Beleven - vogelkijkscherm

Dit natuurgebied bestaat pas sinds 2008. Over een oppervlakte van 85 hectare werd de met mest verzadigde bodemlaag verwijderd: 120.000 m3. Daardoor kwamen 2 vennen tevoorschijn die 100 jaar geleden waren dichtgegooid. Ze worden omringd door bloemrijk grasland. Vogels ontdekten al snel het nieuwe leefgebied. Zowel watervogels (geoorde fuut, slobeend) als weidevogels (kievit, wulp). Om in alle rust te kunnen genieten van deze vogels is er een kijkhut gebouwd. Rond de vennen liggen nog ouderwets veel zandpaden. Ze worden omringd door breed uitgegroeide bremstuiken, waaruit de geelgors zijn weemoedige lied zingt.

Type Scherm
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-13 10 Grote Canadese Gans
2020-08-13 2 Witgat
2020-08-13 2 Oeverloper
2020-08-13 2 Aalscholver
2020-08-13 8 Blauwe Reiger
2020-08-13 8 Lepelaar
2020-08-13 24 Kievit
2020-08-12 7 Aalscholver
2020-08-12 5 Blauwe Reiger
2020-08-12 28 Lepelaar
2020-08-12 5 Kievit
2020-08-12 1 Scholekster
2020-08-12 5 Nijlgans
2020-08-12 46 Grauwe Gans
2020-08-12 1 Roodborsttapuit
2020-08-12 68 Grauwe Gans
2020-08-12 7 Lepelaar
2020-08-12 75 Kievit
2020-08-09 10 Watersnip
2020-08-09 10 Lepelaar

GPS 51.36125843967485, 5.129628180728394