Den Oever - Uitkijkpunt

Het wad bij Den Oever is een erg interessante plek. U kunt hier de haven, het wad, de pieren en de Waddenzee bekijken. Soorten zoals rosse grutto's, futen, sterns, plevieren en meeuwen zijn hier te zien. Het gebied is ook leuk om interessante planten en insecten te zien. Ook worden er vaak zeehonden gezien.

Type Overig
Beheerder Gemeente Hollands Kroon
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let goed op de watergetijden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-15 3 Dodaars
2019-12-14 1 Noordse Stern
2019-12-14 200 Kluut
2019-12-14 1 Noordse Stern
2019-12-14 50 Kanoet
2019-12-14 200 Kluut
2019-12-14 3 Pijlstaart
2019-12-14 1 Watersnip
2019-12-12 1 Oeverpieper
2019-12-12 1 Kokmeeuw
2019-12-12 1 Spreeuw
2019-12-12 1 Kauw
2019-12-12 1 Aalscholver
2019-12-12 1 Grauwe Gans
2019-12-12 1 Kuifeend
2019-12-12 1 Dodaars
2019-12-12 1 Tureluur
2019-12-12 1 Blauwe Reiger
2019-12-12 1 Fuut
2019-12-12 120 Kluut

Rijd de haven in en rijd helemaal naar achteren tot aan het Havenmeestergebouw. Hier kunt u de auto parkeren en de dijk op lopen. U loopt vervolgens de pier op tot het stenen muurtje. Van hieruit kan alles goed worden overzien en u kunt er vrijwel altijd uit de wind zitten.

Route via Google Maps

GPS 52.940789705166246, 5.028922368962153