Ameland - Ballumerbocht - Vogelkijkpunt

Kijk naar scholeksters, plevieren, wulpen, strandlopers en sterns bij dit uitzichtpunt over het wad.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt hier het beste naar toe met laag water. Wanneer u in de luwte wilt zitten, kunt u het beste bij westenwind gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 4 Bontbekplevier
2023-09-24 10 Bonte Strandloper
2023-09-24 1 Sijs
2023-09-24 1 Witte Kwikstaart
2023-09-24 3 Boerenzwaluw
2023-09-24 1 Visdief
2023-09-24 4 Knobbelzwaan
2023-09-24 1 Meerkoet
2023-09-24 1 Buizerd
2023-09-24 1 Oeverpieper
2023-09-24 1 Lepelaar
2023-09-24 1 Bergeend
2023-09-24 1 Graspieper
2023-09-24 1 Heggenmus
2023-09-24 2 Vuurgoudhaan
2023-09-24 1 Tjiftjaf
2023-09-24 1 Boomkruiper
2023-09-24 1 Boomkruiper
2023-09-24 1 Tapuit
2023-09-24 1 Sijs

Vanuit Nes volgt u in westelijke richting de Verbindingsweg over een afstand van 3 km. Bij de Reeweg gaat u linksaf. Na 350 meter ziet u links een beeldengroep op de dijk. Ga hier de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.44077, 5.72037