Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-14 1 Kolgans
2020-03-14 4 Bergeend
2020-03-14 15 Brandgans
2020-03-14 17 Brandgans
2020-03-14 6 Nijlgans
2020-02-28 2 Grote Zilverreiger
2020-02-28 1 Ekster
2020-02-28 1000 Brandgans
2020-02-28 1 Kolgans
2020-02-28 1 Grauwe Gans
2020-02-28 1 Grote Zilverreiger
2020-02-28 2 Kievit
2020-02-15 30 Kolgans
2020-02-15 2 Bruine Kiekendief
2020-02-15 2 IJsvogel
2020-02-15 20 Putter
2020-02-15 1 Vink
2020-02-15 1 Buizerd
2020-02-15 1 Buizerd
2020-02-10 80 Spreeuw

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.397727620222035, 5.737224942203867