Ameland - Ballumerbocht - Vogelkijkpunt

Kijk naar scholeksters, plevieren, wulpen, strandlopers en sterns bij dit uitzichtpunt over het wad.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt hier het beste naar toe met laag water. Wanneer u in de luwte wilt zitten, kunt u het beste bij westenwind gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-16 1 Groenpootruiter
2024-04-16 100 Rosse Grutto
2024-04-16 1 Kramsvogel
2024-04-16 1 Kramsvogel
2024-04-14 1 Oeverloper
2024-04-14 1 Grutto
2024-04-14 1 Slobeend
2024-04-14 3 Lepelaar
2024-04-14 1 Eider
2024-04-14 1 Regenwulp
2024-04-14 1 Middelste Zaagbek
2024-04-14 1 Pijlstaart
2024-04-12 1 Meerkoet
2024-04-12 1 Waterhoen
2024-04-12 10 Kuifeend
2024-04-12 1 Torenvalk
2024-04-12 1 Meerkoet
2024-04-12 2 Wilde Eend
2024-04-12 75 Grauwe Gans
2024-04-12 350 Brandgans

Vanuit Nes volgt u in westelijke richting de Verbindingsweg over een afstand van 3 km. Bij de Reeweg gaat u linksaf. Na 350 meter ziet u links een beeldengroep op de dijk. Ga hier de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.44077, 5.72037