Broekbos - De Kapteinshut - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

TIJDELIJK NIET BEREIKBAAR IVM WERKZAAMHEDEN

Op de plek van de hut stond één van de oudste bomen van de polder. De hut is om de stronk van de overleden boom heen gebouwd. Het dak van de vogelkijkhut is bedekt met riet dat gesneden is bij de plassen waar u als bezoeker uitzicht op heeft. Het rietland achter de plas is omgevormd tot een gebied waarin rietland, ondiep open water en iets hoger gelegen hooilandjes elkaar afwisselen. Hierdoor wordt het gebied nog aantrekkelijker als broedgebied voor moerasvogels als roerdomp, snor, blauwborst, rietzanger, baardman en krooneend.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Bosrietzanger
2023-06-05 1 Graspieper
2023-06-05 1 Spreeuw
2023-06-04 4 Dodaars
2023-06-04 1 Vuurgoudhaan
2023-06-03 1 Aalscholver
2023-06-03 1 Aalscholver
2023-06-03 1 Parkeend
2023-06-03 2 Zwarte Kraai
2023-06-03 1 Zilvermeeuw
2023-06-03 2 Rietgors
2023-06-03 5 Meerkoet
2023-06-03 2 Kokmeeuw
2023-06-03 1 Kokmeeuw
2023-06-03 8 Knobbelzwaan
2023-06-03 3 Kleine Mantelmeeuw
2023-06-03 10 Grauwe Gans
2023-06-03 4 Fuut
2023-06-03 2 Blauwe Reiger
2023-06-03 2 Visdief

Vanuit Almere/Lelystad volgt u de N302 richting Harderwijk. Op de rotonde bij Hardersluis slaat u af naar de N306 richting Walibi/Biddinghuizen. Komt u vanuit de richting Harderwijk, ga dan op de rotonde rechtsaf richting Walibi/Biddinghuizen. Na circa 3 km gaat u linksaf de Karekietweg op. Na een paar honderd meter heeft u het Kievitslandenpad aan uw rechterhand. Hier is aan beide zijden van de Karekietweg een parkeerplaats. U kunt de hut op 2 manieren bereiken. Via een wandelroute over verschillend terrein (volg de witte pijltjes) van 1,5 km. Naast het pad van de wandelroute is er een bospad naar de hut, dit staat niet aangegeven. Het bospad is erg smal en minder makkelijk toegankelijk, het is even zoeken naar de hut. Er is geen bewegwijzering aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 52.39235, 5.64009