Reuselse Moeren - De Chalet

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het voorjaar en gedurende de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-20 1 Zwarte Specht
2018-06-20 1 Koekoek
2018-06-20 1 Fitis
2018-06-18 1 Houtsnip
2018-06-10 2 Houtsnip
2018-06-02 1 Blauwborst
2018-05-30 1 Houtsnip
2018-05-30 1 Goudvink
2018-05-30 1 Tafeleend
2018-05-30 1 Meerkoet
2018-05-30 4 Rietgors
2018-05-30 3 Wintertaling
2018-05-30 1 Wintertaling
2018-05-30 1 Krakeend
2018-05-30 1 Kuifeend
2018-05-30 1 Meerkoet
2018-05-30 4 Tafeleend
2018-05-30 2 Tafeleend
2018-05-30 1 Wintertaling
2018-05-30 1 Wintertaling

GPS 51.315796660379405, 5.14091464660688