Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 1 Vink
2024-02-29 2 Krakeend
2024-02-29 1 Waterhoen
2024-02-29 1 Heggenmus
2024-02-28 1 Fazant
2024-02-28 1 Nonnetje
2024-02-28 1 Bruine Kiekendief
2024-02-28 1 Havik
2024-02-28 1 Witte Kwikstaart
2024-02-28 1 Rietgors
2024-02-28 1 Zwarte Roodstaart
2024-02-27 4 Grote Barmsijs
2024-02-27 4 Grote Barmsijs ssp flammea
2024-02-27 1 Zwarte Roodstaart
2024-02-27 1 Grote Zilverreiger
2024-02-27 35 Scholekster
2024-02-27 2 Brilduiker
2024-02-27 2 Brilduiker
2024-02-26 2 Fuut
2024-02-26 1 Grote Zilverreiger

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553, 6.54117