Balgzand - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut staat op de dijk tussen het Amstelmeer (Wieringermeer) en het Balgzand. De uitkijkramen zitten aan de kant van het Balgzand, waar veel steltlopers zitten en in de nazomer vele duizenden zwarte sterns komen slapen. De zeldzame lachstern wordt er soms ook gezien. Tegen de dijken aan vormen zich schorren, waar tal van wadvogels en steltlopers in het voorjaar broeden, zoals kluten. Zelfs de lepelaar heeft hier met succes jongen grootgebracht. Bij laagtij verzamelen zich op de slikken en platen duizenden vogels om te eten van de ontelbare waddiertjes. In juli komen op het oostelijke Slikhoekschor duizenden bergeenden bijeen om te ruien. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken in de Wieringerpolders.

Type Hut
Beheerder Landschap Noord-Holland
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 3 Grutto
2023-03-22 1 Bruine Kiekendief
2023-03-21 1 Slechtvalk
2023-03-20 30 Bergeend
2023-03-19 1 Cetti's Zanger
2023-03-19 50 Pijlstaart
2023-03-19 2 Bruine Kiekendief
2023-03-19 1 Grote Zaagbek
2023-03-19 110 Bergeend
2023-03-18 2 Dodaars
2023-03-18 32 Koperwiek
2023-03-18 1 Tjiftjaf
2023-03-18 1 Grutto
2023-03-16 10 Krakeend
2023-03-16 4 Tureluur
2023-03-16 8 Bergeend
2023-03-16 2 Grutto
2023-03-16 3 Tureluur
2023-03-16 27 Bergeend
2023-03-16 10 Slobeend

Op de doorgaande weg van Den Over richting Den Helder (N99) gaat u voor het viaduct bij Westerland linksaf en vervolgens het viaduct over. U gaat linksaf het de weg voor fietsers en bestemmingsverkeer op. U kunt doorrijden tot de vogelkijkhut, waar u de auto kunt parkeren. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf het treinstation Den Helder of treinstation Anna Paulowna buslijn 158 richting Den Oever. Stap uit bij Van Ewijcksluis, halte Oude Veer.

Route via Google Maps

GPS 52.88731, 4.87476