De Putten - Vogelkijkhut

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vanaf de parkeerplaatsen is er een pad wat naar de kijkhut loopt. De hut staat naar het oosten gericht, naar de schelpeneilandjes, maar heeft aan ook aan de zuid- en noordkant zichtgaten
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 6 Spreeuw
2024-07-15 1 Grote Zilverreiger
2024-07-15 1 Graspieper
2024-07-15 2 Kievit
2024-07-15 1 Rietgors
2024-07-15 1 Graspieper
2024-07-15 1 Witte Kwikstaart
2024-07-15 1 Graspieper
2024-07-15 1 Blauwe Reiger
2024-07-15 1 Kneu
2024-07-15 2 Gele Kwikstaart
2024-07-15 1 Rietgors
2024-07-15 1 Graspieper
2024-07-15 2 Putter
2024-07-15 1 Torenvalk
2024-07-15 2 Kneu
2024-07-15 1 Graspieper
2024-07-14 1 Torenvalk
2024-07-14 1 Oeverloper
2024-07-14 1 Bonte Strandloper

Parkeren kan op de Hondsbosscheweg, daar zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Hier staan ook informatieborden over het gebied en de kijkhut. Bij de herinrichting van de weg zijn er een tweetal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietser gemaakt.

Route via Google Maps

GPS 52.73795, 4.64518