Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 4 Kluut
2019-02-23 30 Kluut
2019-02-23 1 Lepelaar
2019-02-23 1 Smelleken
2019-02-23 1 Putter
2019-02-23 1 Slechtvalk
2019-02-23 1 Lepelaar
2019-02-23 1 Smelleken
2019-02-23 1 Lepelaar
2019-02-23 1 Grutto
2019-02-23 2 Steenloper
2019-02-23 35 Kluut
2019-02-23 5 Kemphaan
2019-02-23 3 Tureluur
2019-02-23 7 Kemphaan
2019-02-23 25 Rotgans
2019-02-23 9 Kluut
2019-02-23 1 Kleine Zilverreiger
2019-02-23 1 Lepelaar
2019-02-23 70 Smient

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292223259399, 3.846516926547739