Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-16 21 Patrijs
2019-10-13 1 Torenvalk
2019-10-13 4 Kievit
2019-10-12 178 Grauwe Gans
2019-10-12 22 Nijlgans
2019-10-12 99 Grauwe Gans
2019-10-12 3 Parkgans
2019-10-12 12 Brandgans
2019-10-12 12 Kolgans
2019-10-12 2 Canadese Gans onbekend
2019-10-09 1 Torenvalk
2019-10-09 1 Pijlstaart
2019-10-09 150 Bergeend
2019-10-07 1 Stormmeeuw
2019-10-07 1 Merel
2019-10-07 1 Pimpelmees
2019-10-07 40 Bonte Strandloper
2019-10-04 1 Torenvalk
2019-10-03 4 Kleine Canadese Gans
2019-10-03 25 Rotgans

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546466562742, 4.941043260000242