Den Oever - Uitkijkpunt

Het wad bij Den Oever is een erg interessante plek. U kunt hier de haven, het wad, de pieren en de Waddenzee bekijken. Soorten zoals rosse grutto's, futen, sterns, plevieren en meeuwen zijn hier te zien. Het gebied is ook leuk om interessante planten en insecten te zien. Ook worden er vaak zeehonden gezien.

Type Overig
Beheerder Gemeente Hollands Kroon
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let goed op de watergetijden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 1 Grote Stern
2020-05-28 1 Zilverplevier
2020-05-28 9 Goudplevier
2020-05-28 5 Bontbekplevier
2020-05-28 1 Kneu
2020-05-26 5 Drieteenstrandloper
2020-05-26 1 Blauwborst
2020-05-26 24 Zilverplevier
2020-05-26 2 Lepelaar
2020-05-26 50 Bontbekplevier
2020-05-26 3 Graspieper
2020-05-26 1 Witte Kwikstaart
2020-05-26 5 Grauwe Gans
2020-05-26 100 Bontbekplevier
2020-05-26 5 Kluut
2020-05-26 20 Rosse Grutto
2020-05-26 100 Zilverplevier
2020-05-26 100 Wulp
2020-05-26 15 Lepelaar
2020-05-26 2 Bonte Strandloper

Rijd de haven in en rijd helemaal naar achteren tot aan het Havenmeestergebouw. Hier kunt u de auto parkeren en de dijk op lopen. U loopt vervolgens de pier op tot het stenen muurtje. Van hieruit kan alles goed worden overzien en u kunt er vrijwel altijd uit de wind zitten.

Route via Google Maps

GPS 52.940789705166246, 5.028922368962153