Vlieland - Bomenland - Uitzichtplateau

Wanneer u vanaf hier over de duintjes van Vlieland kijkt, heeft u kans om bijvoorbeeld een jagende blauwe kiekendief te zien. Let ook op voor andere leuke vogelsoorten, zoals roodborsttapuit en beflijster.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Grote Bonte Specht
2023-03-23 1 Buizerd
2023-03-20 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-03-20 6 Drieteenstrandloper
2023-03-19 1 Gaai
2023-03-19 4 Kievit
2023-03-19 1 Blauwborst
2023-03-19 50 Spreeuw
2023-03-19 2 Smient
2023-03-19 10 Bergeend
2023-03-19 30 Wintertaling
2023-03-19 40 Slobeend
2023-03-19 2 Nijlgans
2023-03-19 1 Merel
2023-03-19 1 Veldleeuwerik
2023-03-18 50 Zilvermeeuw
2023-03-18 80 Eider
2023-03-18 3 Zwarte Rotgans
2023-03-18 4 Zilvermeeuw
2023-03-18 1 Buizerd

Er kunnen geen auto's meegenomen worden naar Vlieland, dus u dient te lopen of te fietsen. Het uitkijkpunt ligt aan een wandelroute die start bij het Posthuis. Vanaf daar is het ongeveer een kwartier wandelen.

Route via Google Maps

GPS 53.27332, 4.97246