Bokkegat - vogelkijkscherm

Het scherm biedt goed uitzicht op een kreek.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd I.v.m. lichtomstandigheden is vooral de namiddag / avond de beste bezoektijd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-17 9 Kuifeend
2018-03-17 3 Brandgans
2018-03-17 1 Grote Zilverreiger
2018-03-17 8 Grauwe Gans
2018-03-17 120 Wilde Eend
2018-03-17 35 Krakeend
2018-03-17 45 Bergeend
2018-03-17 35 Wintertaling
2018-03-17 85 Slobeend
2018-03-17 70 Grauwe Gans
2018-03-17 125 Wilde Eend
2018-03-17 40 Bergeend
2018-03-17 10 Krakeend
2018-03-17 40 Slobeend
2018-03-17 20 Meerkoet
2018-03-17 2 Watersnip
2018-03-17 10 Kuifeend
2018-03-17 2 Nijlgans
2018-03-17 1 Aalscholver
2018-03-17 8 Tafeleend

De auto kan geparkeerd worden aan de Dorpsdijk. Loop vanaf hier langs de struwelen aan de oostkant van het gebied. Het is ongeveer 300 meter lopen naar het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.59144251202928, 3.7781810755198295