Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-16 1 Zeearend
2024-07-15 1 Sprinkhaanzanger
2024-07-15 1 Tjiftjaf
2024-07-15 1 Grasmus
2024-07-15 1 Boomkruiper
2024-07-15 1 Kleine Karekiet
2024-07-15 1 Waterhoen
2024-07-15 1 Fitis
2024-07-15 1 Rietgors
2024-07-15 6 Knobbelzwaan
2024-07-15 1 Fuut
2024-07-15 1 Grote Zilverreiger
2024-07-15 2 Kokmeeuw
2024-07-15 1 Rietzanger
2024-07-15 1 Visdief
2024-07-15 1 Kievit
2024-07-15 1 Ooievaar
2024-07-15 2 Aalscholver
2024-07-15 2 Putter
2024-07-15 2 Wilde Eend

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553, 6.54117