Bokkegat - vogelkijkscherm

Het scherm biedt goed uitzicht op een kreek.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd I.v.m. lichtomstandigheden is vooral de namiddag / avond de beste bezoektijd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-27 2 Rietgors
2020-05-27 2 Baardman
2020-05-27 3 Lepelaar
2020-05-27 1 Bontbekplevier
2020-05-27 2 Kleine Zilverreiger
2020-05-27 1 Cetti's Zanger
2020-05-26 1 Zomertaling
2020-05-26 2 Wintertaling
2020-05-26 5 Kleine Zilverreiger
2020-05-26 3 Lepelaar
2020-05-26 1 Koekoek
2020-05-26 1 Wielewaal
2020-05-25 2 Roodborsttapuit
2020-05-25 1 Gele Kwikstaart
2020-05-23 2 Zomertaling
2020-05-23 1 Geoorde Fuut
2020-05-22 1 Oeverloper
2020-05-22 1 Zomertaling
2020-05-22 2 Lepelaar
2020-05-22 1 Baardman

De auto kan geparkeerd worden aan de Dorpsdijk. Loop vanaf hier langs de struwelen aan de oostkant van het gebied. Het is ongeveer 300 meter lopen naar het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.59144251202928, 3.7781810755198295