Wimmenummerduinen - De Vlieger - Vogelkijkhut

Het duingebied direct naast Wimmenum staat bekend als de Wimmenummerduinen, vroeger de duintjes van Six. Tot 1992 was het particulier bezit. Het open duin werd veel gebruikt voor de jacht en is gevrijwaard gebleven van bebossing, iets wat wel veel is toegepast in het Noord-Hollands Duinreservaat. Delen van de Wimmenummerduinen tonen nog het zogeheten zeedorpenlandschap met landjes die in gebruik zijn als volkstuin. De vogelhut is ontworpen door medewerkers van de woningstichting Ons Doel uit Leiden, en wordt ook door hen gebouwd en gefinancieerd. Op warme zomerdagen kunt u de boomvalk zien jagen. Op het plasje verblijven soms dodaarzen.

Type Hut
Beheerder P.W.N.
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De beste tijd van het jaar om deze plek te bezoeken, is het late voorjaar en de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-24 1 Groenling
2020-09-24 1 Zwartkop
2020-09-24 1 Groenling
2020-09-24 1 Torenvalk
2020-09-24 2 Graspieper
2020-09-24 1 Putter
2020-09-24 1 Grote Zilverreiger
2020-09-24 4 Roodborsttapuit
2020-09-24 1 Pimpelmees
2020-09-24 1 Graspieper
2020-09-24 1 Buizerd
2020-09-24 2 Dodaars
2020-09-24 1 Watersnip
2020-09-24 1 Zwarte Zeekoet
2020-09-23 1 Bonte Strandloper
2020-09-23 2 Bontbekplevier
2020-09-20 1 Zeearend
2020-09-20 4 Dodaars
2020-09-20 10 Wilde Eend
2020-09-20 1 Kneu

De Vogelkijkhut De Vlieger ligt in De Wimmenummerduinen, bereikbaar vanaf Egmond aan Zee. Naast het voormalige gemeentehuis neemt u de ingang naar duingebied Kerdijk. Hier volgt u het wandelpad gemarkeerd met de groen-witte paaltjes. Na een kilometer komt u op het Starrevlak twee natuurherstelprojecten tegen. Als u het pad verder volgt krijgt u een zijpad naar rechts, alwaar de vogelkijkhut aan ligt. De hut is niet te bereiken met auto en openbaar vervoer, maar bij de ingang van de duinen is wel een parkeerplaats. Ook de bus komt in Egmond aan Zee (buslijn 164, halte Gemeentehuis). Vanaf de bushalte is het ongeveer 2,5 kilometer wandelen naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 52.63034389424509, 4.636313226337579