Strandgaperweg - Uitkijkpunt

Bij dit vogelkijkpunt ligt een waterpartij, de monding van de Strandgaperbeek. Deze beek is dan al twaalf kilometer onderweg vanaf de Bremerberg. Bij de plas zal zich rietmoeras gaan ontwikkelen en achter de plas ligt de beek. Het rietmoeras biedt ruimte aan baardman en roerdomp. Ook ijsvogel en weidebeekjuffer voelen zich hier thuis.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Tapuit
2023-06-06 1 Nachtegaal
2023-06-05 1 Roodborsttapuit
2023-06-05 1 Bosrietzanger
2023-06-05 1 Kleine Karekiet
2023-06-05 7 Knobbelzwaan
2023-06-05 1 Boerenzwaluw
2023-06-05 1 Spreeuw
2023-06-05 1 Rietzanger
2023-06-05 1 Nijlgans
2023-06-05 1 Putter
2023-06-05 1 Rietgors
2023-06-05 1 Graspieper
2023-06-05 1 Spreeuw
2023-06-03 1 Spotvogel
2023-06-03 1 Grote Zilverreiger
2023-06-03 1 Grote Zilverreiger
2023-06-03 2 Zwarte Kraai
2023-06-03 2 Rietgors
2023-06-03 1 Kleine Mantelmeeuw

Vanaf de Harderdijk gaat u de Strandgaperweg in. Rijd door in westelijke richting totdat het autoverkeer wordt geweerd. Dit is iets na het golfterrein. Hier kunt u de auto parkeren en een minuut lopen naar het kijkpunt. Vanaf de andere kant (Harderbos) kunt u het gebied ook per fiets of te voet bereiken.

Route via Google Maps

GPS 52.40424, 5.65991