Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 23 Lepelaar
2021-05-16 2 Grutto
2021-05-16 1 Tureluur
2021-05-16 21 Brandgans
2021-05-16 3 Bontbekplevier
2021-05-16 1 Grauwe Gans
2021-05-16 1 Meerkoet
2021-05-16 1 Lepelaar
2021-05-16 1 Brandgans
2021-05-16 1 Lepelaar
2021-05-16 1 Rietzanger
2021-05-15 1 Witwangstern
2021-05-15 1 Brandgans
2021-05-15 2 Brandgans
2021-05-15 5 Lepelaar
2021-05-15 1 Kleine Zilverreiger
2021-05-15 6 Bontbekplevier
2021-05-15 2 Zwartkopmeeuw
2021-05-15 1 Kuifeend
2021-05-15 1 Brandgans

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739