Lettelberter Petten - Vogelkijkhut

De Lettelberter Petten liggen nabij het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen, als gevolg van de behoefte aan brandstof. Door verlandingsprocessen is hier en daar elzenbroekbos ontstaan. In de bosjes vindt u vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink. Op het water wordt zo nu en dan nonnetje waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-23 56 Slobeend
2020-02-23 12 Krakeend
2020-02-23 4 Smient
2020-02-23 15 Aalscholver
2020-02-23 1 Winterkoning
2020-02-23 2 Grote Zilverreiger
2020-02-23 2 Ooievaar
2020-02-23 2 Veldleeuwerik
2020-02-23 160 Spreeuw
2020-02-23 1 Slechtvalk
2020-02-23 2 Nijlgans
2020-02-23 14 Grote Canadese Gans
2020-02-23 1 Grote Bonte Specht
2020-02-23 1 Boomkruiper
2020-02-23 20 Koperwiek
2020-02-23 40 Kramsvogel
2020-02-23 50 Vink
2020-02-23 4 Smient
2020-02-23 28 Slobeend
2020-02-23 10 Krakeend

Ga bij Leek richting de A7. Ga vervolgens bij de rotonde Midwolde rechtsaf, richting Midwolde-Lettelbert. Na Lettelbert, vóór het viaduct komt, gaat u rechtsaf. Deze weg blijft u volgen totdat u parallel met de snelweg A7rijdt. Ga bij de eerste boerderij rechts, rijdt de toegangsweg in en parkeer achter de boerderij. Door het houten klaphekje gaat u rechtdoor het graspad op. Volg het pad, ga niet over het hek en na 30 meter gaat u scherp linksaf het grotere pad op. Op een gegeven moment komt er een afslag naar links naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.187773599722796, 6.429644680720248