Lettelberter Petten - Vogelkijkhut

De Lettelberter Petten liggen nabij het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen, als gevolg van de behoefte aan brandstof. Door verlandingsprocessen is hier en daar elzenbroekbos ontstaan. In de bosjes vindt u vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink. Op het water wordt zo nu en dan nonnetje waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 1 Rietgors
2020-07-15 1 Kleine Karekiet
2020-07-15 1 Bruine Kiekendief
2020-07-15 2 Bosrietzanger
2020-07-15 2 Fitis
2020-07-15 1 Rietzanger
2020-07-15 2 Grasmus
2020-07-13 1 Winterkoning ssp troglodytes
2020-07-13 1 Putter
2020-07-13 1 Tjiftjaf ssp collybita
2020-07-13 1 Kleine Karekiet
2020-07-13 1 IJsvogel
2020-07-13 1 Wilde Eend
2020-07-12 1 Grasmus
2020-07-12 1 Tjiftjaf
2020-07-12 1 Zwartkop
2020-07-12 1 Oeverzwaluw
2020-07-12 1 Grauwe Gans
2020-07-12 1 Kuifeend
2020-07-12 1 Fitis

Ga bij Leek richting de A7. Ga vervolgens bij de rotonde Midwolde rechtsaf, richting Midwolde-Lettelbert. Na Lettelbert, vóór het viaduct komt, gaat u rechtsaf. Deze weg blijft u volgen totdat u parallel met de snelweg A7rijdt. Ga bij de eerste boerderij rechts, rijdt de toegangsweg in en parkeer achter de boerderij. Door het houten klaphekje gaat u rechtdoor het graspad op. Volg het pad, ga niet over het hek en na 30 meter gaat u scherp linksaf het grotere pad op. Op een gegeven moment komt er een afslag naar links naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.187773599722796, 6.429644680720248