Vlieland - Bomenland - Uitzichtplateau

Wanneer u vanaf hier over de duintjes van Vlieland kijkt, heeft u kans om bijvoorbeeld een jagende blauwe kiekendief te zien. Let ook op voor andere leuke vogelsoorten, zoals roodborsttapuit en beflijster.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Brandgans
2021-06-14 47 Lepelaar
2021-06-13 1 Huiszwaluw
2021-06-13 1 Houtsnip
2021-06-13 1 Kleine Barmsijs
2021-06-12 1 Goudhaan
2021-06-10 1 Goudhaan
2021-06-10 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-08 1 Witte Kwikstaart
2021-06-08 1 Tureluur
2021-06-08 1 Groenling
2021-06-08 1 Kneu
2021-06-08 1 Tureluur
2021-06-08 1 Tureluur
2021-06-08 1 Winterkoning
2021-06-08 1 Grote Bonte Specht
2021-06-08 1 Wielewaal
2021-06-08 1 Tafeleend
2021-06-08 2 Slobeend
2021-06-08 2 Kuifeend

Er kunnen geen auto's meegenomen worden naar Vlieland, dus u dient te lopen of te fietsen. Het uitkijkpunt ligt aan een wandelroute die start bij het Posthuis. Vanaf daar is het ongeveer een kwartier wandelen.

Route via Google Maps

GPS 53.27332, 4.97246