Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 Slechtvalk
2022-10-06 2 Pijlstaart
2022-10-06 250 Smient
2022-10-06 1 Parkeend
2022-10-05 250 Goudplevier
2022-10-05 1 Torenvalk
2022-10-05 2 Lepelaar
2022-10-04 50 Goudplevier
2022-10-04 15 Pijlstaart
2022-10-04 20 Krakeend
2022-10-04 20 Wintertaling
2022-10-04 30 Smient
2022-10-04 20 Grauwe Gans
2022-10-04 2 Turkse Tortel
2022-10-04 1 Tureluur
2022-10-04 2 Zilverplevier
2022-10-04 1 Kemphaan
2022-10-04 1 Fuut
2022-10-04 4 Knobbelzwaan
2022-10-03 1 Bruine Kiekendief

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292, 3.84652