Grebbeberg - Plateau

Vanaf dit platform bovenop de Grebbeberg heeft u zicht op de Blauwe Kamer. In de Blauwe Kamer verblijven 's winters grote aantallen ganzen en grote zilverreigers. De laatste jaren overwintert er een klapekster. In het voorjaar ziet u wellicht de lepelaars foerageren bij de plassen. Rondom het platform zelf kunt u allerlei bosvogels zien, waaronder grote bonte specht.

Type Overig
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-14 2 Lepelaar
2021-06-14 4 Kolgans
2021-06-13 2 Kievit
2021-06-13 1 Blauwe Reiger
2021-06-13 3 Lepelaar
2021-06-13 4 Kuifeend
2021-06-13 1 Koekoek
2021-06-13 1 Spotvogel
2021-06-13 2 Ooievaar
2021-06-13 2 Ooievaar
2021-06-13 2 Merel
2021-06-13 1 Grasmus
2021-06-13 15 Lepelaar
2021-06-13 6 Aalscholver
2021-06-13 5 Boerenzwaluw
2021-06-13 1 Lepelaar
2021-06-13 80 Grauwe Gans
2021-06-13 1 Merel
2021-06-13 1 Boomklever
2021-06-13 2 Zanglijster

GPS 51.95208, 5.60425