De Putten - Vogelkijkpunt

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-18 1 Zwartkopmeeuw
2024-06-18 1 Grote Stern
2024-06-17 1 Engelse Kwikstaart
2024-06-17 15 Kluut
2024-06-17 1 Tureluur
2024-06-17 3 Grote Mantelmeeuw
2024-06-17 2 Graspieper
2024-06-17 200 Visdief
2024-06-17 300 Grote Stern
2024-06-17 2 Kneu
2024-06-17 4 Roodborsttapuit
2024-06-17 1 Grote Stern
2024-06-17 1 Zwartkopmeeuw
2024-06-17 1 Kokmeeuw
2024-06-17 1 Visdief
2024-06-17 1 Grote Stern
2024-06-17 1 Grote Stern
2024-06-17 1 Bontbekplevier
2024-06-17 1 Grasmus
2024-06-17 2 Krakeend

Er zijn twee parkeerplaatsen bij De Putten aanwezig: helemaal in het zuiden en net ten noorden van De Putten. Beiden liggen langs de Hondsbosscheweg.

Route via Google Maps

GPS 52.73364, 4.64349