Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 12 Lepelaar
2018-12-09 1 Brandgans
2018-12-09 1 Smient
2018-12-09 1 Kuifeend
2018-12-09 1 Grote Mantelmeeuw
2018-12-09 10 Grote Mantelmeeuw
2018-12-09 1 Lepelaar
2018-12-09 33 Lepelaar
2018-12-09 3 Slechtvalk
2018-12-09 2 Pijlstaart
2018-12-09 1 Graspieper
2018-12-09 1 Fazant
2018-12-08 2 Nonnetje
2018-12-06 3500 Rosse Grutto
2018-12-06 1200 Zilverplevier
2018-12-06 400 Kanoet
2018-12-06 70 Goudplevier
2018-12-06 15 Kluut
2018-12-06 18 Grutto
2018-12-05 150 Rosse Grutto

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739