Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-14 1 Heggenmus
2021-06-14 1 Koekoek
2021-06-14 1 Krooneend
2021-06-14 1 Blauwe Reiger
2021-06-14 1 Wilde Eend
2021-06-14 1 Knobbelzwaan
2021-06-14 2 Kuifeend
2021-06-14 1 Fuut
2021-06-14 1 Meerkoet
2021-06-14 1 Merel
2021-06-14 1 Huismus
2021-06-14 1 Grauwe Gans
2021-06-14 1 Grutto
2021-06-14 1 Rietgors
2021-06-14 2 Witte Kwikstaart
2021-06-14 1 Bergeend
2021-06-14 1 Brandgans
2021-06-13 1 Visdief
2021-06-13 1 Fuut
2021-06-13 1 Grote Mantelmeeuw

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.39773, 5.73722