Fort Wierickerschans - Uitkijktoren

Fort Wierickerschans is gebouwd in 1673 in opdracht van stadhouder Willem III. Het maakt deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie en is, om strategische redenen, gelegen op de splitsing van de Oude Rijn en de Enkele Wiericke.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 1 Witoogeend
2021-10-18 1 Witoogeend
2021-10-18 1 Witoogeend
2021-10-17 80 Slobeend
2021-10-17 400 Krakeend
2021-10-17 5200 Smient
2021-10-17 1 Witoogeend
2021-10-17 1 Witoogeend
2021-10-15 1 Torenvalk
2021-10-15 1 Torenvalk
2021-10-15 1 Buizerd
2021-10-15 1 Grote Zilverreiger
2021-10-11 1 Grote Zilverreiger
2021-10-11 1 Groene Specht
2021-10-11 1 Grote Zilverreiger
2021-09-21 1 Torenvalk
2021-09-21 1 Winterkoning
2021-09-21 1250 Smient
2021-09-21 5 Witte Kwikstaart
2021-09-21 3 Gele Kwikstaart

Parkeren kan aan de weg de Zuidzijde, tussen het fort zelf en de Put van Broeckhoven.

Route via Google Maps

GPS 52.08311, 4.78606