Harderbroek - Biezenburcht - Uitkijkpunt

Het Harderbroek, dat uit rietmoeras bestaat, biedt broed- en voedselgelegenheid aan roerdomp, kleine karekiet en baardman. In de nazomer verzamelen zich in de plassen vaak enkele tientallen lepelaars. Een deel van het riet wordt jaarlijks gemaaid, zodat het rietland niet dichtgroeit met wilgen. Bovendien vormt het eenjarig riet meer zaad, de wintervoedselbron voor de baardman.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-23 1 Witwangstern
2019-04-23 1 Koekoek
2019-04-23 2 Oeverzwaluw
2019-04-23 2 Visdief
2019-04-22 1 Grote Zilverreiger
2019-04-22 6 Knobbelzwaan
2019-04-22 2 Krooneend
2019-04-22 1 Rietgors
2019-04-22 20 Grauwe Gans
2019-04-20 1 Krooneend
2019-04-20 1 Groenpootruiter
2019-04-20 1 Koekoek
2019-04-20 10 Kneu
2019-04-20 1 Krooneend
2019-04-20 1 Groenpootruiter
2019-04-20 1 Koekoek
2019-04-20 4 Geoorde Fuut
2019-04-19 1 Krooneend
2019-04-17 5 Tafeleend
2019-04-16 2 Kneu

Het Harderbroek heeft een niet vrij toegankelijke vogelkijkhut "De Biezenbrucht". Dit uitkijkpunt is echter wel vrij toegankelijk. U kijkt uit over het rietmoeras van het Harderbroek waarbij een telescoop geen overbodige luxe is. Het uitkijkpunt is op de hoek van de Knardijk met de Zeewolderdijk. De bushalte Harderbroek ligt naast het kijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.3676013159283, 5.563394749679962