Flauwers en Wevers Inlagen - Vogelkijkpunten

In deze inlagen is een plasdras-situatie aanwezig in combinatie met kleine eilandjes. Dat zorgt ervoor dat dit gebied zeer waardevol is als broed- en foerageergebied voor moeras-, weide- en kustvogels. Ook komen in de inlagen de in de Oosterschelde foeragerende vogels overtijen en hebben inlagen als hoogwatervluchtplaats een belangrijke functie. Soorten zoals zilverplevier, wulp, rosse grutto, bonte strandloper en kanoet wachten er in dicht opeengepakte massa's op gunstig tij. Van oudsher behoren deze inlagen met omringende karrenvelden tot de beste broedgebieden voor tureluur en kluut in Nederland.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-20 2 Lepelaar
2020-02-20 1 Kemphaan
2020-02-20 11 Kluut
2020-02-20 10 Pijlstaart
2020-02-20 1 Brandgans
2020-02-20 4 Kemphaan
2020-02-20 16 Pijlstaart
2020-02-20 3 Lepelaar
2020-02-20 1 Kleine Zilverreiger
2020-02-20 2 Lepelaar
2020-02-19 8 Pijlstaart
2020-02-19 12 Pijlstaart
2020-02-19 1 Rotgans
2020-02-19 1 Wulp
2020-02-19 1 Lepelaar
2020-02-19 1 Bonte Strandloper
2020-02-19 300 Goudplevier
2020-02-19 800 Kievit
2020-02-19 7 Pijlstaart
2020-02-19 2 Kanoet

Vanaf Zierikzee neemt u de N59 richting het westen. Na ongeveer 4 kilometer gaat u bij Moriaanshoofd linksaf. Na een kilometer komt u bij de Flauwers- en Weversinlagen aan de Oosterschelde.

Route via Google Maps

GPS 51.682271303263555, 3.8418232273311625