Dijkwielen - Vogelkijkhut

U vindt deze hut aan de rand van één van de twee Dijkwielen. In de zomer is er weinig interessants te verwachten, maar u kunt bijvoorbeeld wel visdieven zien broeden. In de winter treft u hier duizenden kuifeenden en toppers aan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek is 's winters veruit het meest interessant vanwege de grote hoeveelheden eenden. U kunt het beste zo vroeg mogelijk op de ochtend gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-17 50 Sijs
2019-10-17 18 Baardman
2019-10-17 1 Grote Zilverreiger
2019-10-16 18 Kramsvogel
2019-10-16 1 Keep
2019-10-16 2 Baardman
2019-10-14 1 Slechtvalk
2019-10-12 1 Bruine Kiekendief
2019-10-12 1 Krakeend
2019-10-12 1 Smient
2019-10-12 1 Gaai
2019-10-12 1 Kuifeend
2019-10-12 1 Grote Canadese Gans
2019-10-12 1 Wintertaling
2019-10-12 1 Krakeend
2019-10-12 1 Slobeend
2019-10-12 1 Witte Kwikstaart
2019-10-12 1 Gaai
2019-10-12 1 Zwarte Kraai
2019-10-12 1 Kuifeend

De hut ligt aan de noordkant van de Dijkwielen. Vanaf het trappetje is de hut niet zichtbaar. U kunt zich het best oriënteren met de GPS gegevens die genoemd worden bij deze hut.

Route via Google Maps

GPS 52.89208278698479, 5.07514484881633