Prunje - Vogelkijkscherm

De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes en weiden.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm toe is erg modderig, waardoor het lastig toegankelijk kan zijn voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Kneu
2023-06-04 1 Lepelaar
2023-06-04 2 Knobbelzwaan
2023-06-04 2 Lepelaar
2023-06-04 6 Tureluur
2023-06-04 28 Brandgans
2023-06-04 5 Wulp
2023-06-04 1 Oeverzwaluw
2023-06-04 2 Grutto
2023-06-04 12 Tafeleend
2023-06-04 1 Knobbelzwaan
2023-06-04 13 Wulp
2023-06-03 1 Lepelaar
2023-06-03 1 Grutto
2023-06-02 8 Bontbekplevier ssp tundrae
2023-06-02 1 Knobbelzwaan
2023-06-01 8 Rotgans
2023-06-01 1 Grutto
2023-05-31 2 Lepelaar
2023-05-30 1 Holenduif

Vanaf de provinciale weg N59 gaat u over de Delingsdijk richting Brouwershaven of bij Mondriaanshoofd via de Bootsweg naar de Slikweg. Het kijkscherm bevindt zich tussen twee dijkjes aan de westkant van de Slikweg.

Route via Google Maps

GPS 51.69292, 3.84652