Harderbroek - Biezenburcht - Uitkijkpunt

Het Harderbroek, dat uit rietmoeras bestaat, biedt broed- en voedselgelegenheid aan roerdomp, kleine karekiet en baardman. In de nazomer verzamelen zich in de plassen vaak enkele tientallen lepelaars. Een deel van het riet wordt jaarlijks gemaaid, zodat het rietland niet dichtgroeit met wilgen. Bovendien vormt het eenjarig riet meer zaad, de wintervoedselbron voor de baardman.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-18 1 Knobbelzwaan
2020-02-18 14 Knobbelzwaan
2020-02-18 7 Grote Zilverreiger
2020-02-18 1 Blauwe Reiger
2020-02-18 150 Grauwe Gans
2020-02-18 35 Kolgans
2020-02-18 1 Buizerd
2020-02-18 90 Grauwe Gans
2020-02-18 65 Houtduif
2020-02-18 3 Knobbelzwaan
2020-02-18 1 Grote Zilverreiger
2020-02-16 1 Knobbelzwaan
2020-02-16 1 Knobbelzwaan
2020-02-15 1 Zeearend
2020-02-15 10 Smient
2020-02-15 5 Wintertaling
2020-02-15 1 Zeearend
2020-02-15 10 Blauwe Reiger
2020-02-15 1 Zeearend
2020-02-15 10 Blauwe Reiger

Het Harderbroek heeft een niet vrij toegankelijke vogelkijkhut "De Biezenbrucht". Dit uitkijkpunt is echter wel vrij toegankelijk. U kijkt uit over het rietmoeras van het Harderbroek waarbij een telescoop geen overbodige luxe is. Het uitkijkpunt is op de hoek van de Knardijk met de Zeewolderdijk. De bushalte Harderbroek ligt naast het kijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.3676013159283, 5.563394749679962