Harderbroek - Biezenburcht - Uitkijkpunt

Het Harderbroek, dat uit rietmoeras bestaat, biedt broed- en voedselgelegenheid aan roerdomp, kleine karekiet en baardman. In de nazomer verzamelen zich in de plassen vaak enkele tientallen lepelaars. Een deel van het riet wordt jaarlijks gemaaid, zodat het rietland niet dichtgroeit met wilgen. Bovendien vormt het eenjarig riet meer zaad, de wintervoedselbron voor de baardman.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Kleine Karekiet
2023-06-06 1 Rietzanger
2023-06-06 1 Blauwborst
2023-06-06 1 Kluut
2023-06-06 1 Blauwborst
2023-06-06 10 Grutto
2023-06-06 1 Scholekster
2023-06-06 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-06-06 1 Kievit
2023-06-06 2 Kleine Plevier
2023-06-06 1 Tureluur
2023-06-06 1 Rietzanger
2023-06-06 1 Bosrietzanger
2023-06-06 1 Krooneend
2023-06-05 1 Boerenzwaluw
2023-06-05 1 Knobbelzwaan
2023-06-05 1 Gierzwaluw
2023-06-05 1 Rietgors
2023-06-05 1 Kievit
2023-06-05 1 Scholekster

Het Harderbroek heeft een niet vrij toegankelijke vogelkijkhut "De Biezenbrucht". Dit uitkijkpunt is echter wel vrij toegankelijk. U kijkt uit over het rietmoeras van het Harderbroek waarbij een telescoop geen overbodige luxe is. Het uitkijkpunt is op de hoek van de Knardijk met de Zeewolderdijk. De bushalte Harderbroek ligt naast het kijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.36760, 5.56339