Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-29 1 Merel
2022-06-26 35 Grutto
2022-06-26 2 Grutto
2022-06-26 2 Grutto
2022-06-26 2 Grutto
2022-06-26 28 Grutto
2022-06-26 1 Staartmees
2022-06-24 1 Patrijs
2022-06-19 1 Torenvalk
2022-06-18 1 Zwarte Ruiter
2022-06-18 59 Zilvermeeuw
2022-06-18 2707 Tureluur
2022-06-18 2658 Scholekster
2022-06-18 1375 Bergeend
2022-06-18 18 Zwarte Ruiter
2022-06-18 5 Rosse Grutto
2022-06-18 1 Rotgans
2022-06-18 5 Rosse Grutto
2022-06-18 1 Rotgans
2022-06-18 18 Zwarte Ruiter

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546, 4.94104