Dijkwielen - Vogelkijkhut

U vindt deze hut aan de rand van één van de twee Dijkwielen. In de zomer is er weinig interessants te verwachten, maar u kunt bijvoorbeeld wel visdieven zien broeden. In de winter treft u hier duizenden kuifeenden en toppers aan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek is 's winters veruit het meest interessant vanwege de grote hoeveelheden eenden. U kunt het beste zo vroeg mogelijk op de ochtend gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 2 Grote Gele Kwikstaart
2022-11-26 2 Roodborsttapuit
2022-11-26 1 Watersnip
2022-11-26 1 Wilde Eend
2022-11-26 1 Kuifeend
2022-11-26 1 Topper
2022-11-26 8 Koolmees
2022-11-26 4 Boomkruiper
2022-11-26 6 Pimpelmees
2022-11-26 9 Goudhaan
2022-11-26 3 Vuurgoudhaan
2022-11-26 1 Vuurgoudhaan
2022-11-26 1 Smelleken
2022-11-26 1 Staartmees
2022-11-26 1 Keep
2022-11-26 1 Krakeend
2022-11-26 1 Grote Zilverreiger
2022-11-26 1 Kuifeend
2022-11-26 1 Topper
2022-11-26 12 Watersnip

De hut ligt aan de noordkant van de Dijkwielen. Vanaf het trappetje is de hut niet zichtbaar. U kunt zich het best oriënteren met de GPS gegevens die genoemd worden bij deze hut.

Route via Google Maps

GPS 52.89208, 5.07514