Normerven - Vogelkijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-19 1 Sperwer
2023-09-16 1 Havik
2023-09-16 2 Roodborsttapuit
2023-09-16 340 Kanoet
2023-09-16 1 Tapuit
2023-09-16 1 Kleine Strandloper
2023-09-13 3 Tapuit
2023-09-13 22 Lepelaar
2023-09-13 81 Kluut
2023-09-13 43 Slobeend
2023-09-13 1 Tapuit
2023-09-13 43 Slobeend
2023-09-13 81 Kluut
2023-09-13 22 Lepelaar
2023-09-10 1 Tapuit
2023-09-09 4 Tapuit
2023-09-08 1 Torenvalk
2023-09-08 1 Tapuit
2023-09-08 56 Lepelaar
2023-09-08 16 Grote Canadese Gans

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546, 4.94104