Strandgaperweg - Uitkijkpunt

Bij dit vogelkijkpunt ligt een waterpartij, de monding van de Strandgaperbeek. Deze beek is dan al twaalf kilometer onderweg vanaf de Bremerberg. Bij de plas zal zich rietmoeras gaan ontwikkelen en achter de plas ligt de beek. Het rietmoeras biedt ruimte aan baardman en roerdomp. Ook ijsvogel en weidebeekjuffer voelen zich hier thuis.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Rietzanger
2024-04-22 1 Roodborsttapuit
2024-04-22 1 Tjiftjaf
2024-04-22 5 Boerenzwaluw
2024-04-22 1 Buizerd
2024-04-22 1 Graspieper
2024-04-22 1 Tapuit
2024-04-21 1 Blauwborst
2024-04-21 1 Blauwborst
2024-04-21 1 Dodaars
2024-04-21 1 Boerenzwaluw
2024-04-21 1 Aalscholver
2024-04-21 1 Dodaars
2024-04-21 1 Zanglijster
2024-04-21 1 Blauwborst
2024-04-21 1 Graspieper
2024-04-21 1 Putter
2024-04-21 1 Roodborsttapuit
2024-04-21 1 Grote Zilverreiger
2024-04-21 1 Blauwe Reiger

Vanaf de Harderdijk gaat u de Strandgaperweg in. Rijd door in westelijke richting totdat het autoverkeer wordt geweerd. Dit is iets na het golfterrein. Hier kunt u de auto parkeren en een minuut lopen naar het kijkpunt. Vanaf de andere kant (Harderbos) kunt u het gebied ook per fiets of te voet bereiken.

Route via Google Maps

GPS 52.40424, 5.65991