De Onlanden - Uitkijktoren

Het gebied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe en is ongeveer 2500 ha. groot. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling en grootschalige waterberging, waardoor een deel van het gebied weer 'onland' wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt 'Natte natuur voor droge voeten'.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Witwangstern
2022-06-30 1 Grote Karekiet
2022-06-30 1 Kwartelkoning
2022-06-29 1 Bosrietzanger
2022-06-28 1 Bruine Kiekendief
2022-06-28 1 Winterkoning
2022-06-28 1 Grote Bonte Specht
2022-06-28 1 Koekoek
2022-06-28 1 Vink
2022-06-28 1 Roodborsttapuit
2022-06-28 1 Tjiftjaf
2022-06-28 1 Boerenzwaluw
2022-06-28 1 Paapje
2022-06-28 1 Veldleeuwerik
2022-06-28 1 Graspieper
2022-06-28 1 Rietgors
2022-06-28 1 Rietzanger
2022-06-28 1 Bosrietzanger
2022-06-28 1 Spreeuw
2022-06-28 1 Fazant

De toren is bereikbaar via een beleefpad van 800 meter vanaf de parkeerplaats die is gelegen op de hoek van de Drentsedijk en de Noorddijk in Peize. Gelieve geen autoverkeer op de Drentsedijk ivm andere gebruikers van deze weg.

Route via Google Maps

GPS 53.15856, 6.52734