Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 1 Lepelaar
2020-05-28 2 Kneu
2020-05-27 4 Flamingo
2020-05-25 1 Kievit
2020-05-25 1 Flamingo
2020-05-25 1 Chileense Flamingo
2020-05-25 1 Fuut
2020-05-25 2 Witte Kwikstaart
2020-05-25 1 Roodborst
2020-05-25 1 Meerkoet
2020-05-25 1 Knobbelzwaan
2020-05-25 1 Wilde Eend
2020-05-25 1 Rietzanger
2020-05-25 1 Brandgans
2020-05-25 1 Slobeend
2020-05-25 1 Grote Canadese Gans
2020-05-25 1 Kluut
2020-05-25 1 Kokmeeuw
2020-05-25 1 Boerenzwaluw
2020-05-25 1 Grutto

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.397727620222035, 5.737224942203867