Lettelberter Petten - Vogelkijkhut

De Lettelberter Petten liggen nabij het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen, als gevolg van de behoefte aan brandstof. Door verlandingsprocessen is hier en daar elzenbroekbos ontstaan. In de bosjes vindt u vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink. Op het water wordt zo nu en dan nonnetje waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Oeverzwaluw
2024-04-21 1 Ooievaar
2024-04-21 1 Ooievaar
2024-04-20 5 Aalscholver
2024-04-20 1 Boerenzwaluw
2024-04-20 1 Slobeend
2024-04-20 2 Wintertaling
2024-04-19 1 Zwarte Ruiter
2024-04-16 1 Aalscholver
2024-04-16 1 Groenpootruiter
2024-04-16 2 Wintertaling
2024-04-16 1 Torenvalk
2024-04-15 1 Tuinfluiter
2024-04-15 1 Witgat
2024-04-15 1 Huiszwaluw
2024-04-14 4 Regenwulp
2024-04-14 2 Raaf
2024-04-10 1 Regenwulp
2024-04-10 1 Veldleeuwerik
2024-04-10 1 Graspieper

Ga bij Leek richting de A7. Ga vervolgens bij de rotonde Midwolde rechtsaf, richting Midwolde-Lettelbert. Na Lettelbert, vóór het viaduct komt, gaat u rechtsaf. Deze weg blijft u volgen totdat u parallel met de snelweg A7rijdt. Ga bij de eerste boerderij rechts, rijdt de toegangsweg in en parkeer achter de boerderij. Door het houten klaphekje gaat u rechtdoor het graspad op. Volg het pad, ga niet over het hek en na 30 meter gaat u scherp linksaf het grotere pad op. Op een gegeven moment komt er een afslag naar links naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.18777, 6.42964