Ameland - Duinmeer - Benoorden Hollum

Ten noorden van Hollum treft u deze kijkhut aan, aan de rand van een duinmeer. U kunt hier onder andere dodaars, nonnetje en waterral te zien krijgen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-20 6 Brilduiker
2020-01-20 4 Nonnetje
2020-01-20 1 IJsgors
2020-01-20 5 Roodkeelduiker
2020-01-19 1 Nonnetje
2020-01-19 6 Brilduiker
2020-01-18 1 Winterkoning
2020-01-18 3 Brilduiker
2020-01-18 2 Watersnip
2020-01-18 1 Rietgors
2020-01-18 1 Graspieper
2020-01-18 2 Grauwe Gans
2020-01-18 35 Kuifeend
2020-01-18 17 Tafeleend
2020-01-18 11 Wintertaling
2020-01-18 28 Krakeend
2020-01-18 3 Slobeend
2020-01-18 5 Wilde Eend
2020-01-18 3 Grote Mantelmeeuw
2020-01-18 14 Zilvermeeuw

Deze kijkhut is alleen per fiets of lopend bereikbaar, via het Jan Roepespad.

Route via Google Maps

GPS 53.46040818415345, 5.652958302609493