Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 2 Grote Mantelmeeuw
2022-05-18 2 Bontbekplevier
2022-05-18 2 Scholekster
2022-05-16 1 Rosse Grutto
2022-05-16 1 Bonte Strandloper
2022-05-16 3 Tureluur
2022-05-16 2 Holenduif
2022-05-16 1 Lepelaar
2022-05-15 3 Turkse Tortel
2022-05-15 1 Buizerd
2022-05-15 1 Zwarte Kraai
2022-05-15 1 Tureluur
2022-05-15 1 Veldleeuwerik
2022-05-15 1 Zwartkopmeeuw
2022-05-15 1 Lepelaar
2022-05-15 1 Lepelaar
2022-05-14 1 Groenling
2022-05-14 1 Huismus
2022-05-14 1 Ekster
2022-05-14 2 Grote Mantelmeeuw

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292, 3.84652