Bokkegat - vogelkijkscherm

Het scherm biedt goed uitzicht op een kreek.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd I.v.m. lichtomstandigheden is vooral de namiddag / avond de beste bezoektijd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-11-16 1 Grote Bonte Specht
2019-11-16 20 Kemphaan
2019-11-13 1 Ekster
2019-11-13 1 Torenvalk
2019-11-12 1 Hybride Rotgans x Witbuikrotgans
2019-11-09 1 Rietgors
2019-11-09 1 Roodborsttapuit
2019-11-09 2 Houtduif
2019-11-09 1 Torenvalk
2019-11-09 1 Kauw
2019-11-09 1 Torenvalk
2019-11-09 1 Torenvalk
2019-11-09 1 Blauwe Kiekendief
2019-11-04 1 Zwarte Kraai
2019-11-04 130 Grauwe Gans
2019-11-04 2 Bergeend
2019-11-04 4 Slobeend
2019-11-02 1 Buizerd
2019-11-02 3 Vink
2019-11-02 1 Torenvalk

De auto kan geparkeerd worden aan de Dorpsdijk. Loop vanaf hier langs de struwelen aan de oostkant van het gebied. Het is ongeveer 300 meter lopen naar het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.59144251202928, 3.7781810755198295