Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij parkeren op de parkeerplaats bij de camping bent u parkeergeld verschuldigd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-10 2 Grote Zilverreiger
2020-08-10 1 Kemphaan
2020-08-10 3 Oeverloper
2020-08-10 3 Witte Kwikstaart
2020-08-10 13 Visdief
2020-08-10 2 Torenvalk
2020-07-20 1 Torenvalk
2020-07-18 1 Putter
2020-07-18 1 Grote Zilverreiger
2020-07-18 1 Fuut
2020-07-18 1 Scholekster
2020-07-18 1 Witte Kwikstaart
2020-07-18 1 Knobbelzwaan
2020-07-18 1 Meerkoet
2020-07-18 2 Brandgans
2020-07-18 1 Gaai
2020-07-18 1 Boerenzwaluw
2020-07-18 1 Snor
2020-07-18 1 Rietgors
2020-07-18 1 Witgat

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten.

Route via Google Maps

GPS 52.397727620222035, 5.737224942203867