Reuselse Moeren - De Kiekkaaste

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de trektijd in voor-en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-07 1 Goudhaan
2019-12-07 1 Buizerd
2019-12-07 1 Boompieper
2019-11-14 4 Zwarte Kraai
2019-11-08 1 Buizerd
2019-11-08 3 Goudvink
2019-11-08 1 Roodborst
2019-11-08 1 Buizerd
2019-11-08 1 Groene Specht
2019-11-08 3 Goudvink
2019-11-08 1 Roodborst
2019-10-14 1 Havik
2019-10-14 1 Goudvink
2019-10-14 1 Roodborst
2019-10-14 1 Sijs
2019-10-14 12 Kruisbek
2019-09-18 2 Kruisbek
2019-08-02 1 Nachtzwaluw
2019-08-02 2 Goudvink
2019-07-12 2 Geelgors
Vogelkijkhut Kenmerken
Beleven - vogelkijkscherm

GPS 51.319024343581134, 5.1576867968711575