Spijk-Bremerberg - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

De vogelkijkhut wordt niet meer onderhouden en doet bouwvallig aan. Zonder laarzen is de plek niet meer bereikbaar. In de winter verblijft de klapekster in het gebied, terwijl u in het voorjaar kans heeft op bijvoorbeeld roodborsttapuit. De Spijk en Bremmerberg is een boswachterij die uit twee delen bestaat: Het Spijkbos met loof-en naaldbos op een zandige bodem en het Bremerbergbos met een kleiige bodem. Door middel van een natuurontwikkelingsproject zal het, samen met de aangrenzende delen van het Harderbos, worden omgevormd tot een beekdallandschap.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek kunt u het beste in het voorjaar bezoeken. De hut is momenteel niet bereikbaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 52.40896, 5.65882