Den Oever - Uitkijkpunt

Het wad bij Den Oever is een erg interessante plek. U kunt hier de haven, het wad, de pieren en de Waddenzee bekijken. Soorten zoals rosse grutto's, futen, sterns, plevieren en meeuwen zijn hier te zien. Het gebied is ook leuk om interessante planten en insecten te zien. Ook worden er vaak zeehonden gezien.

Type Overig
Beheerder Gemeente Hollands Kroon
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let goed op de watergetijden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 18 Steenloper
2021-10-20 47 Fuut
2021-10-20 2 Dodaars
2021-10-19 1 Drieteenstrandloper
2021-10-18 1 Zeekoet
2021-10-18 40 Wintertaling
2021-10-18 100 Slobeend
2021-10-18 300 Smient
2021-10-18 1 Kluut
2021-10-18 12 Lepelaar
2021-10-18 5 Oeverpieper
2021-10-18 5 Dodaars
2021-10-18 5 Fuut
2021-10-18 20 Bonte Strandloper
2021-10-18 1 Tureluur
2021-10-18 2 Krakeend
2021-10-18 1 Steenloper
2021-10-18 7 Wulp
2021-10-18 1 Kanoet
2021-10-18 1 Rosse Grutto

Rijd de haven in en rijd helemaal naar achteren tot aan het Havenmeestergebouw. Hier kunt u de auto parkeren en de dijk op lopen. U loopt vervolgens de pier op tot het stenen muurtje. Van hieruit kan alles goed worden overzien en u kunt er vrijwel altijd uit de wind zitten.

Route via Google Maps

GPS 52.94079, 5.02892