Lettelberter Petten - Vogelkijkhut

De Lettelberter Petten liggen nabij het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen, als gevolg van de behoefte aan brandstof. Door verlandingsprocessen is hier en daar elzenbroekbos ontstaan. In de bosjes vindt u vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink. Op het water wordt zo nu en dan nonnetje waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 1 Grauwe Kiekendief
2021-06-12 1 Buizerd
2021-06-12 2 Zomertaling
2021-06-12 1 Zwarte Kraai
2021-06-12 1 Buizerd
2021-06-11 1 Rietzanger
2021-06-11 1 Rietzanger
2021-06-11 1 Rietgors
2021-06-11 1 Buizerd
2021-06-11 1 Koekoek
2021-06-11 1 Merel
2021-06-11 1 Tjiftjaf
2021-06-11 1 Fitis
2021-06-11 1 Zwartkop
2021-06-11 1 Boerenzwaluw
2021-06-11 1 Kuifeend
2021-06-11 1 Wintertaling
2021-06-11 1 Krakeend
2021-06-11 1 Wilde Eend
2021-06-11 1 Nijlgans

Ga bij Leek richting de A7. Ga vervolgens bij de rotonde Midwolde rechtsaf, richting Midwolde-Lettelbert. Na Lettelbert, vóór het viaduct komt, gaat u rechtsaf. Deze weg blijft u volgen totdat u parallel met de snelweg A7rijdt. Ga bij de eerste boerderij rechts, rijdt de toegangsweg in en parkeer achter de boerderij. Door het houten klaphekje gaat u rechtdoor het graspad op. Volg het pad, ga niet over het hek en na 30 meter gaat u scherp linksaf het grotere pad op. Op een gegeven moment komt er een afslag naar links naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.18777, 6.42964