De Putten - Vogelkijkpunt

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-26 1 Goudplevier
2020-09-26 2 Regenwulp
2020-09-26 4 Bonte Strandloper
2020-09-26 1 Dodaars
2020-09-26 1 Kluut
2020-09-26 1 Steenloper
2020-09-26 1 Bontbekplevier
2020-09-26 1 Kanoet
2020-09-26 1 Watersnip
2020-09-26 1 Jan-van-gent
2020-09-26 2 Zwarte Zee-eend
2020-09-26 1 Grote Stern
2020-09-26 1 Kleine Jager
2020-09-26 1 Kleine Jager
2020-09-26 2 Pijlstaart
2020-09-26 1 Alk
2020-09-26 19 Lepelaar
2020-09-26 2 Topper
2020-09-26 1 Roodkeelduiker
2020-09-26 3 Zeekoet

Er zijn twee parkeerplaatsen bij De Putten aanwezig: helemaal in het zuiden en net ten noorden van De Putten. Beiden liggen langs de Hondsbosscheweg.

Route via Google Maps

GPS 52.73364371270689, 4.6434885613668255