Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 15 Keep
2021-04-13 2 Geoorde Fuut
2021-04-13 1 Kluut
2021-04-13 6 Boerenzwaluw
2021-04-13 50 Oeverzwaluw
2021-04-13 1 Huiszwaluw
2021-04-13 4 Geoorde Fuut
2021-04-13 1 Kleine Plevier
2021-04-13 1 Sperwer
2021-04-13 1 Zwarte Roodstaart
2021-04-13 1 Goudvink
2021-04-13 2 Geoorde Fuut
2021-04-13 1 Porseleinhoen
2021-04-13 1 Blauwborst
2021-04-13 1 Rietzanger
2021-04-12 3 Boerenzwaluw
2021-04-12 1 Snor
2021-04-12 1 Snor
2021-04-12 7 Boerenzwaluw
2021-04-12 2 Huismus

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553021272607, 6.541165577383902