Reuselse Moeren - De Kiekkaaste

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de trektijd in voor-en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-07 1 Houtsnip
2020-07-03 1 Geelgors
2020-07-03 1 Veldleeuwerik
2020-07-03 1 Zwartkop
2020-07-03 1 Geelgors
2020-07-03 1 Roodborsttapuit
2020-07-03 13 Grauwe Gans
2020-07-03 1 Blauwe Reiger
2020-07-03 1 Tjiftjaf
2020-07-03 1 Witte Kwikstaart
2020-07-03 1 Geelgors
2020-07-03 2 Roodborsttapuit
2020-07-03 1 Rietgors
2020-07-03 1 Boompieper
2020-07-03 2 Kneu
2020-07-03 1 Tjiftjaf
2020-07-03 1 Geelgors
2020-07-03 1 Grasmus
2020-07-03 2 Boerenzwaluw
2020-07-03 1 Boomkruiper
Vogelkijkhut Kenmerken
Beleven - vogelkijkscherm

GPS 51.319024343581134, 5.1576867968711575