Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Bruine Kiekendief
2021-05-17 250 Scholekster
2021-05-17 70 Drieteenstrandloper
2021-05-17 420 Wulp
2021-05-17 180 Bergeend
2021-05-17 9 Lepelaar
2021-05-17 2 Bontbekplevier
2021-05-17 3400 Bonte Strandloper
2021-05-17 900 Zilverplevier
2021-05-17 12 Groenpootruiter
2021-05-17 27 Aalscholver
2021-05-17 700 Tureluur
2021-05-17 1400 Kanoet
2021-05-17 7300 Rosse Grutto
2021-05-16 2 Stadsduif
2021-05-16 1 Boerenzwaluw
2021-05-16 2 Lepelaar
2021-05-15 15 Drieteenstrandloper ssp alba
2021-05-15 5 Zwarte Ruiter
2021-05-15 19 Wulp

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546466562742, 4.941043260000242