Dijkwielen - Vogelkijkhut

U vindt deze hut aan de rand van één van de twee Dijkwielen. In de zomer is er weinig interessants te verwachten, maar u kunt bijvoorbeeld wel visdieven zien broeden. In de winter treft u hier duizenden kuifeenden en toppers aan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek is 's winters veruit het meest interessant vanwege de grote hoeveelheden eenden. U kunt het beste zo vroeg mogelijk op de ochtend gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Tafeleend
2023-03-23 40 Topper
2023-03-23 1 Sijs
2023-03-23 1 Grutto
2023-03-23 25 Slobeend
2023-03-23 22 Topper
2023-03-22 1 Hybride Kuifeend x Topper
2023-03-21 10 Topper
2023-03-20 3 Tureluur
2023-03-20 1 Grutto
2023-03-20 1 Kluut
2023-03-20 3 Tureluur
2023-03-20 2 Bergeend
2023-03-20 40 Slobeend
2023-03-20 180 Wintertaling
2023-03-19 10 Bonte Strandloper
2023-03-19 1 Topper
2023-03-19 1 Tafeleend
2023-03-19 1 Brilduiker
2023-03-19 1 Kuifeend

De hut ligt aan de noordkant van de Dijkwielen. Vanaf het trappetje is de hut niet zichtbaar. U kunt zich het best oriënteren met de GPS gegevens die genoemd worden bij deze hut.

Route via Google Maps

GPS 52.89208, 5.07514