Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Kievit
2023-02-02 1 Smient
2023-02-02 1 Kuifeend
2023-02-02 1 Scholekster
2023-02-02 1 Bergeend
2023-02-02 1 Brandgans
2023-02-02 150 Goudplevier
2023-02-02 150 Goudplevier
2023-02-02 1 Brandgans
2023-02-02 1 Bergeend
2023-02-02 1 Scholekster
2023-02-01 300 Goudplevier
2023-02-01 2 Pijlstaart
2023-02-01 1 Tureluur
2023-02-01 1 Kluut
2023-01-31 2 Lepelaar
2023-01-31 100 Brandgans
2023-01-31 1 Goudplevier
2023-01-31 2 Lepelaar
2023-01-31 100 Brandgans

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292, 3.84652