Ameland - Mochdijk / Hagedoornveld - Vogelkijkpunten

Dit is een goede plek om steltlopers te zien foerageren op de slikrandjes bij de plas. Op het water vindt u diverse eendensoorten. In noordelijke richting kijkt u uit over het Hagedoornveld, waar u bruine en blauwe kiekendief kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-16 1 Paarse Strandloper
2019-01-13 4 Meerkoet
2019-01-13 134 Wulp
2019-01-13 2 Wilde Eend
2019-01-13 1 Buizerd
2018-12-28 50 Rotgans
2018-11-28 1 Blauwe Reiger
2018-11-28 1 Hop
2018-11-27 1 Ruigpootbuizerd
2018-11-27 10 Kramsvogel
2018-11-27 1 Blauwe Kiekendief
2018-11-26 1 Houtsnip
2018-11-25 2 Staartmees
2018-11-20 1 Sperwer
2018-11-18 1 Goudhaan
2018-11-18 1 Heggenmus
2018-11-18 1 Bergeend
2018-11-18 1 Wulp
2018-11-18 1 Bonte Strandloper
2018-11-17 1 Torenvalk

Verlaat het dorp Nes in westelijke richting via de Verbindingsweg. Na 500 meter gaat u rechtsaf, het Westerpad op (fietspad). Na 800 meter gaat u linksaf het duingebied in. Dit is een pad met houtsnippers. Na 400 meter heeft u aan uw rechterhand het uitzichtpunt over het Hagedoornveld en 100 meter verderop ziet u aan de linkerkant van het pad de twee bankjes op het duin staan die het andere uitzichtpunt vormen.

Route via Google Maps

GPS 53.45177496553916, 5.7490418851416205