Den Oever - Uitkijkpunt

Het wad bij Den Oever is een erg interessante plek. U kunt hier de haven, het wad, de pieren en de Waddenzee bekijken. Soorten zoals rosse grutto's, futen, sterns, plevieren en meeuwen zijn hier te zien. Het gebied is ook leuk om interessante planten en insecten te zien. Ook worden er vaak zeehonden gezien.

Type Overig
Beheerder Gemeente Hollands Kroon
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let goed op de watergetijden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-15 1 Topper
2019-10-15 1 Aalscholver
2019-10-15 5 Dodaars
2019-10-15 1 Ekster
2019-10-15 1 Tureluur
2019-10-15 1 Witte Kwikstaart
2019-10-15 5 Dodaars
2019-10-15 1 Koperwiek
2019-10-15 3 Steenloper
2019-10-15 1 Aalscholver
2019-10-15 1 Grote Mantelmeeuw
2019-10-15 1 Stormmeeuw
2019-10-15 1 Kokmeeuw
2019-10-15 2 Wilde Eend
2019-10-15 2 Wulp
2019-10-15 1 Roodborst
2019-10-15 5 Dodaars
2019-10-15 6 Wilde Eend
2019-10-15 3 Nijlgans
2019-10-15 3 Steenloper

Rijd de haven in en rijd helemaal naar achteren tot aan het Havenmeestergebouw. Hier kunt u de auto parkeren en de dijk op lopen. U loopt vervolgens de pier op tot het stenen muurtje. Van hieruit kan alles goed worden overzien en u kunt er vrijwel altijd uit de wind zitten.

Route via Google Maps

GPS 52.940789705166246, 5.028922368962153