Ameland - Duinmeer - Benoorden Hollum

Ten noorden van Hollum treft u deze kijkhut aan, aan de rand van een duinmeer. U kunt hier onder andere dodaars, nonnetje en waterral te zien krijgen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-19 30 Krakeend
2020-10-19 20 Wilde Eend
2020-10-19 3 Dodaars
2020-10-19 4 Wintertaling
2020-10-19 15 Kuifeend
2020-10-19 10 Grote Mantelmeeuw
2020-10-19 5 Stormmeeuw
2020-10-19 8 Wintertaling
2020-10-19 1 Blauwe Kiekendief
2020-10-19 1 Slechtvalk
2020-10-19 1 Watersnip
2020-10-19 1 Grote Zilverreiger
2020-10-18 2 Kramsvogel
2020-10-18 1 Witgat
2020-10-18 2 Waterral
2020-10-18 1 IJsvogel
2020-10-18 2 Rietgors
2020-10-18 1 Winterkoning
2020-10-18 1 Sperwer
2020-10-18 1 Blauwe Kiekendief

Deze kijkhut is alleen per fiets of lopend bereikbaar, via het Jan Roepespad.

Route via Google Maps

GPS 53.46040818415345, 5.652958302609493