Reuselse Moeren - De Kiekkaaste

In de Reuselse Moeren kunt u genieten van bos en vennen. Dodaars en geoorde fuut worden op de vennen gezien, terwijl in het bos zwarte specht en kuifmees worden waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de trektijd in voor-en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-21 1 Wulp
2019-03-21 1 Kleine Bonte Specht
2019-03-16 7 Tjiftjaf
2019-03-16 1 Rode Wouw
2019-03-16 7 Tjiftjaf of Fitis
2019-03-16 1 Rode Wouw
2019-02-24 1 Keep
2019-01-09 2 Goudvink
2019-01-09 1 Goudvink
2019-01-09 2 Goudvink
2018-12-26 8 Staartmees
2018-12-26 1 Grote Bonte Specht
2018-12-26 1 Buizerd
2018-11-18 4 Staartmees
2018-11-18 1 Boomklever
2018-11-18 4 Vink
2018-11-18 5 Kokmeeuw
2018-11-18 25 Kauw
2018-11-18 1 Zwarte Kraai
2018-11-18 1 Blauwe Kiekendief
Vogelkijkhut Kenmerken
Beleven - vogelkijkscherm

GPS 51.319024343581134, 5.1576867968711575