Neeltje Jans - Vogelkijkhut

Bij Neeltje Jans is aan de Oosterscheldekant op een uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland aangelegd. Op de havendam tegenover het eiland is deze vogelobservatiehut geplaatst, van waaruit u zicht heeft op het eiland, de omringende slikken en de Oosterschelde. Inmiddels hebben honderden broedvogels Neeltje Jans ontdekt. Er zijn broedkolonies van zilver- en mantelmeeuw en ook kustvogels als scholekster, bontbekplevier, bergeend en stormmeeuw komen hier tot broeden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt dit gebied het beste tijdens het broedseizoen. Ivm de kijkrichting adviseren wij u om rekening te houden met de stand van de zon.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 1 Kuifaalscholver
2018-12-08 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-12-08 1 Kuifaalscholver
2018-12-08 3 Scholekster
2018-12-08 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-12-08 1 Kleine Zilverreiger
2018-12-08 1 Krooneend
2018-12-08 3 Kuifeend
2018-12-08 3 Grote Canadese Gans
2018-12-08 2 Brilduiker
2018-12-08 13 Wintertaling
2018-12-08 77 Slobeend
2018-12-08 111 Krakeend
2018-12-08 75 Tureluur
2018-12-08 7 Knobbelzwaan
2018-12-06 1 Kuifaalscholver
2018-12-06 1 Grote Mantelmeeuw
2018-12-06 1 Krooneend
2018-12-06 2 Pontische Meeuw
2018-12-06 1 Kuifduiker

Op de N57 neemt u de afslag Neeltje Jans, waarna u beneden rechtsaf slaat. Deze weg rijdt u uit, waarna u linksaf slaat om de auto te parkeren. Vervolgens loopt u terug richting de splitsing en loopt de straat hier helemaal uit. Loop voorbij de slagboom het gebied van Natuurmonumenten in en blijf de weg volgen. Na iets meer dan 2 kilometer ziet u de hut aan de rechterzijde van de weg, bereikbaar via een paadje door de dijk heen.

Route via Google Maps

GPS 51.627471504985344, 3.7252904637188657