Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 2 Patrijs
2019-05-19 1 Zwartkopmeeuw
2019-05-17 2 Gierzwaluw
2019-05-15 2 Roodborsttapuit
2019-05-12 1 Witte Kwikstaart
2019-05-12 1 Bergeend
2019-05-12 1 Torenvalk
2019-05-12 40 Kanoet
2019-05-12 1 Kleine Strandloper
2019-05-12 1500 Rosse Grutto
2019-05-12 15 Zwarte Ruiter
2019-05-12 1 Roodborsttapuit
2019-05-11 1 Rietzanger
2019-05-11 1 Rietzanger
2019-05-11 1 Grutto
2019-05-11 1 Zwarte Ruiter
2019-05-11 1 Tureluur
2019-05-11 1 Zilverplevier
2019-05-11 1 Wulp
2019-05-11 1 Waterhoen

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546466562742, 4.941043260000242