Normerven - Vogelkijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-28 1 Hybride Rotgans x Witbuikrotgans
2024-02-28 9 Rotgans
2024-02-28 1 Merel
2024-02-28 7 Vink
2024-02-28 2 Merel
2024-02-28 2 Merel
2024-02-28 1 Rotgans
2024-02-28 1 Witbuikrotgans
2024-02-28 1 Brandgans
2024-02-28 1 Grauwe Gans
2024-02-28 1 Wulp
2024-02-28 1 Pontische Meeuw
2024-02-26 130 Zwartbuikrotgans
2024-02-26 5 Grauwe Gans
2024-02-26 400 Brandgans
2024-02-26 80 Rotgans
2024-02-25 2 Ekster
2024-02-25 4 Ekster
2024-02-25 1 Grote Bonte Specht
2024-02-25 2 Merel

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546, 4.94104