Ameland - Hollum - Dijk nabij P. Miedeweg - Vogelkijkpunt

Vanaf de dijk heeft u mooi uitzicht over het wad en de weidegebieden. Zo kunt u tegelijkertijd grote groepen ganzen zien grazen en allerlei steltlopers op het wad zien foerageren. Westelijk van dit uitzichtpunt bevindt zich een grote kolonie kokmeeuwen.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt deze plek het beste bezoeken bij beginnend laag water.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 50 Eider
2023-03-23 2 Kemphaan
2023-03-23 1 Zwartkopmeeuw
2023-03-20 1 Witbuikrotgans
2023-03-19 1 Lepelaar
2023-03-19 1 Pijlstaart
2023-03-19 2 Kuifeend
2023-03-19 3 Tafeleend
2023-03-18 1 Watersnip
2023-03-18 1 Rotgans
2023-03-18 50 Scholekster
2023-03-18 2 Graspieper
2023-03-17 8 Wulp
2023-03-17 3001 Brandgans
2023-03-17 4001 Goudplevier
2023-03-15 3 Grutto
2023-03-15 60 Bontbekplevier
2023-03-12 55 Goudplevier
2023-03-12 250 Brandgans
2023-03-12 8 Kievit

Via de Zuiderlaan verlaat u Hollum in zuidelijke richting. Ga linksaf de Lombokweg op en na 1600 meter rechtsaf, de P. Miedeweg op. 1200 meter verder kunt u aan de voet van de dijk de auto of fiets kwijt.

Route via Google Maps

GPS 53.42613, 5.66385