Strandgaperweg - Uitkijkpunt

Bij dit vogelkijkpunt ligt een waterpartij, de monding van de Strandgaperbeek. Deze beek is dan al twaalf kilometer onderweg vanaf de Bremerberg. Bij de plas zal zich rietmoeras gaan ontwikkelen en achter de plas ligt de beek. Het rietmoeras biedt ruimte aan baardman en roerdomp. Ook ijsvogel en weidebeekjuffer voelen zich hier thuis.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 1 Waterhoen
2020-02-22 13 Grote Zilverreiger
2020-02-18 1 Blauwe Kiekendief
2020-02-18 2 Bergeend
2020-02-18 400 Grauwe Gans
2020-02-18 500 Brandgans
2020-02-18 100 Kolgans
2020-02-18 30 Kievit
2020-02-18 1 Veldleeuwerik
2020-02-18 4 Waterpieper
2020-02-18 5 Graspieper
2020-02-18 200 Kuifeend
2020-02-18 2 Wintertaling
2020-02-18 7 Tafeleend
2020-02-18 3 Nonnetje
2020-02-18 8 Slobeend
2020-02-18 5 Krakeend
2020-02-18 1 Zeearend
2020-02-07 2 Nonnetje
2020-02-01 10 Smient

Vanaf de Harderdijk gaat u de Strandgaperweg in. Rijd door in westelijke richting totdat het autoverkeer wordt geweerd. Dit is iets na het golfterrein. Hier kunt u de auto parkeren en een minuut lopen naar het kijkpunt. Vanaf de andere kant (Harderbos) kunt u het gebied ook per fiets of te voet bereiken.

Route via Google Maps

GPS 52.40424028752977, 5.659908515949092