Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 3 Wulp
2024-02-29 1 Fazant
2024-02-29 1 Parkgans
2024-02-29 1 Slobeend
2024-02-29 80 Kluut
2024-02-29 2 Kuifeend
2024-02-29 3 Grauwe Gans
2024-02-29 1 Wulp
2024-02-29 2 Scholekster
2024-02-29 2 Bergeend
2024-02-29 1 Wulp
2024-02-29 1 Krakeend
2024-02-29 1 Lepelaar
2024-02-29 1 Zilverplevier
2024-02-29 1 Rosse Grutto
2024-02-29 2 Grauwe Gans
2024-02-29 8 Spreeuw
2024-02-29 1 Goudplevier
2024-02-29 1 Kievit
2024-02-29 1 Tureluur

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292, 3.84652