Ameland - Mochdijk / Hagedoornveld - Vogelkijkpunten

Dit is een goede plek om steltlopers te zien foerageren op de slikrandjes bij de plas. Op het water vindt u diverse eendensoorten. In noordelijke richting kijkt u uit over het Hagedoornveld, waar u bruine en blauwe kiekendief kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-23 2 Wulp
2024-04-22 1 Blauwborst
2024-04-22 2 Kneu
2024-04-22 1 Braamsluiper
2024-04-22 1 Brandgans
2024-04-22 1 Heggenmus
2024-04-22 1 Blauwborst
2024-04-21 1 Cetti's Zanger
2024-04-21 1 Rietzanger
2024-04-21 2 Bergeend
2024-04-21 1 Bruine Kiekendief
2024-04-21 1 Braamsluiper
2024-04-21 1 Knobbelzwaan
2024-04-21 1 Zwarte Kraai
2024-04-21 1 Veldleeuwerik
2024-04-21 2 Kluut
2024-04-21 1 Eider
2024-04-21 1 Tureluur
2024-04-21 1 Grote Bonte Specht
2024-04-21 1 Zwartkop

Verlaat het dorp Nes in westelijke richting via de Verbindingsweg. Na 500 meter gaat u rechtsaf, het Westerpad op (fietspad). Na 800 meter gaat u linksaf het duingebied in. Dit is een pad met houtsnippers. Na 400 meter heeft u aan uw rechterhand het uitzichtpunt over het Hagedoornveld en 100 meter verderop ziet u aan de linkerkant van het pad de twee bankjes op het duin staan die het andere uitzichtpunt vormen.

Route via Google Maps

GPS 53.45177, 5.74904