Grebbeberg - Plateau

Vanaf dit platform bovenop de Grebbeberg heeft u zicht op de Blauwe Kamer. In de Blauwe Kamer verblijven 's winters grote aantallen ganzen en grote zilverreigers. De laatste jaren overwintert er een klapekster. In het voorjaar ziet u wellicht de lepelaars foerageren bij de plassen. Rondom het platform zelf kunt u allerlei bosvogels zien, waaronder grote bonte specht.

Type Overig
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Kievit
2021-09-24 1 Huismus
2021-09-24 1 Gaai
2021-09-24 1 Boerenzwaluw
2021-09-24 1 Kolgans
2021-09-24 1 Blauwe Reiger
2021-09-24 1 Buizerd
2021-09-24 1 Slobeend
2021-09-24 1 Kokmeeuw
2021-09-24 1 Aalscholver
2021-09-24 1 Waterhoen
2021-09-24 1 Krakeend
2021-09-24 1 Wilde Eend
2021-09-24 1 Dodaars
2021-09-24 1 Grote Bonte Specht
2021-09-24 1 Houtduif
2021-09-24 1 Grote Zilverreiger
2021-09-24 1 Vink
2021-09-24 1 Fuut
2021-09-24 1 Meerkoet

GPS 51.95208, 5.60425