Grebbeberg - Plateau

Vanaf dit platform bovenop de Grebbeberg heeft u zicht op de Blauwe Kamer. In de Blauwe Kamer verblijven 's winters grote aantallen ganzen en grote zilverreigers. De laatste jaren overwintert er een klapekster. In het voorjaar ziet u wellicht de lepelaars foerageren bij de plassen. Rondom het platform zelf kunt u allerlei bosvogels zien, waaronder grote bonte specht.

Type Overig
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 2 IJsvogel
2021-04-13 1 Groene Specht
2021-04-13 2 Heggenmus
2021-04-13 1 Merel
2021-04-13 2 Zwartkop
2021-04-13 3 Pimpelmees
2021-04-13 3 Koolmees
2021-04-13 1 Bonte Vliegenvanger
2021-04-12 1 Tjiftjaf
2021-04-12 1 Zwarte Roodstaart
2021-04-12 3 Grote Mantelmeeuw
2021-04-11 1 Grote Bonte Specht
2021-04-11 1 Appelvink
2021-04-11 1 Groenling
2021-04-11 1 Grote Zilverreiger
2021-04-11 1 Blauwe Reiger
2021-04-11 1 Stormmeeuw
2021-04-11 4 Grauwe Gans
2021-04-11 2 Kolgans
2021-04-11 5 Slobeend

GPS 51.95208389385133, 5.604250338672458