De Putten - Vogelkijkpunt

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 700 Kolgans
2019-02-23 200 Brandgans
2019-02-23 1 Roodhalsgans
2019-02-23 1 Roodhalsgans
2019-02-23 2 Tureluur
2019-02-23 2 Steenloper
2019-02-23 2 Bontbekplevier
2019-02-23 2 Kluut
2019-02-23 1 Zwarte Ruiter
2019-02-23 1 Kemphaan
2019-02-23 1 Roodhalsgans
2019-02-23 1 Roerdomp
2019-02-23 2 Rotgans
2019-02-23 4 Dodaars
2019-02-23 1 Tureluur
2019-02-23 1 Bergeend
2019-02-23 1 Wintertaling
2019-02-23 1 Krakeend
2019-02-23 1 Smient
2019-02-23 1 Scholekster

Er zijn twee parkeerplaatsen bij De Putten aanwezig: helemaal in het zuiden en net ten noorden van De Putten. Beiden liggen langs de Hondsbosscheweg.

Route via Google Maps

GPS 52.73364371270689, 4.6434885613668255