Bokkegat - vogelkijkscherm

Het scherm biedt goed uitzicht op een kreek.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd I.v.m. lichtomstandigheden is vooral de namiddag / avond de beste bezoektijd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-21 1 Nijlgans
2019-02-21 1 Waterhoen
2019-02-21 24 Bergeend
2019-02-20 1 Witgat
2019-02-19 1 Slechtvalk
2019-02-18 33 Tafeleend
2019-02-18 2 Ringmus
2019-02-18 1 Heggenmus
2019-02-18 2 Staartmees
2019-02-18 1 Vink
2019-02-18 1 Winterkoning
2019-02-17 2 Rietgors
2019-02-17 1 Kuifeend
2019-02-17 4 Tafeleend
2019-02-15 4 Bergeend
2019-02-15 2 Nijlgans
2019-02-15 35 Grauwe Gans
2019-02-15 1 Grote Zilverreiger
2019-02-15 1 Winterkoning
2019-02-15 1 Zanglijster

De auto kan geparkeerd worden aan de Dorpsdijk. Loop vanaf hier langs de struwelen aan de oostkant van het gebied. Het is ongeveer 300 meter lopen naar het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.59144251202928, 3.7781810755198295