Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-24 1 Lepelaar
2018-06-24 24 Lepelaar
2018-06-23 1 Patrijs
2018-06-23 3 Lepelaar
2018-06-21 1 Scholekster
2018-06-21 1 Grote Mantelmeeuw
2018-06-20 1 Bruine Kiekendief
2018-06-19 1 Lepelaar
2018-06-19 1 Lepelaar
2018-06-19 8 Lepelaar
2018-06-18 2 Lepelaar
2018-06-16 2 Veldleeuwerik
2018-06-16 150 Visdief
2018-06-16 1 Lepelaar
2018-06-16 1 Kievit
2018-06-16 50 Wulp
2018-06-16 27 Kluut
2018-06-16 1 Merel
2018-06-16 1 Kneu
2018-06-16 1 Waterhoen

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739