Reuselse Moeren - De Chalet

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het voorjaar en gedurende de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-09-15 1 Koolmees
2018-09-15 1 Gaai
2018-09-15 1 Grote Bonte Specht
2018-09-15 1 Buizerd
2018-09-15 2 Zwarte Kraai
2018-09-15 1 Roodborst
2018-09-09 1 Boomklever
2018-08-01 1 Wespendief
2018-08-01 1 Goudvink
2018-08-01 1 Goudvink
2018-07-20 1 Wespendief
2018-06-20 1 Zwarte Specht
2018-06-20 1 Koekoek
2018-06-20 1 Fitis
2018-06-18 1 Houtsnip
2018-06-10 2 Houtsnip
2018-06-02 1 Blauwborst
2018-05-30 1 Houtsnip
2018-05-30 1 Goudvink
2018-05-30 1 Tafeleend

GPS 51.315796660379405, 5.14091464660688