Reuselse Moeren - De Chalet

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

DEZE HUT IS NIET MEER AANWEZIG

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het voorjaar en gedurende de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-11 1 Rietgors
2021-06-11 1 Fitis
2021-06-11 2 Tuinfluiter
2021-06-11 1 Rietgors
2021-06-11 1 Fitis
2021-06-11 2 Tuinfluiter
2021-06-11 1 Blauwborst
2021-06-11 1 Kleine Bonte Specht
2021-06-01 5 Boompieper
2021-06-01 1 Wespendief
2021-05-30 1 Boomleeuwerik
2021-05-30 1 Sprinkhaanzanger
2021-05-26 1 Meerkoet
2021-05-26 35 Grauwe Gans
2021-05-26 7 Wilde Eend
2021-05-26 1 Dodaars
2021-05-26 51 Grauwe Gans
2021-05-26 1 Meerkoet
2021-05-26 5 Wintertaling
2021-05-26 1 Kleine Karekiet

GPS 51.31580, 5.14091