De Onlanden - Uitkijktoren

Het gebied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe en is ongeveer 2500 ha. groot. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling en grootschalige waterberging, waardoor een deel van het gebied weer 'onland' wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt 'Natte natuur voor droge voeten'.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Lepelaar
2023-06-04 1 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Graspieper
2023-06-04 1 Bosrietzanger
2023-06-04 1 Bosrietzanger
2023-06-04 2 Paapje
2023-06-04 4 Roodborsttapuit
2023-06-04 1 Graspieper
2023-06-04 1 Paapje
2023-06-04 1 Graspieper
2023-06-04 1 Roodborsttapuit
2023-06-04 1 Grasmus
2023-06-04 1 Paapje
2023-06-04 1 Grasmus
2023-06-04 1 Roodborsttapuit
2023-06-04 1 Paapje
2023-06-04 1 Fazant
2023-06-04 1 Paapje
2023-06-04 1 Wilde Eend
2023-06-04 1 Graspieper

De toren is bereikbaar via een beleefpad van 800 meter vanaf de parkeerplaats die is gelegen op de hoek van de Drentsedijk en de Noorddijk in Peize. Gelieve geen autoverkeer op de Drentsedijk ivm andere gebruikers van deze weg.

Route via Google Maps

GPS 53.15856, 6.52734