Ameland - Duinmeer - Benoorden Hollum

Ten noorden van Hollum treft u deze kijkhut aan, aan de rand van een duinmeer. U kunt hier onder andere dodaars, nonnetje en waterral te zien krijgen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 2 Tapuit
2021-06-20 3 Kneu
2021-06-20 2 Graspieper
2021-06-20 2 Tapuit
2021-06-18 1 Tapuit
2021-06-18 1 Koekoek
2021-06-18 1 Rietgors
2021-06-16 2 Rietgors
2021-06-16 4 Fuut
2021-06-16 2 Kuifeend
2021-06-16 1 Grauwe Gans
2021-06-16 1 Zilvermeeuw
2021-06-16 1 Stormmeeuw
2021-06-16 8 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-16 2 Blauwborst
2021-06-16 2 Rietgors
2021-06-16 1 Tapuit
2021-06-16 1 Aalscholver
2021-06-16 4 Fuut
2021-06-16 1 Aalscholver

Deze kijkhut is alleen per fiets of lopend bereikbaar, via het Jan Roepespad.

Route via Google Maps

GPS 53.46041, 5.65296