Camperduin - Trektelpost

Vanaf de trektelpost bij Camperduin heb je een wijds uitzicht over de Noordzee. In het najaar heb je hier kans op zeevogels zoals noordse stormvogels, diverse soorten jagers, jan-van-gent en roodkeelduikers. Bedenk wel dat geduld een noodzakelijk kwaad is bij het observeren van zeevogels. Het kan soms lang duren voordat er iets te zien is en vaak vliegen de vogels ver op zee. Een telescoop of verrekijker met grote vergroting is daarom aan te raden.

Type Trektelpost
Beheerder onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 1 Grote Zilverreiger
2020-05-28 1 Grutto
2020-05-28 2 Noordse Kwikstaart
2020-05-28 20 Huismus
2020-05-28 1 Grasmus
2020-05-28 1 Fitis
2020-05-28 10 Boerenzwaluw
2020-05-28 1 Koekoek
2020-05-28 22 Drieteenstrandloper
2020-05-28 2 Zwarte Zee-eend
2020-05-28 1 Zilverplevier
2020-05-28 6 Rotgans
2020-05-28 1 Drieteenmeeuw
2020-05-28 1 Nijlgans
2020-05-28 7 Boerenzwaluw
2020-05-28 12 Eider
2020-05-28 2 Krakeend
2020-05-28 1 Bergeend
2020-05-28 1 Dwergmeeuw
2020-05-28 2 IJseend

Neem de weg van Groet naar Camperduin (de Heereweg). Aan het eind van deze weg ligt een parkeerplaats. Loop hier verder richting het paviljoen 'Minkema'. Loop aan de westkant van dit paviljoen, over het fietspad. Na ongeveer 250 meter vindt u aan uw rechterhand de zeetrektelpost.

Route via Google Maps

GPS 52.723641138200826, 4.640638437745539