Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Groene Specht
2022-11-27 8 Wulp
2022-11-27 6 Slobeend
2022-11-27 2 Blauwe Kiekendief
2022-11-27 1 Fazant
2022-11-27 1 Roerdomp
2022-11-26 1 Rotgans
2022-11-25 165 Brandgans
2022-11-25 1 Grote Zilverreiger
2022-11-25 1501 Rotgans
2022-11-25 30 Wulp
2022-11-25 110 Wulp
2022-11-25 3 Kievit
2022-11-25 12 Scholekster
2022-11-25 4 Zilvermeeuw
2022-11-25 1 Merel
2022-11-25 50 Wulp
2022-11-25 200 Scholekster
2022-11-25 70 Stormmeeuw
2022-11-23 1 Ruigpootbuizerd

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546, 4.94104