Den Oever - Uitkijkpunt

Het wad bij Den Oever is een erg interessante plek. U kunt hier de haven, het wad, de pieren en de Waddenzee bekijken. Soorten zoals rosse grutto's, futen, sterns, plevieren en meeuwen zijn hier te zien. Het gebied is ook leuk om interessante planten en insecten te zien. Ook worden er vaak zeehonden gezien.

Type Overig
Beheerder Gemeente Hollands Kroon
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let goed op de watergetijden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-28 1 Roodborsttapuit
2024-02-28 1 Geoorde Fuut
2024-02-28 2 Kluut
2024-02-28 26 Eider
2024-02-28 2 Dodaars
2024-02-28 1 Blauwe Kiekendief
2024-02-28 1 Oeverpieper
2024-02-28 1 Rietgors
2024-02-28 1 Merel
2024-02-28 1 Dodaars
2024-02-28 1 Aalscholver
2024-02-28 1 Brandgans
2024-02-28 1 Wulp
2024-02-28 1 Grauwe Gans
2024-02-28 1 Kokmeeuw
2024-02-28 1 Bergeend
2024-02-28 1 Pontische Meeuw
2024-02-27 16 Rosse Grutto
2024-02-27 25 Kluut
2024-02-27 1 Rietgors

Rijd de haven in en rijd helemaal naar achteren tot aan het Havenmeestergebouw. Hier kunt u de auto parkeren en de dijk op lopen. U loopt vervolgens de pier op tot het stenen muurtje. Van hieruit kan alles goed worden overzien en u kunt er vrijwel altijd uit de wind zitten.

Route via Google Maps

GPS 52.94079, 5.02892