Vlieland - Dodemansbol - Vogelkijkhut

Op het wad verblijven vaak veel vogels. Vanuit deze hut aan de zuidzijde van Vlieland heeft u prachtig zicht op steltlopers, rotganzen, slechtvalk, lepelaar, bergeend, smient, pijlstaart en wat verder voorbij vliegt en ter plaatse is.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-12-04 1 Toendrarietgans
2022-12-04 9 Kolgans
2022-12-03 7 Rotgans
2022-12-02 1 Rotgans
2022-12-02 9 Kolgans
2022-12-02 1 Toendrarietgans
2022-12-02 1 Toendrarietgans
2022-12-02 9 Kolgans
2022-12-01 1 Havik
2022-11-30 1 Scholekster
2022-11-30 1 Zwarte Kraai
2022-11-30 1 Aalscholver
2022-11-30 1 Kokmeeuw
2022-11-30 1 Zilvermeeuw
2022-11-30 1 Drieteenstrandloper
2022-11-30 1 Steenloper
2022-11-30 1 Rotgans
2022-11-30 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-29 2 Kleine Rietgans

Vanuit het dorp Vlieland kunt u de bus nemen richting Posthuis. Bij Dodemansbol of bij het Posthuis stapt u uit.

Route via Google Maps

GPS 53.27034, 4.98491