Bokkegat - vogelkijkscherm

Het scherm biedt goed uitzicht op een kreek.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd I.v.m. lichtomstandigheden is vooral de namiddag / avond de beste bezoektijd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-21 12 Tafeleend
2019-05-21 2 Bonte Strandloper
2019-05-21 1 Kleine Strandloper
2019-05-21 1 Sperwer
2019-05-21 1 Groenpootruiter
2019-05-21 2 Bontbekplevier
2019-05-18 1 Oeverloper
2019-05-18 1 Roodborsttapuit
2019-05-17 1 Rietgors
2019-05-17 1 Rietzanger
2019-05-17 4 Kneu
2019-05-17 1 Cetti's Zanger
2019-05-16 1 Koekoek
2019-05-13 1 Boerenzwaluw
2019-05-13 1 Grauwe Gans
2019-05-13 1 Kokmeeuw
2019-05-13 1 Wilde Eend
2019-05-13 1 Scholekster
2019-05-13 1 Gele Kwikstaart
2019-05-13 1 Witte Kwikstaart

De auto kan geparkeerd worden aan de Dorpsdijk. Loop vanaf hier langs de struwelen aan de oostkant van het gebied. Het is ongeveer 300 meter lopen naar het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.59144251202928, 3.7781810755198295