Den Oever - Uitkijkpunt

Het wad bij Den Oever is een erg interessante plek. U kunt hier de haven, het wad, de pieren en de Waddenzee bekijken. Soorten zoals rosse grutto's, futen, sterns, plevieren en meeuwen zijn hier te zien. Het gebied is ook leuk om interessante planten en insecten te zien. Ook worden er vaak zeehonden gezien.

Type Overig
Beheerder Gemeente Hollands Kroon
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let goed op de watergetijden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Scholekster
2021-06-19 70 Scholekster
2021-06-19 26 Tureluur
2021-06-19 1 Grutto
2021-06-19 4 Wulp
2021-06-19 200 Krakeend
2021-06-19 180 Bergeend
2021-06-19 225 Kluut
2021-06-19 40 Lepelaar
2021-06-19 18 Lepelaar
2021-06-19 9 Grote Canadese Gans
2021-06-19 40 Lepelaar
2021-06-19 1 Witte Kwikstaart
2021-06-19 4 Visdief
2021-06-19 1 Graspieper
2021-06-19 1 Kneu
2021-06-19 2 Fuut
2021-06-19 58 Lepelaar
2021-06-19 75 Kluut
2021-06-19 1 Kleine Karekiet

Rijd de haven in en rijd helemaal naar achteren tot aan het Havenmeestergebouw. Hier kunt u de auto parkeren en de dijk op lopen. U loopt vervolgens de pier op tot het stenen muurtje. Van hieruit kan alles goed worden overzien en u kunt er vrijwel altijd uit de wind zitten.

Route via Google Maps

GPS 52.94079, 5.02892