Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1 Grote Mantelmeeuw
2021-02-24 1000 Goudplevier
2021-02-23 1 Buizerd
2021-02-23 1500 Wulp
2021-02-23 300 Goudplevier
2021-02-23 25 Smient
2021-02-23 150 Kievit
2021-02-23 2 Wintertaling
2021-02-23 5 Pijlstaart
2021-02-23 200 Brandgans
2021-02-23 25 Rotgans
2021-02-23 4 Watersnip
2021-02-23 1 Spreeuw
2021-02-23 2 Lepelaar
2021-02-23 1 Spreeuw
2021-02-23 4 Watersnip
2021-02-23 4 Nonnetje
2021-02-22 3 Lepelaar
2021-02-22 1 Scholekster
2021-02-22 1 Smelleken

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739