Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 7 Casarca
2020-07-15 15 Casarca
2020-07-14 1 Lepelaar
2020-07-14 1 Waterral
2020-07-14 10 Visdief
2020-07-13 1 Casarca
2020-07-12 1 Zwartkop
2020-07-12 1 Tjiftjaf
2020-07-12 1 Rietzanger
2020-07-12 1 Knobbelzwaan
2020-07-12 1 Grote Zilverreiger
2020-07-12 1 Grasmus
2020-07-12 1 Ekster
2020-07-12 1 Roodborsttapuit
2020-07-12 1 Huiszwaluw
2020-07-12 1 Kleine Karekiet
2020-07-12 1 Kokmeeuw
2020-07-12 1 Grauwe Gans
2020-07-12 1 Aalscholver
2020-07-12 1 Geoorde Fuut

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553021272607, 6.541165577383902