Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-01 1 Sperwer
2018-12-01 2 Gaai
2018-12-01 1 Winterkoning
2018-12-01 2 Grauwe Gans
2018-12-01 1 Waterral
2018-12-01 50 Bergeend
2018-12-01 1 Vuurgoudhaan
2018-12-01 16 Goudhaan
2018-12-01 1 IJsvogel
2018-12-01 3 Fuut
2018-12-01 30 Kuifeend
2018-12-01 15 Brilduiker
2018-12-01 250 Meerkoet
2018-12-01 20 Kokmeeuw
2018-12-01 30 Aalscholver
2018-12-01 6 Wilde Zwaan
2018-12-01 30 Kleine Zwaan
2018-12-01 800 Knobbelzwaan
2018-12-01 100 Krakeend
2018-12-01 6 Wilde Eend

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.397727620222035, 5.737224942203867