Ameland - Hollum - Dijk nabij P. Miedeweg - Vogelkijkpunt

Vanaf de dijk heeft u mooi uitzicht over het wad en de weidegebieden. Zo kunt u tegelijkertijd grote groepen ganzen zien grazen en allerlei steltlopers op het wad zien foerageren. Westelijk van dit uitzichtpunt bevindt zich een grote kolonie kokmeeuwen.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt deze plek het beste bezoeken bij beginnend laag water.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-16 12 Stormmeeuw
2024-06-15 1 Kanoet
2024-06-15 1 Aalscholver
2024-06-15 1 Steenloper
2024-06-15 1 Wulp
2024-06-15 1 Gele Kwikstaart
2024-06-15 14 Eider
2024-06-15 6 Goudplevier
2024-06-15 15 Rosse Grutto
2024-06-15 1 Gele Kwikstaart
2024-06-15 1 Waterhoen
2024-06-15 1 Dwergstern
2024-06-15 2 Brandgans
2024-06-15 1 Noordse Stern
2024-06-15 1 Fuut
2024-06-15 1 Fuut
2024-06-15 34 Eider
2024-06-15 1 Stormmeeuw
2024-06-15 7 Bergeend
2024-06-15 1 Rotgans

Via de Zuiderlaan verlaat u Hollum in zuidelijke richting. Ga linksaf de Lombokweg op en na 1600 meter rechtsaf, de P. Miedeweg op. 1200 meter verder kunt u aan de voet van de dijk de auto of fiets kwijt.

Route via Google Maps

GPS 53.42613, 5.66385