Reuselse Moeren - De Kiekkaaste

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de trektijd in voor-en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-03 1 Koekoek
2023-06-03 2 Tuinfluiter
2023-05-31 1 Grauwe Vliegenvanger
2023-05-28 1 Fazant
2023-05-26 1 Roodborsttapuit
2023-05-26 2 Kievit
2023-05-26 1 Koekoek
2023-05-24 6 Witte Kwikstaart
2023-05-24 4 Witte Kwikstaart
2023-05-20 1 Nachtzwaluw
2023-05-20 1 Houtsnip
2023-05-18 4 Nachtzwaluw
2023-05-18 1 Sprinkhaanzanger
2023-05-18 2 Houtsnip
2023-05-18 2 Houtsnip
2023-05-18 4 Nachtzwaluw
2023-05-18 2 Wintertaling
2023-05-17 1 Wespendief
2023-05-13 1 Koolmees
2023-05-08 2 Kievit

De hut is alleen per voet bereikbaar. Aan de rand van het gebied kunt u uw auto parkeren en de wandelroute volgen.

Route via Google Maps

GPS 51.31661, 5.16530