Reuselse Moeren - De Kiekkaaste

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de trektijd in voor-en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-09 1 Wulp
2019-06-09 1 Geelgors
2019-06-09 2 Geelgors
2019-06-09 1 Groene Specht
2019-06-09 2 Boompieper
2019-06-09 2 Kievit
2019-06-09 3 Witte Kwikstaart
2019-06-09 2 Geelgors
2019-06-03 1 Nachtzwaluw
2019-06-03 1 Koekoek
2019-06-01 1 Buizerd
2019-06-01 1 Boompieper
2019-06-01 1 Gaai
2019-06-01 1 Boompieper
2019-06-01 1 Fitis
2019-06-01 1 Havik
2019-06-01 1 Fitis
2019-06-01 1 Fitis
2019-06-01 1 Buizerd
2019-05-31 1 Wielewaal
Vogelkijkhut Kenmerken
Beleven - vogelkijkscherm

GPS 51.319024343581134, 5.1576867968711575