Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-20 1 Grutto
2018-03-20 45 Grutto
2018-03-20 140 Kluut
2018-03-20 9 Lepelaar
2018-03-18 10 Kluut
2018-03-18 2 Bergeend
2018-03-18 4 Grauwe Gans
2018-03-18 1 Torenvalk
2018-03-18 5 Wulp
2018-03-18 60 Spreeuw
2018-03-18 30 Brandgans
2018-03-18 10 Kauw
2018-03-18 1 Merel
2018-03-18 5 Koperwiek
2018-03-18 1 Roodborst
2018-03-18 2 Vink
2018-03-18 1 Heggenmus
2018-03-17 1 Kievit
2018-03-17 1 Torenvalk
2018-03-17 1 Watersnip

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739