Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Slechtvalk
2021-09-24 3 Brandgans
2021-09-24 43 Rotgans
2021-09-23 1 Waterhoen
2021-09-23 20 Stormmeeuw
2021-09-23 1 Ekster
2021-09-23 2 Turkse Tortel
2021-09-23 1 Bruine Kiekendief
2021-09-22 4 Kluut
2021-09-22 80 Lepelaar
2021-09-22 80 Lepelaar
2021-09-22 3000 Wulp
2021-09-18 1 Tapuit
2021-09-18 1 Oeverpieper
2021-09-18 1 Tureluur
2021-09-18 1 Zilverplevier
2021-09-18 1 Grote Stern
2021-09-18 3 Tapuit
2021-09-18 1 Scholekster
2021-09-18 1 Gaai

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546, 4.94104