Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-13 30 Kanoet
2018-10-13 10 Kemphaan
2018-10-13 10 Zilverplevier
2018-10-13 50 Goudplevier
2018-10-13 500 Bonte Strandloper
2018-10-13 1 Kievit
2018-10-13 1 Zwarte Ruiter
2018-10-13 1 Groenpootruiter
2018-10-13 1 Slechtvalk
2018-10-13 1 Buizerd
2018-10-13 2 Houtduif
2018-10-13 1 Kauw
2018-10-13 1 Holenduif
2018-10-13 1 Brandgans
2018-10-11 1 Buizerd
2018-10-11 1 Buizerd
2018-10-11 40 Kluut
2018-10-11 3 Putter
2018-10-11 300 Goudplevier
2018-10-11 1 Rode Wouw

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739