Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-17 1 Blauwe Kiekendief
2018-03-17 1 Grote Mantelmeeuw
2018-03-17 4 Grote Canadese Gans
2018-03-17 10 Keep
2018-03-10 14 Slobeend
2018-03-10 1 Bonte Strandloper
2018-03-10 10 Scholekster
2018-03-10 250 Pijlstaart
2018-03-10 400 Scholekster
2018-03-10 2500 Wulp
2018-03-10 100 Bonte Strandloper
2018-03-10 6 Bontbekplevier
2018-03-10 5 Tureluur
2018-03-10 1 Tureluur
2018-03-10 6 Scholekster
2018-03-10 35 Rotgans
2018-03-10 20 Kokmeeuw
2018-03-10 5 Stormmeeuw
2018-03-10 1 Zilvermeeuw
2018-03-10 1 Aalscholver

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546466562742, 4.941043260000242