Lettelberter Petten - Vogelkijkhut

De Lettelberter Petten liggen nabij het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen, als gevolg van de behoefte aan brandstof. Door verlandingsprocessen is hier en daar elzenbroekbos ontstaan. In de bosjes vindt u vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink. Op het water wordt zo nu en dan nonnetje waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-07-19 1 Groene Specht
2018-07-17 1 Ransuil
2018-07-14 1 Ooievaar
2018-07-14 1 Ooievaar
2018-06-19 1 Gekraagde Roodstaart
2018-06-18 1 Buizerd
2018-06-18 1 Bruine Kiekendief
2018-06-18 6 Grote Canadese Gans
2018-06-18 20 Grauwe Gans
2018-06-18 2 Zwarte Kraai
2018-06-18 1 Visdief
2018-06-18 1 Huiszwaluw
2018-06-18 4 Boerenzwaluw
2018-06-18 3 Aalscholver
2018-06-18 10 Kuifeend
2018-06-18 1 Kleine Karekiet
2018-06-18 1 Rietgors
2018-06-18 1 Lepelaar
2018-06-18 5 Tafeleend
2018-06-18 1 Dodaars

Ga bij Leek richting de A7. Ga vervolgens bij de rotonde Midwolde rechtsaf, richting Midwolde-Lettelbert. Na Lettelbert, vóór het viaduct komt, gaat u rechtsaf. Deze weg blijft u volgen totdat u parallel met de snelweg A7rijdt. Ga bij de eerste boerderij rechts, rijdt de toegangsweg in en parkeer achter de boerderij. Door het houten klaphekje gaat u rechtdoor het graspad op. Volg het pad, ga niet over het hek en na 30 meter gaat u scherp linksaf het grotere pad op. Op een gegeven moment komt er een afslag naar links naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.187773599722796, 6.429644680720248