Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 3 Topper
2024-07-15 6 Brandgans
2024-07-15 1 Bergeend
2024-07-15 30 Grauwe Gans
2024-07-15 2 Kluut
2024-07-15 8 Dwergstern
2024-07-15 1 Kemphaan
2024-07-15 1 Bruine Kiekendief
2024-07-15 1 Brandgans
2024-07-15 1 Grauwe Gans
2024-07-15 2 Bergeend
2024-07-15 2 Kluut
2024-07-14 1 Visdief
2024-07-14 1 Noordse Stern
2024-07-14 1 Lepelaar
2024-07-14 1 Bergeend
2024-07-14 1 Brandgans
2024-07-14 1 Kluut
2024-07-14 1 Grauwe Gans
2024-07-14 1 Ringmus

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292, 3.84652