De Putten - Vogelkijkpunt

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 1 Grote Zilverreiger
2020-01-26 1 Roodborsttapuit
2020-01-25 200 Smient
2020-01-25 5 Wintertaling
2020-01-25 14 Kemphaan
2020-01-25 8 Kievit
2020-01-25 4 Zilvermeeuw
2020-01-25 250 Goudplevier
2020-01-25 2 Torenvalk
2020-01-25 18 Kolgans
2020-01-25 1 Torenvalk
2020-01-25 2 Buizerd
2020-01-24 12 Kievit
2020-01-24 17 Scholekster
2020-01-24 35 Dwerggans
2020-01-24 1 Goudplevier
2020-01-24 1 Kievit
2020-01-24 1 Buizerd
2020-01-24 1 Dwerggans
2020-01-24 1 Torenvalk

Er zijn twee parkeerplaatsen bij De Putten aanwezig: helemaal in het zuiden en net ten noorden van De Putten. Beiden liggen langs de Hondsbosscheweg.

Route via Google Maps

GPS 52.73364371270689, 4.6434885613668255