Friesche Veen - Vogelkijkhut

Dit laagveengebied met moerasbos, riet en open water is in de eerste helft van de 19e eeuw ontstaan. Waar veen werd afgegraven, ontstond water met daartussen legakkers waarop het veen werd gedroogd. Door afslag zijn de meeste legakkers verdwenen. In het noorden zijn nog enkele legakkers bewaard gebleven. Ze worden beheerd als bloemrijk hooiland of zijn begroeid met moerasbos. Om dichtgroeien van het water tegen te gaan, snijdt Natuurmonumenten het riet regelmatig. De rietkragen, waar karekieten, rietzangers en rietgorzen zich thuisvoelen, blijven staan. De kijkhut staat aan de rand van het gebied.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Knobbelzwaan
2021-11-29 8 Grote Zilverreiger
2021-11-29 1 IJsvogel
2021-11-29 1 Appelvink
2021-11-29 1 Barmsijs onbekend
2021-11-29 1 Wilde Zwaan
2021-11-29 1 Vuurgoudhaan
2021-11-29 1 Goudvink
2021-11-29 5 Keep
2021-11-29 31 Grote Zaagbek
2021-11-25 1 Krakeend
2021-11-23 10 Grote Zaagbek
2021-11-23 1 Waterral
2021-11-23 3 Keep
2021-11-22 1 Waterpieper
2021-11-22 4 Waterral
2021-11-22 2 Fuut
2021-11-22 1 Kuifeend
2021-11-22 620 Kolgans
2021-11-22 8 Grote Zaagbek

Met de auto is deze plek te bereiken via Hoofdweg 251 B (Landgoed) te Paterswolde. Vanaf daar moet u verder te voet. De dichtsbijzijnde bushalte is De Braak te Paterswolde. U kunt het gebied via de Meerweg bereiken (bij café Friescheveen). Bij het café is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 53.15519, 6.57509