Blauwe Kamer - Uitkijkplatform

De Blauwe Kamer is een uiterwaardengebied aan de Nederrijn. Delen van het gebied overstromen bij hoog water. Daardoor, en door het toepassen van begrazing, behoudt het gebied zijn vrij open karakter. Er is een grote plas aanwezig in het gebied en een veld met meidoorns. Vlakbij de Grebbedijk ligt een aalscholverkolonie waar ook lepelaars broeden. Het platform kijkt uit over een groot deel van de Blauwe Kamer en heeft een telescoop.

Type Overig
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 4 Bergeend
2021-04-12 1 Tjiftjaf
2021-04-12 1 Zwarte Roodstaart
2021-04-12 3 Grote Mantelmeeuw
2021-04-11 1 Kleine Bonte Specht
2021-04-11 1 Groenling
2021-04-11 1 Grote Zilverreiger
2021-04-11 1 Blauwe Reiger
2021-04-11 1 Stormmeeuw
2021-04-11 4 Grauwe Gans
2021-04-11 2 Kolgans
2021-04-11 5 Slobeend
2021-04-11 6 Bergeend
2021-04-11 19 Aalscholver
2021-04-11 7 Lepelaar
2021-04-11 1 Groene Specht
2021-04-11 15 Boerenzwaluw
2021-04-11 4 Kuifeend
2021-04-11 6 Bergeend
2021-04-11 3 Grote Zaagbek

Wanneer u over de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen komt, neemt u de afslag naar het pontje richting Opheusden. Voor het pontje ligt de toegang tot de parkeerplaats rechts. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 250 meter wandelen.

Route via Google Maps

GPS 51.945268300488294, 5.615067392864069