Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-17 4 Lepelaar
2019-07-17 1 Steenloper
2019-07-17 1 Bontbekplevier
2019-07-17 16 Regenwulp
2019-07-17 12 Rosse Grutto
2019-07-15 2 Lepelaar
2019-07-14 1 Lepelaar
2019-07-14 2 Lepelaar
2019-07-14 4 Lepelaar
2019-07-12 1 Zilvermeeuw
2019-07-11 1 Lepelaar
2019-07-10 1 Holenduif
2019-07-09 1 Lepelaar
2019-07-09 1 Lepelaar
2019-07-09 11 Lepelaar
2019-07-08 2 Lepelaar
2019-07-07 1 Kleine Karekiet
2019-07-07 1 Blauwe Reiger
2019-07-07 1 Pimpelmees
2019-07-07 1 Spotvogel

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739