Harderbroek - Biezenburcht - Uitkijkpunt

Het Harderbroek, dat uit rietmoeras bestaat, biedt broed- en voedselgelegenheid aan roerdomp, kleine karekiet en baardman. In de nazomer verzamelen zich in de plassen vaak enkele tientallen lepelaars. Een deel van het riet wordt jaarlijks gemaaid, zodat het rietland niet dichtgroeit met wilgen. Bovendien vormt het eenjarig riet meer zaad, de wintervoedselbron voor de baardman.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-16 4 Fitis
2024-04-16 3 Rietgors
2024-04-16 10 Rietzanger
2024-04-16 2 Kneu
2024-04-16 2 Gele Kwikstaart
2024-04-12 1 Snor
2024-04-12 2 Ekster
2024-04-10 18 Kneu
2024-04-10 1 Boerenzwaluw
2024-04-10 1 Sperwer
2024-04-10 4 Boerenzwaluw
2024-04-10 2 Grote Zaagbek
2024-04-10 1 Grote Zilverreiger
2024-04-08 1 Snor
2024-04-08 1 Cetti's Zanger
2024-04-06 1 Grote Canadese Gans
2024-04-06 1 Fuut
2024-04-06 40 Knobbelzwaan
2024-04-06 2 Nijlgans
2024-04-06 1 Boerenzwaluw

Het Harderbroek heeft een niet vrij toegankelijke vogelkijkhut "De Biezenbrucht". Dit uitkijkpunt is echter wel vrij toegankelijk. U kijkt uit over het rietmoeras van het Harderbroek waarbij een telescoop geen overbodige luxe is. Het uitkijkpunt is op de hoek van de Knardijk met de Zeewolderdijk. De bushalte Harderbroek ligt naast het kijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.36760, 5.56339