Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-20 40 Goudplevier
2020-10-19 20 Goudplevier
2020-10-19 1 Zilvermeeuw
2020-10-19 2 Kokmeeuw
2020-10-19 2 Watersnip
2020-10-19 4 Grutto
2020-10-19 1 Stormmeeuw
2020-10-19 1 Smient
2020-10-19 2 Slobeend
2020-10-19 50 Kuifeend
2020-10-19 200 Goudplevier
2020-10-19 1 Slechtvalk
2020-10-19 1 Watersnip
2020-10-19 1 Goudplevier
2020-10-19 1 Pijlstaart
2020-10-18 1 Zeearend
2020-10-18 1 Zeearend
2020-10-16 1 Rietgors
2020-10-16 1 Lepelaar
2020-10-16 50 Tureluur

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739