Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Brandgans
2024-04-22 2 Grutto
2024-04-22 6 Grote Canadese Gans
2024-04-22 1 Zwartkop
2024-04-22 1 Waterhoen
2024-04-22 2 Krooneend
2024-04-22 5 Rietzanger
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 1 Krooneend
2024-04-22 25 Kuifeend
2024-04-22 2 Witte Kwikstaart
2024-04-22 1 Zwartkop
2024-04-22 1 Winterkoning
2024-04-21 7 Knobbelzwaan
2024-04-14 1 Zeearend
2024-04-14 2 Bruine Kiekendief
2024-04-13 4 Bergeend
2024-04-13 2 Fuut
2024-04-13 1 Cetti's Zanger
2024-04-13 40 Brandgans

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.39773, 5.73722