Dijkwielen - Vogelkijkhut

U vindt deze hut aan de rand van één van de twee Dijkwielen. In de zomer is er weinig interessants te verwachten, maar u kunt bijvoorbeeld wel visdieven zien broeden. In de winter treft u hier duizenden kuifeenden en toppers aan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek is 's winters veruit het meest interessant vanwege de grote hoeveelheden eenden. U kunt het beste zo vroeg mogelijk op de ochtend gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 5 Waterpieper
2024-02-29 1 Blauwe Kiekendief
2024-02-28 10 Slobeend
2024-02-28 70 Wintertaling
2024-02-28 2 Zwarte Ruiter
2024-02-28 40 Sijs
2024-02-27 1 Havik
2024-02-27 20 Sijs
2024-02-27 1 Witte Kwikstaart
2024-02-27 60 Watersnip
2024-02-27 1 Zwarte Ruiter
2024-02-27 8 Kievit
2024-02-27 90 Grauwe Gans
2024-02-27 45 Kolgans
2024-02-27 3 Spreeuw
2024-02-27 1 Pijlstaart
2024-02-27 8 Slobeend
2024-02-27 1 Rietgors
2024-02-27 2 Zwarte Ruiter
2024-02-27 3 Kievit

De hut ligt aan de noordkant van de Dijkwielen. Vanaf het trappetje is de hut niet zichtbaar. U kunt zich het best oriënteren met de GPS gegevens die genoemd worden bij deze hut.

Route via Google Maps

GPS 52.89208, 5.07514