Ameland - Mochdijk / Hagedoornveld - Vogelkijkpunten

Dit is een goede plek om steltlopers te zien foerageren op de slikrandjes bij de plas. Op het water vindt u diverse eendensoorten. In noordelijke richting kijkt u uit over het Hagedoornveld, waar u bruine en blauwe kiekendief kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 1 Tjiftjaf
2023-03-24 2 Roodborst
2023-03-23 2 Kolgans
2023-03-23 1 Buizerd
2023-03-23 1 Gaai
2023-03-23 1 Koperwiek
2023-03-23 2 Roodborsttapuit
2023-03-23 1 Bruine Kiekendief
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Vink
2023-03-23 1 Grote Bonte Specht
2023-03-23 1 Winterkoning
2023-03-23 1 Gaai
2023-03-23 1 Koperwiek
2023-03-23 2 Roodborsttapuit
2023-03-23 1 Bruine Kiekendief
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Vink
2023-03-23 1 Grote Bonte Specht
2023-03-21 1 Grote Bonte Specht

Verlaat het dorp Nes in westelijke richting via de Verbindingsweg. Na 500 meter gaat u rechtsaf, het Westerpad op (fietspad). Na 800 meter gaat u linksaf het duingebied in. Dit is een pad met houtsnippers. Na 400 meter heeft u aan uw rechterhand het uitzichtpunt over het Hagedoornveld en 100 meter verderop ziet u aan de linkerkant van het pad de twee bankjes op het duin staan die het andere uitzichtpunt vormen.

Route via Google Maps

GPS 53.45177, 5.74904