Neeltje Jans - Vogelkijkhut

Bij Neeltje Jans is aan de Oosterscheldekant op een uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland aangelegd. Op de havendam tegenover het eiland is deze vogelobservatiehut geplaatst, van waaruit u zicht heeft op het eiland, de omringende slikken en de Oosterschelde. Inmiddels hebben honderden broedvogels Neeltje Jans ontdekt. Er zijn broedkolonies van zilver- en mantelmeeuw en ook kustvogels als scholekster, bontbekplevier, bergeend en stormmeeuw komen hier tot broeden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt dit gebied het beste tijdens het broedseizoen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-11 1 Grote Stern
2018-08-11 1 Zwarte Zee-eend
2018-08-11 1 Graspieper
2018-08-11 27 Grote Mantelmeeuw
2018-08-11 3 Grote Stern
2018-08-11 6 Visdief
2018-08-11 25 Regenwulp
2018-08-11 4 Steenloper
2018-08-11 1 Groenpootruiter
2018-08-11 1 Rosse Grutto
2018-08-11 7 Drieteenstrandloper
2018-08-11 2 Bonte Strandloper
2018-08-11 1 Kokmeeuw
2018-08-11 5 Slobeend
2018-08-11 1 Zilvermeeuw
2018-08-11 13 Lepelaar
2018-08-11 65 Tureluur
2018-08-11 3 Groenpootruiter
2018-08-11 7 Oeverloper
2018-08-11 38 Kneu

Op de N57 neemt u de afslag Neeltje Jans, waarna u beneden rechtsaf slaat. Deze weg rijdt u uit, waarna u linksaf slaat om de auto te parkeren. Vervolgens loopt u terug richting de splitsing en loopt de straat hier helemaal uit. Loop voorbij de slagboom het gebied van Natuurmonumenten in en blijf de weg volgen. Na iets meer dan 2 kilometer ziet u de hut aan de rechterzijde van de weg, bereikbaar via een paadje door de dijk heen.

Route via Google Maps

GPS 51.627471504985344, 3.7252904637188657