Neeltje Jans - Vogelkijkhut

Bij Neeltje Jans is aan de Oosterscheldekant op een uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland aangelegd. Op de havendam tegenover het eiland is deze vogelobservatiehut geplaatst, van waaruit u zicht heeft op het eiland, de omringende slikken en de Oosterschelde. Inmiddels hebben honderden broedvogels Neeltje Jans ontdekt. Er zijn broedkolonies van zilver- en mantelmeeuw en ook kustvogels als scholekster, bontbekplevier, bergeend en stormmeeuw komen hier tot broeden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt dit gebied het beste tijdens het broedseizoen. Ivm de kijkrichting adviseren wij u om rekening te houden met de stand van de zon.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-23 1 Ekster
2019-03-19 1 Buizerd
2019-03-19 28 Eider
2019-03-19 1 Waterhoen
2019-03-19 9 Lepelaar
2019-03-19 1 Tafeleend
2019-03-19 18 Krakeend
2019-03-19 35 Slobeend
2019-03-19 26 Kuifeend
2019-03-19 2 Middelste Zaagbek
2019-03-19 6 Brilduiker
2019-03-19 7 Steenloper
2019-03-19 4 Bontbekplevier
2019-03-19 1 Eider
2019-03-19 75 Tureluur
2019-03-13 2 Eider
2019-03-13 1 Kuifaalscholver
2019-03-08 1 Tafeleend
2019-03-08 1 Holenduif
2019-03-08 1 Zilvermeeuw

Op de N57 neemt u de afslag Neeltje Jans, waarna u beneden rechtsaf slaat. Deze weg rijdt u uit, waarna u linksaf slaat om de auto te parkeren. Vervolgens loopt u terug richting de splitsing en loopt de straat hier helemaal uit. Loop voorbij de slagboom het gebied van Natuurmonumenten in en blijf de weg volgen. Na iets meer dan 2 kilometer ziet u de hut aan de rechterzijde van de weg, bereikbaar via een paadje door de dijk heen.

Route via Google Maps

GPS 51.627471504985344, 3.7252904637188657