De Putten - Vogelkijkhut

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vanaf de parkeerplaatsen is er een pad wat naar de kijkhut loopt. De hut staat naar het oosten gericht, naar de schelpeneilandjes, maar heeft aan ook aan de zuid- en noordkant zichtgaten
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 1 Tapuit
2023-09-22 3 Roodborsttapuit
2023-09-22 2 Roodborsttapuit
2023-09-22 1 Roodborsttapuit
2023-09-22 2 Krombekstrandloper
2023-09-22 5 Kemphaan
2023-09-21 1 Gele Kwikstaart
2023-09-21 1 Groenpootruiter
2023-09-21 1 Scholekster
2023-09-21 5 Kluut
2023-09-21 1 Smient
2023-09-21 1 Watersnip
2023-09-21 1 Grutto
2023-09-21 3 Drieteenstrandloper
2023-09-21 4 Scholekster
2023-09-21 1 Steenloper
2023-09-21 4 Zwarte Zee-eend
2023-09-21 2 Rosse Grutto
2023-09-21 1 Boompieper
2023-09-21 5 Rietgors

Parkeren kan op de Hondsbosscheweg, daar zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Hier staan ook informatieborden over het gebied en de kijkhut. Bij de herinrichting van de weg zijn er een tweetal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietser gemaakt.

Route via Google Maps

GPS 52.73795, 4.64518