Noordhollands Duinreservaat - Soeckebacker - Vogelkijkscherm

In dit natuurontwikkelingsgebied in het Noordhollands Duinreservaat kunt u genieten van nachtegalen, gekraagde roodstaarten en boomleeuweriken.

Type Scherm
Beheerder P.W.N.
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens het voorjaar en de zomer is een bezoek het meest de moeite waard, vanwege de vele zangvogels.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-14 1 Koekoek
2019-06-14 1 Nachtegaal
2019-06-14 1 Graspieper
2019-06-14 1 Zwarte Kraai
2019-06-14 1 Nijlgans
2019-06-14 3 Roodborsttapuit
2019-06-14 4 Kneu
2019-06-10 1 Witte Kwikstaart onbekend
2019-06-10 1 Gierzwaluw
2019-06-10 7 Kneu
2019-06-10 6 Oeverzwaluw
2019-06-10 1 Nachtegaal
2019-06-10 1 Fitis
2019-06-10 1 Vink
2019-06-10 1 Zwartkop
2019-06-10 1 Nachtegaal
2019-06-10 3 Gierzwaluw
2019-06-10 1 Grasmus
2019-06-10 1 Fitis
2019-06-10 1 Tjiftjaf

U kunt parkeren bij Egmond Binnen achter het restaurant "De Boerenwagen". Loop het duingebied in via de verharde weg. Ga op de kruising rechtdoor richting het strand. Over de eerste heuvel (na het dennenbos) gaat u bij de grote kruising naar rechts, naar de Lage weg. Houd links aan. U zult dan vanzelf het vogelkijkscherm zien. Het scherm is ook te bereiken via de ingang ten zuiden van Egmond aan Zee, vanaf waar het enkele kilometers wandelen is.

Route via Google Maps

GPS 52.60840877330132, 4.626913924248073