Reuselse Moeren - De Chalet

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het voorjaar en gedurende de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-11-18 4 Pimpelmees
2018-11-18 6 Roodborst
2018-11-11 5 Veldleeuwerik
2018-11-11 1 Sperwer
2018-11-11 1 Graspieper
2018-11-11 1 Klapekster
2018-11-11 1 Boomkruiper
2018-11-11 5 Koolmees
2018-11-11 5 Kauw
2018-11-11 1 Kauw
2018-11-11 4 Roodborst
2018-11-11 4 Merel
2018-11-09 15 Barmsijs onbekend
2018-11-09 7 Sijs
2018-11-09 1 Klapekster
2018-11-09 1 Klapekster
2018-11-09 15 Barmsijs onbekend
2018-11-09 7 Sijs
2018-10-11 4 Fazant
2018-09-15 1 Koolmees

GPS 51.315796660379405, 5.14091464660688