De Onlanden - Uitkijktoren

Het gebied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe en is ongeveer 2500 ha. groot. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling en grootschalige waterberging, waardoor een deel van het gebied weer 'onland' wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt 'Natte natuur voor droge voeten'.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Sprinkhaanzanger
2024-07-15 1 Snor
2024-07-15 1 Tjiftjaf
2024-07-15 1 Zanglijster
2024-07-15 2 Putter
2024-07-15 1 Roodborsttapuit
2024-07-15 1 Sprinkhaanzanger
2024-07-15 1 Regenwulp
2024-07-15 2 Grasmus
2024-07-15 1 Graszanger
2024-07-15 1 Zwartkop
2024-07-15 1 Blauwe Reiger
2024-07-15 1 Zwarte Kraai
2024-07-15 2 Roodborsttapuit
2024-07-15 1 Boompieper
2024-07-15 1 Zwartkop
2024-07-15 1 Zanglijster
2024-07-15 1 Merel
2024-07-15 1 Paapje
2024-07-14 1 Sprinkhaanzanger

De toren is bereikbaar via een beleefpad van 800 meter vanaf de parkeerplaats die is gelegen op de hoek van de Drentsedijk en de Noorddijk in Peize. Gelieve geen autoverkeer op de Drentsedijk ivm andere gebruikers van deze weg.

Route via Google Maps

GPS 53.15856, 6.52734