Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-20 1 Fuut
2020-09-20 2 Blauwe Reiger
2020-09-20 1 Grote Zilverreiger
2020-09-20 14 Knobbelzwaan
2020-09-19 1 Visarend
2020-09-19 1 IJsvogel
2020-09-19 1 Grote Zilverreiger
2020-09-16 1 Oeverloper
2020-09-16 1 Zeearend
2020-09-16 1 IJsvogel
2020-09-11 1 Zeearend
2020-09-10 1 Cetti's Zanger
2020-09-10 1 Zeearend
2020-09-10 2 Reuzenstern
2020-09-04 4 Huismus
2020-09-04 50 Knobbelzwaan
2020-09-04 3 Meerkoet
2020-09-04 4 Wilde Eend
2020-09-04 26 Meerkoet
2020-09-04 1 Aalscholver

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.397727620222035, 5.737224942203867