Balgzand - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut staat op de dijk tussen het Amstelmeer (Wieringermeer) en het Balgzand. De uitkijkramen zitten aan de kant van het Balgzand, waar veel steltlopers zitten en in de nazomer vele duizenden zwarte sterns komen slapen. De zeldzame lachstern wordt er soms ook gezien. Tegen de dijken aan vormen zich schorren, waar tal van wadvogels en steltlopers in het voorjaar broeden, zoals kluten. Zelfs de lepelaar heeft hier met succes jongen grootgebracht. Bij laagtij verzamelen zich op de slikken en platen duizenden vogels om te eten van de ontelbare waddiertjes. In juli komen op het oostelijke Slikhoekschor duizenden bergeenden bijeen om te ruien. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken in de Wieringerpolders.

Type Hut
Beheerder Landschap Noord-Holland
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-28 1 Buizerd
2024-02-25 1 Zwarte Ruiter
2024-02-25 1 Grote Zaagbek
2024-02-24 20 Slobeend
2024-02-24 1 Zilvermeeuw
2024-02-24 1 Grote Zilverreiger
2024-02-24 1 Meerkoet
2024-02-24 1 Grote Zaagbek
2024-02-24 1 Holenduif
2024-02-21 1 Bergeend
2024-02-18 1 Bergeend
2024-02-18 1 Slobeend
2024-02-18 1 Aalscholver
2024-02-18 1 Fuut
2024-02-18 1 Grote Zilverreiger
2024-02-18 5 Wilde Eend
2024-02-18 2 Bergeend
2024-02-17 1 Grote Zilverreiger
2024-02-17 1 Torenvalk
2024-02-17 1 Dodaars

Op de doorgaande weg van Den Over richting Den Helder (N99) gaat u voor het viaduct bij Westerland linksaf en vervolgens het viaduct over. U gaat linksaf het de weg voor fietsers en bestemmingsverkeer op. U kunt doorrijden tot de vogelkijkhut, waar u de auto kunt parkeren. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf het treinstation Den Helder of treinstation Anna Paulowna buslijn 158 richting Den Oever. Stap uit bij Van Ewijcksluis, halte Oude Veer.

Route via Google Maps

GPS 52.88731, 4.87476