Reuselse Moeren - De Kiekkaaste

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de trektijd in voor-en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-19 1 Boompieper
2024-04-19 1 Bonte Vliegenvanger
2024-04-19 1 Blauwborst
2024-04-19 1 Wulp
2024-04-19 2 Boerenzwaluw
2024-04-19 1 Torenvalk
2024-04-19 1 Bonte Vliegenvanger
2024-04-19 1 Wulp
2024-04-19 20 Boerenzwaluw
2024-04-19 1 Torenvalk
2024-04-10 1 Kleine Zilverreiger
2024-04-10 1 Blauwborst
2024-04-10 1 Boompieper
2024-04-07 1 Boompieper
2024-04-07 1 Geelgors
2024-04-07 1 Kleine Bonte Specht
2024-04-07 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-07 1 Boompieper
2024-04-07 1 Geelgors
2024-04-07 1 Boompieper

De hut is alleen per voet bereikbaar. Aan de rand van het gebied kunt u uw auto parkeren en de wandelroute volgen.

Route via Google Maps

GPS 51.31661, 5.16530