Hellegatsplaten - Uitkijktoren

Sinds de aanleg van de Philipsdam zijn de Hellegatsplaten aan het verzoeten. Sommige delen zijn nog deels zout. Daardoor is er een bijzondere afwisseling van zoet- en zoutwatervegetatie. Bij de Hellegatsplaten worden allerlei bijzondere vogels waargenomen, zoals bruine kiekendief, blauwborst, zwartkopmeeuw, lepelaar en visarend.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.68560, 4.36469