Dijkwielen - Vogelkijkhut

U vindt deze hut aan de rand van één van de twee Dijkwielen. In de zomer is er weinig interessants te verwachten, maar u kunt bijvoorbeeld wel visdieven zien broeden. In de winter treft u hier duizenden kuifeenden en toppers aan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek is 's winters veruit het meest interessant vanwege de grote hoeveelheden eenden. U kunt het beste zo vroeg mogelijk op de ochtend gaan.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Blauwe Reiger
2021-06-20 1 Buizerd
2021-06-20 1 Visdief
2021-06-20 1 Blauwe Reiger
2021-06-20 1 Graspieper
2021-06-20 3 Grote Canadese Gans
2021-06-20 1 Tuinfluiter
2021-06-20 1 Wintertaling
2021-06-20 1 Grote Bonte Specht
2021-06-20 1 Roodborst
2021-06-20 1 Koolmees
2021-06-19 87 Canadese Gans onbekend
2021-06-19 1 Brandgans
2021-06-19 20 Boerenzwaluw
2021-06-19 45 Wintertaling
2021-06-19 1 Krakeend
2021-06-19 1 Tureluur
2021-06-19 2 Witgat
2021-06-19 2 Bergeend
2021-06-19 1 Krakeend

De hut ligt aan de noordkant van de Dijkwielen. Vanaf het trappetje is de hut niet zichtbaar. U kunt zich het best oriënteren met de GPS gegevens die genoemd worden bij deze hut.

Route via Google Maps

GPS 52.89208, 5.07514