Binnenveldse hooilanden - Het Binnenveld - Uitkijktoren

Bij de Binnenveldse Hooilanden werken natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met overheden aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen. De Binnenveldse Hooilanden wordt een uniek gebied van 250 - 300 hectare aaneengesloten topnatuur waar straks veel bijzondere soorten te zien zijn. Onder de vogels die je hier kunt zien zijn Kievit, Gele Kwikstaart, Krakeend, Nijlgans, Fazant, Meerkoet, Grutto, Watersnip, Tureluur, Scholekster, Kleine Plevier, Ooievaar, Grote Zilverreiger en Rietzanger.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 53.27330, 4.97681