Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Torenvalk
2022-07-01 2 Merel
2022-07-01 1 Bruine Kiekendief
2022-07-01 1 Witwangstern
2022-06-30 1 Kokmeeuw
2022-06-28 1 Grote Zilverreiger
2022-06-28 1 Turkse Tortel
2022-06-28 1 Visdief
2022-06-28 6 Grutto
2022-06-28 1 Kokmeeuw
2022-06-26 1 Witwangstern
2022-06-26 1 Rietzanger
2022-06-26 1 Witwangstern
2022-06-26 1 Rietgors
2022-06-26 1 Rietzanger
2022-06-25 1 Groene Specht
2022-06-25 9 Fuut
2022-06-25 1 Bruine Kiekendief
2022-06-25 1 Grote Zilverreiger
2022-06-25 4 Putter

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553, 6.54117