Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-11-19 1 Grote Zilverreiger
2019-11-16 1 Scholekster
2019-11-16 3 Bokje
2019-11-16 9 Baardman
2019-11-16 1 Waterral
2019-11-16 1680 Goudplevier
2019-11-16 500 Kanoet
2019-11-16 1 Slechtvalk
2019-11-10 1 Zilverplevier
2019-11-10 20 Kievit
2019-11-09 1 Rietgors
2019-11-09 1100 Bergeend
2019-11-09 2 Baardman
2019-11-09 3 Wintertaling
2019-11-09 7 Slobeend
2019-11-09 3500 Kanoet
2019-11-09 1 Slechtvalk
2019-11-09 1 Slechtvalk
2019-11-09 2 Baardman
2019-11-09 1 Rietgors

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546466562742, 4.941043260000242