Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-06-23 1 Ooievaar
2020-06-21 1 Tureluur
2020-06-18 200 Knobbelzwaan
2020-06-15 1 Brandgans
2020-06-15 1 Witte Kwikstaart
2020-06-15 1 Merel
2020-06-15 100 Meerkoet
2020-06-15 1 Knobbelzwaan
2020-06-15 1 Zwarte Kraai
2020-06-15 1 Spreeuw
2020-06-15 1 Grasmus
2020-06-15 1 Rietgors
2020-06-15 10 Goudplevier
2020-06-15 2 Grote Zilverreiger
2020-06-15 2 Bergeend
2020-06-15 1 Snor
2020-06-13 8 Grutto
2020-06-13 25 Boerenzwaluw
2020-06-09 1 Tureluur
2020-06-09 1 Boerenzwaluw

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.397727620222035, 5.737224942203867