Beleven - vogeluitkijkpunt

Dit natuurgebied bestaat pas sinds 2008. Over een oppervlakte van 85 hectare werd de met mest verzadigde bodemlaag verwijderd: 120.000 m3. Daardoor kwamen 2 vennen tevoorschijn die 100 jaar geleden waren dichtgegooid. Ze worden omringd door bloemrijk grasland. Vogels ontdekten al snel het nieuwe leefgebied. Zowel watervogels (geoorde fuut, slobeend) als weidevogels (kievit, wulp). Rond de vennen liggen nog ouderwets veel zandpaden. Ze worden omringd door breed uitgegroeide bremstuiken, waaruit de geelgors zijn weemoedige lied zingt.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 3 Scholekster
2021-02-24 3 Wulp
2021-02-24 23 Kolgans
2021-02-24 41 Grote Canadese Gans
2021-02-24 6 Tafeleend
2021-02-24 2 Aalscholver
2021-02-24 1 Kuifeend
2021-02-24 80 Kievit
2021-02-24 2 Casarca
2021-02-24 6 Tafeleend
2021-02-24 250 Kokmeeuw
2021-02-24 2 Blauwe Reiger
2021-02-24 5 Krakeend
2021-02-24 1 Watersnip
2021-02-24 1 Slobeend
2021-02-24 1 Slobeend
2021-02-23 13 Wintertaling
2021-02-23 3 Bergeend
2021-02-23 75 Kievit
2021-02-23 2 Bergeend

GPS 51.359649354537936, 5.123094319584059