Fort Wierickerschans - Uitkijktoren

Fort Wierickerschans is gebouwd in 1673 in opdracht van stadhouder Willem III. Het maakt deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie en is, om strategische redenen, gelegen op de splitsing van de Oude Rijn en de Enkele Wiericke.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-18 1 Purperreiger
2021-06-18 20 Spreeuw
2021-06-13 1 Zwartkopmeeuw
2021-06-08 15 Grote Canadese Gans
2021-06-08 1 Nijlgans
2021-06-08 1 Kievit
2021-06-08 1 Spreeuw
2021-06-08 1 Zilvermeeuw
2021-06-07 1 Purperreiger
2021-06-07 1 Spotvogel
2021-06-03 1 Spotvogel
2021-06-02 1 Bruine Kiekendief
2021-05-31 1 Grasmus
2021-05-31 1 Cetti's Zanger
2021-05-31 1 Bruine Kiekendief
2021-05-26 1 Spotvogel
2021-05-26 1 Fuut
2021-05-26 1 Zwarte Kraai
2021-05-26 1 Brandgans
2021-05-26 1 Aalscholver

Parkeren kan aan de weg de Zuidzijde, tussen het fort zelf en de Put van Broeckhoven.

Route via Google Maps

GPS 52.08311, 4.78606