Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Bonte Vliegenvanger
2023-06-06 1 Bosrietzanger
2023-06-06 1 Rietzanger
2023-06-06 1 Blauwborst
2023-06-06 1 Gele Kwikstaart
2023-06-06 1 Koekoek
2023-06-06 2 Witwangstern
2023-06-06 1 Witwangstern
2023-06-06 1 Visdief
2023-06-06 6 Geoorde Fuut
2023-06-05 1 Tuinfluiter
2023-06-05 11 Witwangstern
2023-06-05 2 Zeearend
2023-06-05 1 Slechtvalk
2023-06-05 1 Steltkluut
2023-06-05 1 Witwangstern
2023-06-05 1 Havik
2023-06-05 2 Smient
2023-06-05 2 Zomertaling
2023-06-05 2 Geoorde Fuut

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553, 6.54117