Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-20 2 Lepelaar
2020-02-20 5 Fazant
2020-02-20 16 Turkse Tortel
2020-02-20 1 Grauwe Gans
2020-02-20 1 Kievit
2020-02-20 1 Scholekster
2020-02-20 1 Brandgans
2020-02-20 1 Rotgans
2020-02-20 46 Kluut
2020-02-20 1 Wintertaling
2020-02-20 1 Zilverplevier
2020-02-20 1 Tureluur
2020-02-20 1 Huismus
2020-02-20 1 Brandgans
2020-02-20 1 Kleine Zilverreiger
2020-02-20 2 Lepelaar
2020-02-20 5 Fazant
2020-02-20 16 Turkse Tortel
2020-02-20 1 Kievit
2020-02-20 1 Scholekster

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739