Flauwers en Wevers Inlagen - Vogelkijkpunten

In deze inlagen is een plasdras-situatie aanwezig in combinatie met kleine eilandjes. Dat zorgt ervoor dat dit gebied zeer waardevol is als broed- en foerageergebied voor moeras-, weide- en kustvogels. Ook komen in de inlagen de in de Oosterschelde foeragerende vogels overtijen en hebben inlagen als hoogwatervluchtplaats een belangrijke functie. Soorten zoals zilverplevier, wulp, rosse grutto, bonte strandloper en kanoet wachten er in dicht opeengepakte massa's op gunstig tij. Van oudsher behoren deze inlagen met omringende karrenvelden tot de beste broedgebieden voor tureluur en kluut in Nederland.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 1 Nonnetje
2021-01-16 2 Kluut
2021-01-16 7 Slobeend
2021-01-16 1 Smient
2021-01-16 1 Kuifeend
2021-01-16 1 Wintertaling
2021-01-16 1 Grauwe Gans
2021-01-16 1 Merel
2021-01-16 5 Spreeuw
2021-01-16 20 Wilde Eend
2021-01-16 1 Torenvalk
2021-01-16 2 Zwarte Ruiter
2021-01-16 2 Lepelaar
2021-01-16 4 Nonnetje
2021-01-15 1 Scholekster
2021-01-15 1 Kievit
2021-01-15 4 Kleine Zilverreiger
2021-01-15 7 Lepelaar
2021-01-15 2 Lepelaar
2021-01-15 6 Nonnetje

Vanaf Zierikzee neemt u de N59 richting het westen. Na ongeveer 4 kilometer gaat u bij Moriaanshoofd linksaf. Na een kilometer komt u bij de Flauwers- en Weversinlagen aan de Oosterschelde.

Route via Google Maps

GPS 51.682271303263555, 3.8418232273311625