Blauwe Kamer - Uitkijkplatform

De Blauwe Kamer is een uiterwaardengebied aan de Nederrijn. Delen van het gebied overstromen bij hoog water. Daardoor, en door het toepassen van begrazing, behoudt het gebied zijn vrij open karakter. Er is een grote plas aanwezig in het gebied en een veld met meidoorns. Vlakbij de Grebbedijk ligt een aalscholverkolonie waar ook lepelaars broeden. Het platform kijkt uit over een groot deel van de Blauwe Kamer en heeft een telescoop.

Type Overig
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens broedseizoen gesloten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Kievit
2021-09-24 1 Huismus
2021-09-24 1 Gaai
2021-09-24 1 Boerenzwaluw
2021-09-24 1 Kolgans
2021-09-24 1 Blauwe Reiger
2021-09-24 1 Buizerd
2021-09-24 1 Slobeend
2021-09-24 1 Kokmeeuw
2021-09-24 1 Aalscholver
2021-09-24 1 Waterhoen
2021-09-24 1 Krakeend
2021-09-24 1 Wilde Eend
2021-09-24 1 Dodaars
2021-09-24 1 Grote Bonte Specht
2021-09-24 1 Houtduif
2021-09-24 1 Grote Zilverreiger
2021-09-24 1 Vink
2021-09-24 1 Fuut
2021-09-24 1 Meerkoet

Wanneer u over de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen komt, neemt u de afslag naar het pontje richting Opheusden. Voor het pontje ligt de toegang tot de parkeerplaats rechts. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 250 meter wandelen.

Route via Google Maps

GPS 51.94527, 5.61507