Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 5 Casarca
2021-09-23 300 Kievit
2021-09-23 1 Buizerd
2021-09-23 300 Knobbelzwaan
2021-09-12 70 Knobbelzwaan
2021-09-09 1 Zeearend
2021-09-09 1 Visarend
2021-09-05 1 IJsvogel
2021-09-03 1 Gaai
2021-09-03 1 Boomklever
2021-09-03 1 Heggenmus
2021-09-03 10 Fuut
2021-09-03 40 Meerkoet
2021-09-03 30 Boerenzwaluw
2021-09-02 20 Huiszwaluw
2021-09-02 1 IJsvogel
2021-08-02 1 Brandgans
2021-08-02 1 Canadese Gans onbekend
2021-07-28 1 Houtduif
2021-07-28 1 Tuinfluiter

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.39773, 5.73722