Balgzand - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut staat op de dijk tussen het Amstelmeer (Wieringermeer) en het Balgzand. De uitkijkramen zitten aan de kant van het Balgzand, waar veel steltlopers zitten en in de nazomer vele duizenden zwarte sterns komen slapen. De zeldzame lachstern wordt er soms ook gezien. Tegen de dijken aan vormen zich schorren, waar tal van wadvogels en steltlopers in het voorjaar broeden, zoals kluten. Zelfs de lepelaar heeft hier met succes jongen grootgebracht. Bij laagtij verzamelen zich op de slikken en platen duizenden vogels om te eten van de ontelbare waddiertjes. In juli komen op het oostelijke Slikhoekschor duizenden bergeenden bijeen om te ruien. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken in de Wieringerpolders.

Type Hut
Beheerder Landschap Noord-Holland
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Brilduiker
2021-06-20 102 Brilduiker
2021-06-19 1 Cetti's Zanger
2021-06-16 1 Boerenzwaluw
2021-06-16 1 Lepelaar
2021-06-13 1 Grote Zilverreiger
2021-06-13 1 Bruine Kiekendief
2021-06-13 1 Kleine Zilverreiger
2021-06-12 1 Grote Mantelmeeuw
2021-06-12 13 Wulp
2021-06-12 8 Slobeend
2021-06-12 4 Wintertaling
2021-06-12 58 Kuifeend
2021-06-12 71 Kuifeend
2021-06-12 43 Krakeend
2021-06-12 32 Knobbelzwaan
2021-06-12 1 Magelhaengans
2021-06-12 1 Bergeend
2021-06-12 1 Zwarte Kraai
2021-06-12 1 Cetti's Zanger

Op de doorgaande weg van Den Over richting Den Helder (N99) gaat u voor het viaduct bij Westerland linksaf en vervolgens het viaduct over. U gaat linksaf het de weg voor fietsers en bestemmingsverkeer op. U kunt doorrijden tot de vogelkijkhut, waar u de auto kunt parkeren. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf het treinstation Den Helder of treinstation Anna Paulowna buslijn 158 richting Den Oever. Stap uit bij Van Ewijcksluis, halte Oude Veer.

Route via Google Maps

GPS 52.88731, 4.87476