Wimmenummerduinen - De Vlieger - Vogelkijkhut

Het duingebied direct naast Wimmenum staat bekend als de Wimmenummerduinen, vroeger de duintjes van Six. Tot 1992 was het particulier bezit. Het open duin werd veel gebruikt voor de jacht en is gevrijwaard gebleven van bebossing, iets wat wel veel is toegepast in het Noord-Hollands Duinreservaat. Delen van de Wimmenummerduinen tonen nog het zogeheten zeedorpenlandschap met landjes die in gebruik zijn als volkstuin. De vogelhut is ontworpen door medewerkers van de woningstichting Ons Doel uit Leiden, en wordt ook door hen gebouwd en gefinancieerd. Op warme zomerdagen kunt u de boomvalk zien jagen. Op het plasje verblijven soms dodaarzen.

Type Hut
Beheerder P.W.N.
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De beste tijd van het jaar om deze plek te bezoeken, is het late voorjaar en de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-27 2 Appelvink
2020-05-26 6 Gierzwaluw
2020-05-25 3 Fitis
2020-05-25 5 Grasmus
2020-05-25 3 Nachtegaal
2020-05-21 3 Appelvink
2020-05-18 10 Rotgans
2020-05-17 1 Nachtegaal
2020-05-17 1 Blauwborst
2020-05-17 1 Koekoek
2020-05-17 12 Oeverzwaluw
2020-05-17 1 Bruine Kiekendief
2020-05-17 2 Boerenzwaluw
2020-05-17 2 Graspieper
2020-05-17 4 Huismus
2020-05-17 20 Rotgans
2020-05-16 1 Tapuit
2020-05-15 1 Rietzanger
2020-05-15 1 Oeverloper
2020-05-15 1 Patrijs

De Vogelkijkhut De Vlieger ligt in De Wimmenummerduinen, bereikbaar vanaf Egmond aan Zee. Naast het voormalige gemeentehuis neemt u de ingang naar duingebied Kerdijk. Hier volgt u het wandelpad gemarkeerd met de groen-witte paaltjes. Na een kilometer komt u op het Starrevlak twee natuurherstelprojecten tegen. Als u het pad verder volgt krijgt u een zijpad naar rechts, alwaar de vogelkijkhut aan ligt. De hut is niet te bereiken met auto en openbaar vervoer, maar bij de ingang van de duinen is wel een parkeerplaats. Ook de bus komt in Egmond aan Zee (buslijn 164, halte Gemeentehuis). Vanaf de bushalte is het ongeveer 2,5 kilometer wandelen naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 52.63034389424509, 4.636313226337579