De Onlanden - Uitkijktoren

Het gebied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe en is ongeveer 2500 ha. groot. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling en grootschalige waterberging, waardoor een deel van het gebied weer 'onland' wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt 'Natte natuur voor droge voeten'.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 2 Torenvalk
2021-04-13 2 Grote Zilverreiger
2021-04-13 2 Boompieper
2021-04-11 1 Gele Kwikstaart
2021-04-11 1 Parkeend
2021-04-10 1 Wintertaling
2021-04-10 1 Tureluur
2021-04-10 1 Blauwe Kiekendief
2021-04-10 1 Bruine Kiekendief
2021-04-10 2 Tapuit
2021-04-10 1 Grutto
2021-04-10 1 Blauwborst
2021-04-08 2 Roodborsttapuit
2021-04-08 1 Blauwe Kiekendief
2021-04-08 2 Raaf
2021-04-08 4 Slobeend
2021-04-08 2 Smient
2021-04-08 4 Wintertaling
2021-04-07 1 Blauwe Kiekendief
2021-04-07 1 Roodborsttapuit

De toren is bereikbaar via een beleefpad van 800 meter vanaf de parkeerplaats die is gelegen op de hoek van de Drentsedijk en de Noorddijk in Peize. Gelieve geen autoverkeer op de Drentsedijk ivm andere gebruikers van deze weg.

Route via Google Maps

GPS 53.15855726944438, 6.527338027045435