Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 400 Rotgans
2018-12-08 1 Zwarte Rotgans
2018-12-05 1 Rotgans
2018-12-05 10 Baardman
2018-12-05 4 Veldleeuwerik
2018-12-05 1 Bergeend
2018-12-05 1 Slechtvalk
2018-12-05 5 Oeverpieper
2018-12-05 1 Velduil
2018-12-05 15 Watersnip
2018-12-05 33 Baardman
2018-12-05 8 Rietgors
2018-12-05 6 Baardman
2018-12-01 1 IJsvogel
2018-12-01 1200 Scholekster
2018-12-01 1 Slechtvalk
2018-11-25 1 Buizerd
2018-11-25 1 Buizerd
2018-11-24 1 Blauwe Kiekendief
2018-11-23 1 Buizerd

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546466562742, 4.941043260000242