Noordhollands Duinreservaat - Meertje van Vogelenzang

Aan dit duinmeer kunt u van alles zien. IJsvogel en roerdomp broeden hier. 's Winters verblijven hier veel eenden.

Type Scherm
Beheerder P.W.N.
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Dodaars
2023-03-25 1 Boomklever
2023-03-25 1 Zanglijster
2023-03-24 1 Glanskop
2023-03-23 1 Roodborst
2023-03-23 30 Vink
2023-03-23 1 Zilvermeeuw
2023-03-23 1 Grauwe Gans
2023-03-21 2 Wilde Eend
2023-03-21 2 Krakeend
2023-03-21 1 Boomklever
2023-03-19 2 Halsbandparkiet
2023-03-19 1 Appelvink
2023-03-19 1 Vuurgoudhaan
2023-03-19 1 Grote Gele Kwikstaart
2023-03-19 1 Groene Specht
2023-03-18 1 Slobeend
2023-03-18 1 Aalscholver
2023-03-18 1 Winterkoning
2023-03-18 1 Roodborst

Vanaf de Zeeweg (weg naar Castricum aan Zee) gaat u de Heerweg (Bakkum Noord) in. U gaat vervolgens de eerste weg linksaf (Haagsche weg). Na 300 meter komt u op een parkeerplaats. Bij het informatiebord neemt u het pad rechtsaf, alwaar u het kijkscherm vrij snel zult zien.

Route via Google Maps

GPS 52.56480, 4.65097