Ameland - Mochdijk / Hagedoornveld - Vogelkijkpunten

Dit is een goede plek om steltlopers te zien foerageren op de slikrandjes bij de plas. Op het water vindt u diverse eendensoorten. In noordelijke richting kijkt u uit over het Hagedoornveld, waar u bruine en blauwe kiekendief kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-15 1 Watersnip
2022-08-14 2 Lepelaar
2022-08-13 4 Witgat
2022-08-13 1 Bruine Kiekendief
2022-08-11 2 Witgat
2022-08-11 5 Watersnip
2022-08-11 1 Zwarte Ruiter
2022-08-11 1 Witgat
2022-08-11 1 Rietgors
2022-08-11 50 Kievit
2022-08-11 2 Putter
2022-08-11 1 Zwarte Ruiter
2022-08-11 4 Spreeuw
2022-08-11 4 Witte Kwikstaart
2022-08-11 1 Putter
2022-08-11 2 Watersnip
2022-08-11 1 Witgat
2022-08-10 1 Putter
2022-08-08 1 Spreeuw
2022-08-08 1 Torenvalk

Verlaat het dorp Nes in westelijke richting via de Verbindingsweg. Na 500 meter gaat u rechtsaf, het Westerpad op (fietspad). Na 800 meter gaat u linksaf het duingebied in. Dit is een pad met houtsnippers. Na 400 meter heeft u aan uw rechterhand het uitzichtpunt over het Hagedoornveld en 100 meter verderop ziet u aan de linkerkant van het pad de twee bankjes op het duin staan die het andere uitzichtpunt vormen.

Route via Google Maps

GPS 53.45177, 5.74904