Neeltje Jans - Vogelkijkhut

Bij Neeltje Jans is aan de Oosterscheldekant op een uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland aangelegd. Op de havendam tegenover het eiland is deze vogelobservatiehut geplaatst, van waaruit u zicht heeft op het eiland, de omringende slikken en de Oosterschelde. Inmiddels hebben honderden broedvogels Neeltje Jans ontdekt. Er zijn broedkolonies van zilver- en mantelmeeuw en ook kustvogels als scholekster, bontbekplevier, bergeend en stormmeeuw komen hier tot broeden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt dit gebied het beste tijdens het broedseizoen. Ivm de kijkrichting adviseren wij u om rekening te houden met de stand van de zon.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-15 4 Wulp
2018-10-15 1 Kleine Zilverreiger
2018-10-15 5 Rotgans
2018-10-14 31 Rotgans
2018-10-14 9 Smient
2018-10-14 2 Kuifeend
2018-10-14 1 Rosse Grutto
2018-10-14 2 Rosse Grutto
2018-10-14 17 Wulp
2018-10-14 5 Tureluur
2018-10-14 200 Scholekster
2018-10-14 21 Rotgans
2018-10-14 7 Grauwe Gans
2018-10-14 13 Bergeend
2018-10-14 4 Smient
2018-10-13 4 Smient
2018-10-13 1 Kuifaalscholver
2018-10-13 2 Rotgans
2018-10-13 5 Graspieper
2018-10-13 1 Torenvalk

Op de N57 neemt u de afslag Neeltje Jans, waarna u beneden rechtsaf slaat. Deze weg rijdt u uit, waarna u linksaf slaat om de auto te parkeren. Vervolgens loopt u terug richting de splitsing en loopt de straat hier helemaal uit. Loop voorbij de slagboom het gebied van Natuurmonumenten in en blijf de weg volgen. Na iets meer dan 2 kilometer ziet u de hut aan de rechterzijde van de weg, bereikbaar via een paadje door de dijk heen.

Route via Google Maps

GPS 51.627471504985344, 3.7252904637188657