Normerven - Vogelkijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-22 2 Baardman
2023-03-22 2 Oeverpieper
2023-03-22 1 Blauwe Kiekendief
2023-03-22 1 Zilvermeeuw
2023-03-22 1 Blauwborst
2023-03-22 7 Baardman
2023-03-22 1 Scholekster
2023-03-22 1 Scholekster
2023-03-22 1 Scholekster
2023-03-19 25 Wintertaling
2023-03-19 2 Witte Kwikstaart
2023-03-19 6 Scholekster
2023-03-19 1 Kievit
2023-03-19 4 Bergeend
2023-03-19 8 Slobeend
2023-03-19 4 Meerkoet
2023-03-19 2 Tureluur
2023-03-19 253 IJslandse Grutto
2023-03-19 37 IJslandse Grutto
2023-03-18 2 Roodborsttapuit

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546, 4.94104