Aalkeetbuitenpolder - Vogelkijkhut VERWIJDERD

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

De Aalkeetbuitenpolder sluit aan op het natuurgebied de Vlietlanden. Het grasland wordt zo beheerd dat het gebied geschikt blijft voor weidevogels. De polder heeft een verhoogd waterpeil, waardoor de bodem zacht genoeg blijft voor grutto en tureluur om hun voedsel met de snavel uit de grond te halen. In de Rijsplas zijn van november tot april ganzensoorten, smient en wintertaling te zien. Het hakhout op de Rijskade aan de noordoostkant vormt een schuilplaats en leefgebied voor wezel en tal van insecten.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd verwijderd
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.92286, 4.31233