Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 2 Torenvalk
2021-10-18 3 Waterral
2021-10-18 400 Wintertaling
2021-10-17 1 Kokmeeuw
2021-10-17 4 Kokmeeuw
2021-10-17 1 Kokmeeuw
2021-10-17 4 Kokmeeuw
2021-10-16 150 Vink
2021-10-16 1 Havik
2021-10-16 1 Bruine Kiekendief
2021-10-16 6 Watersnip
2021-10-16 1 Waterral
2021-10-16 1 Wintertaling
2021-10-16 1 Zwarte Ruiter
2021-10-16 2 Fuut
2021-10-13 1 Grote Gele Kwikstaart
2021-10-13 6 Vink
2021-10-12 1 Klapekster
2021-10-12 1 Zwarte Roodstaart
2021-10-11 1 Merel

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553, 6.54117