Normerven - Vogekijkscherm

Gelegen op de Waddendijk, biedt dit kijkscherm zicht op een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en 's winters ook eiders en aalscholvers. En 's nachts, goed waar te nemen op een maanverlichte nacht, is het de slaapplaats van duizenden ganzen en veel kleine zwanen. U kunt er net genoeg dichtbij komen om met een kijker te kunnen genieten van de spectaculaire vogelmassa's, maar een telescoop is aan te bevelen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf het kijkpunt wel goed te overzien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-14 5 Krombekstrandloper
2019-07-11 1 Fazant
2019-07-11 1 Krakeend
2019-07-11 6 Krakeend
2019-06-25 14 Zwarte Ruiter
2019-06-25 5 Tureluur
2019-06-25 1 Wintertaling
2019-06-25 2 Baardman
2019-06-25 1 Rietzanger
2019-06-22 1 Bruine Kiekendief
2019-06-22 1 Blauwborst
2019-06-22 2200 Bergeend
2019-06-20 1 Putter
2019-06-20 1 Putter
2019-06-19 1 Buizerd
2019-06-19 1 Rietzanger
2019-06-19 40 Bergeend
2019-06-19 15 Brandgans
2019-06-19 40 Spreeuw
2019-06-19 1 Witte Kwikstaart

Ten noordwesten van Hippolytushoef, aan het eind van de Normerweg, ligt het Normerven. Het is bereikbaar via de befietsbare landbouwweg aan de voet van de dijk.

Route via Google Maps

GPS 52.90546466562742, 4.941043260000242