Ameland - Mochdijk / Hagedoornveld - Vogelkijkpunten

Dit is een goede plek om steltlopers te zien foerageren op de slikrandjes bij de plas. Op het water vindt u diverse eendensoorten. In noordelijke richting kijkt u uit over het Hagedoornveld, waar u bruine en blauwe kiekendief kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-21 1 Heggenmus
2019-03-21 1 Heggenmus
2019-03-21 2 Blauwe Reiger
2019-03-21 11 Wilde Eend
2019-03-21 1001 Spreeuw
2019-03-21 1 Veldleeuwerik
2019-03-21 1 Graspieper
2019-03-21 1 Zanglijster
2019-03-21 11 Roodborst
2019-03-21 3 Winterkoning
2019-03-21 11 Kauw
2019-03-21 1 Zwarte Kraai
2019-03-21 101 Vink
2019-03-21 11 Koolmees
2019-03-21 1 Tjiftjaf
2019-03-21 11 Merel
2019-03-21 1001 Grauwe Gans
2019-03-05 1 Grote Zilverreiger
2019-02-25 1 Blauwe Kiekendief
2019-02-20 9 Grote Barmsijs ssp flammea

Verlaat het dorp Nes in westelijke richting via de Verbindingsweg. Na 500 meter gaat u rechtsaf, het Westerpad op (fietspad). Na 800 meter gaat u linksaf het duingebied in. Dit is een pad met houtsnippers. Na 400 meter heeft u aan uw rechterhand het uitzichtpunt over het Hagedoornveld en 100 meter verderop ziet u aan de linkerkant van het pad de twee bankjes op het duin staan die het andere uitzichtpunt vormen.

Route via Google Maps

GPS 53.45177496553916, 5.7490418851416205