Ameland - Hollum - Dijk bij de Reeweg - Vogelkijkpunt

Vanaf dit punt op de dijk kunt u zowel de kwelder overzien, als de weilanden. In de weilanden verblijven soms grote groepen goudplevieren en rotganzen. Op het wad kunt u allerlei steltlopers zien, waaronder scholeksters, wulpen, plevieren en strandlopers. Ook is hier een goede mogelijkheid om zeehonden te zien. Voor goed zicht heeft u wel een telescoop nodig. Kijk in de richting 220°, dan is op een afstand van 2 á 3 km een zandplaat zichtbaar. Hier liggen soms grote groepen zeehonden te zonnen.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt deze plek het liefst bij beginnend laag water.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-15 1 Kanoet
2024-06-15 1 Aalscholver
2024-06-15 2 Krakeend
2024-06-15 2 Holenduif
2024-06-15 1 Steenloper
2024-06-15 1 Wulp
2024-06-15 1 Gele Kwikstaart
2024-06-15 14 Eider
2024-06-15 6 Goudplevier
2024-06-15 15 Rosse Grutto
2024-06-15 1 Grote Mantelmeeuw
2024-06-15 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-06-15 1 Scholekster
2024-06-15 1 Drieteenstrandloper
2024-06-15 1 Gele Kwikstaart
2024-06-15 1 Steenloper
2024-06-15 1 Zilvermeeuw
2024-06-15 1 Aalscholver
2024-06-15 1 Visdief
2024-06-15 1 Tureluur

Aan de zuidkant van Hollum volgt u over een afstand van 800 meter de Reeweg. De weg eindigt bij een kleine parkeerplaats aan de voet van de dijk. Links van de parkeerplaats kunnen rolstoelgebruikers, via de schuin omhooglopende weg, op de dijk komen.

Route via Google Maps

GPS 53.42749, 5.64335