Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 2 Kluut
2021-01-16 7 Slobeend
2021-01-16 1 Smient
2021-01-16 1 Kuifeend
2021-01-16 1 Wintertaling
2021-01-16 1 Grauwe Gans
2021-01-16 1 Merel
2021-01-16 5 Spreeuw
2021-01-16 20 Wilde Eend
2021-01-16 2 Lepelaar
2021-01-16 2 Toendrarietgans
2021-01-15 4 Kleine Zilverreiger
2021-01-15 10 Pijlstaart
2021-01-15 1 Nonnetje
2021-01-15 1 Zwarte Ruiter
2021-01-14 3 Lepelaar
2021-01-13 2 Lepelaar
2021-01-13 6 Grutto
2021-01-13 85 Kluut
2021-01-13 4 Lepelaar

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739