Lettelberter Petten - Vogelkijkhut

De Lettelberter Petten liggen nabij het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen, als gevolg van de behoefte aan brandstof. Door verlandingsprocessen is hier en daar elzenbroekbos ontstaan. In de bosjes vindt u vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink. Op het water wordt zo nu en dan nonnetje waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-21 3 Bergeend
2023-03-21 1 Aalscholver
2023-03-21 1 Tjiftjaf
2023-03-21 1 Koolmees
2023-03-21 1 Tafeleend
2023-03-21 13 Kuifeend
2023-03-21 1 Slobeend
2023-03-21 1 Meerkoet
2023-03-21 2 Dodaars
2023-03-21 1 Pijlstaart
2023-03-21 1 Merel
2023-03-21 8 Sijs
2023-03-21 2 Rietgors
2023-03-21 1 Fazant
2023-03-21 18 Putter
2023-03-21 1 Buizerd
2023-03-21 1 Zwarte Kraai
2023-03-21 2 Houtduif
2023-03-19 1 Tjiftjaf
2023-03-19 1 Winterkoning

Ga bij Leek richting de A7. Ga vervolgens bij de rotonde Midwolde rechtsaf, richting Midwolde-Lettelbert. Na Lettelbert, vóór het viaduct komt, gaat u rechtsaf. Deze weg blijft u volgen totdat u parallel met de snelweg A7rijdt. Ga bij de eerste boerderij rechts, rijdt de toegangsweg in en parkeer achter de boerderij. Door het houten klaphekje gaat u rechtdoor het graspad op. Volg het pad, ga niet over het hek en na 30 meter gaat u scherp linksaf het grotere pad op. Op een gegeven moment komt er een afslag naar links naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.18777, 6.42964