Ameland - Mochdijk / Hagedoornveld - Vogelkijkpunten

Dit is een goede plek om steltlopers te zien foerageren op de slikrandjes bij de plas. Op het water vindt u diverse eendensoorten. In noordelijke richting kijkt u uit over het Hagedoornveld, waar u bruine en blauwe kiekendief kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-09 5 Wulp
2019-06-09 2 Bruine Kiekendief
2019-06-09 1 Tjiftjaf
2019-06-09 4 Oeverzwaluw
2019-06-09 2 Boerenzwaluw
2019-06-09 1 Spotvogel
2019-06-07 2 Putter
2019-06-07 4 Kneu
2019-06-07 3 Oeverzwaluw
2019-06-07 1 Roodborsttapuit
2019-06-07 1 Grasmus
2019-06-04 1 Blauwborst
2019-06-04 1 Wulp
2019-06-04 1 Wulp
2019-06-04 1 Koekoek
2019-06-04 1 Blauwborst
2019-06-04 1 Spotvogel
2019-06-04 1 Goudhaan
2019-06-04 1 Grauwe Vliegenvanger
2019-06-04 1 Goudhaan

Verlaat het dorp Nes in westelijke richting via de Verbindingsweg. Na 500 meter gaat u rechtsaf, het Westerpad op (fietspad). Na 800 meter gaat u linksaf het duingebied in. Dit is een pad met houtsnippers. Na 400 meter heeft u aan uw rechterhand het uitzichtpunt over het Hagedoornveld en 100 meter verderop ziet u aan de linkerkant van het pad de twee bankjes op het duin staan die het andere uitzichtpunt vormen.

Route via Google Maps

GPS 53.45177496553916, 5.7490418851416205