Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Wilde Zwaan
2019-02-23 1 Waterhoen
2019-02-21 1 Grote Zilverreiger
2019-02-21 1 Zwarte Kraai
2019-02-21 1 Kokmeeuw
2019-02-21 10 Knobbelzwaan
2019-02-19 18 Bergeend
2019-02-19 1 Brandgans
2019-02-19 1 Kolgans
2019-02-19 1 Grauwe Gans
2019-02-19 1 Knobbelzwaan
2019-02-19 1 Grote Zilverreiger
2019-02-19 1 Winterkoning
2019-02-19 2000 Meerkoet
2019-02-19 1 Blauwe Reiger
2019-02-19 1 Grote Mantelmeeuw
2019-02-19 1 Fuut
2019-02-19 1 Kokmeeuw
2019-02-19 1 Aalscholver
2019-02-19 1 Wilde Eend

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.397727620222035, 5.737224942203867