Kampina - Meeuwenven (VERWIJDERD

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

De Kampina is een afwisselend gebied van natte en droge heide, bossen en vennen. U kunt hier boomvalken zien, maar ook boompieper en roodborsttapuit. Op de vennen zitten soms dodaarzen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in de zomer, wanneer de zomervogels nog aanwezig zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-09 6 Lepelaar
2020-08-09 1 Grote Zilverreiger
2020-08-09 1 Roodborsttapuit
2020-08-09 1 Fitis
2020-08-09 1 Grote Bonte Specht
2020-08-09 1 Kneu
2020-08-09 1 Boomklever
2020-08-09 1 Kuifmees
2020-08-09 1 Graspieper
2020-08-09 1 Zwarte Kraai
2020-08-09 4 Watersnip
2020-08-09 1 Kuifmees
2020-08-09 1 Witgat
2020-08-09 1 Grote Zilverreiger
2020-08-09 6 Lepelaar
2020-08-09 1 Gele Kwikstaart
2020-08-09 1 Grote Zilverreiger
2020-08-09 3 Boomleeuwerik
2020-08-06 1 Grote Bonte Specht
2020-08-06 12 Grote Lijster

NIET MEER AANWEZIG

Route via Google Maps

GPS 51.581253840035316, 5.2591726152803355