Vlieland - 2e Kroon's polder - Vogelkijkhut

In het voorjaar broeden er veel vogels en in de herfst is het er heel druk met vogels die uit het Noorden komen. Het hele jaar door vinden vogels er een plekje als het water over het Wad spoelt.

De Kroonspolders was grotendeels afgesloten en strikt verboden voor mensen. Vanuit de vogelhut kunnen liefhebbers voortaan toch van het uitzicht genieten.

Er broeden in deze polder op de aanwezige eilandjes bv al aalscholver, scholekster, kluut, brandgans, kleine mantel, zilvermeeuw en lepelaar. In het kader van het project RvVRvM is er een broedeiland met schelpen aangelegd in het zicht van de vogelkijkhut waarop we in de toekomst visdief, kluut, en bontbekplevier verwachten. Mogelijk dat zelfs kokmeeuw en misschien zelfs grote sterns er op gaan broeden. Verder broeden er in deze polder bruine kiekendief, eidereend, grauwe gans en de diverse soorten struweel en rietvogelsoorten zoals zwartkop, heggenmus, rietzanger, grasmus, kneu rietgors, blauwborst, nachtegaal Deze polder is heeft tevens een zgn hoogwatervluchtplaatsfunctie (hvp) voor oa diverse meeuwen en steltlopersoorten, en rotganzen. In de trektijd heeft de Kroon's polder een aanzuigende werking op veel trekvogels.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-29 1 Grote Zilverreiger
2022-06-29 9 Gierzwaluw
2022-06-29 6 Gekraagde Roodstaart
2022-06-29 5 Sijs
2022-06-28 2 Dodaars
2022-06-27 1 Grutto
2022-06-27 1 Rietzanger
2022-06-26 2 Scholekster
2022-06-26 1 Witsterblauwborst
2022-06-26 1 Cetti's Zanger
2022-06-25 1 Boerenzwaluw
2022-06-25 1 Grote Stern
2022-06-24 1 Nachtegaal
2022-06-24 1 Wilde Eend
2022-06-24 1 Kievit
2022-06-23 1 Eider
2022-06-23 1 Tureluur
2022-06-23 1 Blauwe Reiger
2022-06-23 1 Groenling
2022-06-23 1 Groenling

Routebeschrijving Met veerboot vanuit Harlingen naar Vlieland. Vanaf aankomst boot- veerdam met bus/taxi/tuk-tuk naar Posthuis. Met fiets/wandelend vanaf boot gehele dorpsstraat richting de west uitlopen/fietsen, bij West-end einde dorpsstraat links af de postweg op richting restaurant/hotel het Posthuis dan even verder rijden naar begin van de Kroon's polderdijk. Fiets in fietsenstalling begin Kroon's polderdijk (fietsen op de dijk is niet toegestaan) en dan wandelend naar de blinde dijk halverwege de 2e Kroon's polder tijdens de wandeling ziet u de hut al staan. Met OV: bus, taxi, tuktuk komen tot aan het Posthuis

Route via Google Maps

GPS 53.26104, 4.96750