Dijkwielen - Vogelkijkhut

U vindt deze hut aan de rand van één van de twee Dijkwielen. In de zomer is er weinig interessants te verwachten, maar u kunt bijvoorbeeld wel visdieven zien broeden. In de winter treft u hier duizenden kuifeenden en toppers aan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek is 's winters veruit het meest interessant vanwege de grote hoeveelheden eenden. U kunt het beste zo vroeg mogelijk op de ochtend gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Havik
2023-09-24 1 Grote Gele Kwikstaart
2023-09-24 22 Kievit
2023-09-24 10 Krakeend
2023-09-24 12 Grauwe Gans
2023-09-24 1 Nijlgans
2023-09-24 45 Wilde Eend
2023-09-24 85 Wintertaling
2023-09-24 3 Boerenzwaluw
2023-09-24 5 Rietgors
2023-09-24 9 Graspieper
2023-09-23 10 Boerenzwaluw
2023-09-23 2 Huiszwaluw
2023-09-23 100 Wintertaling
2023-09-23 2 Krakeend
2023-09-23 700 Kuifeend
2023-09-23 1 Roodborsttapuit
2023-09-23 2 Knobbelzwaan
2023-09-22 1 Groenling
2023-09-22 1 Buizerd

De hut ligt aan de noordkant van de Dijkwielen. Vanaf het trappetje is de hut niet zichtbaar. U kunt zich het best oriënteren met de GPS gegevens die genoemd worden bij deze hut.

Route via Google Maps

GPS 52.89208, 5.07514