De Putten - Vogelkijkhut

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vanaf de parkeerplaatsen is er een pad wat naar de kijkhut loopt. Aangezien het pad medio oktober 2019 is aangelegd kan het in het begin moeilijk begaanbaar zijn voor rolstoelgebruikers. De hut staat naar het oosten gericht, naar de schelpeneilandjes, maar heeft aan ook aan de zuid- en noordkant zichtgaten
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 1 Zilverplevier
2020-05-28 1 Lepelaar
2020-05-28 1 Kolgans
2020-05-28 1 Engelse Kwikstaart
2020-05-28 1 Grote Stern
2020-05-28 1 Grasmus
2020-05-28 5 Kuifeend
2020-05-28 3 Tureluur
2020-05-28 4 Kluut
2020-05-28 1 Steenloper
2020-05-28 10 Grauwe Gans
2020-05-28 4 Nijlgans
2020-05-28 2 Bergeend
2020-05-28 4 Grote Mantelmeeuw
2020-05-28 93 Aalscholver
2020-05-28 1 Zilverplevier
2020-05-28 1 Bontbekplevier
2020-05-28 480 Visdief
2020-05-28 540 Grote Stern
2020-05-28 8 Tureluur

Parkeren kan op de Hondsbosscheweg, daar zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Hier staan ook informatieborden over het gebied en de kijkhut. Bij de herinrichting van de weg zijn er een tweetal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietser gemaakt.

Route via Google Maps

GPS 52.73795463156273, 4.645178317377152