Normerven - Vogelkijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 1 Grutto
2024-07-14 5 Wulp
2024-07-14 2500 Scholekster
2024-07-14 12 Casarca
2024-07-14 2 Tureluur
2024-07-14 2 Stormmeeuw
2024-07-14 14 Lepelaar
2024-07-14 150 Bergeend
2024-07-14 9 Rosse Grutto
2024-07-14 300 Tureluur
2024-07-14 11 Wulp
2024-07-14 5 Boerenzwaluw
2024-07-14 6 Huiszwaluw
2024-07-14 1 Zwarte Ruiter
2024-07-14 1001 Wulp
2024-07-14 16 Aalscholver
2024-07-14 236 Bergeend
2024-07-14 320 Tureluur
2024-07-14 9 Rosse Grutto
2024-07-14 11 Wulp

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546, 4.94104