Balgzandpolder - Vogelkijkscherm

De Balgzandpolder is een wat rare plek om vogels te kijken. Het ligt namelijk op een industrieterrein bij Den Helder. Maar er is wel heel veel te zien en op zeer korte afstand. Het kijkscherm is in 2006 zo geplaatst dat vogelaars de vogels van dichtbij kunnen bekijken en door de halfronde vorm is er naar alle kanten goed zicht. Ook heeft men geen last van tegenlicht. De Balgzandpolder is het hele jaar een verblijfplaats van grote aantallen vogels. Het wordt nog drukker wanneer bij noordwestenwind het water bij vloed in de Waddenzee extra hoog staat. Vogels die normaal 'overtijen' op Balgzand vliegen dan door naar de Balgzandpolder. U kunt hier allerlei steltlopers zien, waaronder steenloper en plevieren.

Vlakbij het kijkscherm is ook een verdiepte vogelfotohut te huur. Meer informatie: http://www.landschapnoordholland.nl/fotohutnh

Type Scherm
Beheerder Landschap Noord-Holland
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 2 Slobeend
2022-01-21 3 Wintertaling
2022-01-21 4 Aalscholver
2022-01-21 1 Kluut
2022-01-21 1 Torenvalk
2022-01-21 90 Wintertaling
2022-01-21 11 Lepelaar
2022-01-21 80 Kievit
2022-01-21 2 Kluut
2022-01-21 1 Wilde Eend
2022-01-21 1 Meerkoet
2022-01-19 10 Lepelaar
2022-01-19 1 Lepelaar
2022-01-19 15 Lepelaar
2022-01-19 135 Kievit
2022-01-19 2 Scholekster
2022-01-19 11 Bergeend
2022-01-19 3 Tureluur
2022-01-19 1 Pijlstaart
2022-01-19 1 Kluut

Volg de borden naar Industrieterrein Oostoever. Ga de brug over en meteen aan uw rechterkant staat het kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.91453, 4.79950