Groningen - Piccardthofplas

Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 1 Klapekster
2021-01-16 2 Grote Mantelmeeuw
2021-01-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-01-16 1 Bruine Kiekendief
2021-01-16 720 Kievit
2021-01-16 1 IJsvogel
2021-01-16 1 Grote Mantelmeeuw
2021-01-16 1 Havik
2021-01-16 1 Stormmeeuw
2021-01-16 5 Pijlstaart
2021-01-16 100 Smient
2021-01-16 300 Wintertaling
2021-01-16 100 Slobeend
2021-01-16 1 Waterral
2021-01-16 1 Klapekster
2021-01-16 1 Pontische Meeuw
2021-01-16 2 Grote Mantelmeeuw
2021-01-16 1 Zilvermeeuw
2021-01-16 1 Grote Bonte Specht
2021-01-16 1 Grote Mantelmeeuw

Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.

Route via Google Maps

GPS 53.18553021272607, 6.541165577383902