De Putten - Vogelkijkpunt

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1000 Kolgans
2021-02-24 150 Smient
2021-02-24 6 Wintertaling
2021-02-24 2 Tureluur
2021-02-24 1 Buizerd
2021-02-24 1 Buizerd
2021-02-24 2 Buizerd
2021-02-24 1 Bontbekplevier
2021-02-23 25 Scholekster
2021-02-23 3 Steenloper
2021-02-23 2 Graspieper
2021-02-23 1 Tureluur
2021-02-23 1 Bontbekplevier
2021-02-23 2 Kluut
2021-02-23 1 Zeekoet
2021-02-23 1 Wulp
2021-02-23 1 Rotgans
2021-02-23 1 Merel
2021-02-23 1 Houtduif
2021-02-23 110 Pijlstaart

Er zijn twee parkeerplaatsen bij De Putten aanwezig: helemaal in het zuiden en net ten noorden van De Putten. Beiden liggen langs de Hondsbosscheweg.

Route via Google Maps

GPS 52.73364371270689, 4.6434885613668255