Balgzandpolder - Vogelkijkscherm

De Balgzandpolder is een wat rare plek om vogels te kijken. Het ligt namelijk op een industrieterrein bij Den Helder. Maar er is wel heel veel te zien en op zeer korte afstand. Het kijkscherm is in 2006 zo geplaatst dat vogelaars de vogels van dichtbij kunnen bekijken en door de halfronde vorm is er naar alle kanten goed zicht. Ook heeft men geen last van tegenlicht. De Balgzandpolder is het hele jaar een verblijfplaats van grote aantallen vogels. Het wordt nog drukker wanneer bij noordwestenwind het water bij vloed in de Waddenzee extra hoog staat. Vogels die normaal 'overtijen' op Balgzand vliegen dan door naar de Balgzandpolder. U kunt hier allerlei steltlopers zien, waaronder steenloper en plevieren.

Vlakbij het kijkscherm is ook een verdiepte vogelfotohut te huur. Meer informatie: http://www.landschapnoordholland.nl/fotohutnh

Type Scherm
Beheerder Landschap Noord-Holland
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 18 Lepelaar
2021-06-19 1 Noordse Stern
2021-06-19 1 Dwergstern
2021-06-17 1 Knobbelzwaan
2021-06-17 1 Aalscholver
2021-06-17 1 Lepelaar
2021-06-17 1 Spreeuw
2021-06-17 1 Fuut
2021-06-17 1 Nijlgans
2021-06-17 1 Houtduif
2021-06-17 1 Kievit
2021-06-17 1 Zwarte Kraai
2021-06-17 1 Witte Kwikstaart
2021-06-17 1 Oeverzwaluw
2021-06-17 1 Kuifeend
2021-06-17 1 Kokmeeuw
2021-06-17 1 Bergeend
2021-06-17 1 Scholekster
2021-06-17 1 Meerkoet
2021-06-17 1 Tureluur

Volg de borden naar Industrieterrein Oostoever. Ga de brug over en meteen aan uw rechterkant staat het kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.91453, 4.79950