Reuselse Moeren - De Kiekkaaste

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de trektijd in voor-en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Zwarte Ooievaar
2021-06-13 1 Geelgors
2021-06-13 1 Tuinfluiter
2021-06-13 1 Tjiftjaf
2021-06-13 1 Fitis
2021-06-13 1 Boompieper
2021-06-13 1 Geelgors
2021-06-13 1 Gele Kwikstaart
2021-06-13 1 Geelgors
2021-06-13 6 Wilde Eend
2021-06-13 2 Wintertaling
2021-06-13 1 Blauwe Reiger
2021-06-13 2 Kneu
2021-06-13 4 Roodborsttapuit
2021-06-13 1 Boompieper
2021-06-13 4 Roodborsttapuit
2021-06-11 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-11 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-11 1 Zwarte Mees
2021-06-11 1 Boompieper

De hut is alleen per voet bereikbaar. Aan de rand van het gebied kunt u uw auto parkeren en de wandelroute volgen.

Route via Google Maps

GPS 51.31661, 5.16530