Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-15 1 Kneu
2018-08-15 4 Bonte Strandloper
2018-08-15 1 Regenwulp
2018-08-15 16 Bontbekplevier
2018-08-15 1 Strandplevier
2018-08-15 4 Boerenzwaluw
2018-08-15 1 Kneu
2018-08-15 4 Bonte Strandloper
2018-08-15 1 Regenwulp
2018-08-15 16 Bontbekplevier
2018-08-15 1 Strandplevier
2018-08-14 1 Zwarte Ruiter
2018-08-14 1 Rotgans
2018-08-14 1 Kleine Zilverreiger
2018-08-13 2 Kleine Plevier
2018-08-13 1 Sperwer
2018-08-13 1 Sperwer
2018-08-13 2 Kleine Plevier
2018-08-13 250 Zilverplevier
2018-08-13 20 Bonte Strandloper

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739