Camperduin - Trektelpost

Vanaf de trektelpost bij Camperduin heb je een wijds uitzicht over de Noordzee. In het najaar heb je hier kans op zeevogels zoals noordse stormvogels, diverse soorten jagers, jan-van-gent en roodkeelduikers. Bedenk wel dat geduld een noodzakelijk kwaad is bij het observeren van zeevogels. Het kan soms lang duren voordat er iets te zien is en vaak vliegen de vogels ver op zee. Een telescoop of verrekijker met grote vergroting is daarom aan te raden.

Type Trektelpost
Beheerder onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 2 Grauwe Gans
2023-03-25 2 Stormmeeuw
2023-03-25 1 Stormmeeuw
2023-03-25 4 Aalscholver
2023-03-25 2 Graspieper
2023-03-25 1 Winterkoning
2023-03-25 2 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Merel
2023-03-25 1 Graspieper
2023-03-25 1 Roodborsttapuit
2023-03-25 1 Winterkoning
2023-03-25 1 Zwarte Kraai
2023-03-25 1 Zwarte Zee-eend
2023-03-25 1 Witte Kwikstaart
2023-03-25 5 Aalscholver
2023-03-25 8 Aalscholver
2023-03-25 1 Jan-van-gent
2023-03-25 2 Jan-van-gent
2023-03-25 2 Jan-van-gent

Neem de weg van Groet naar Camperduin (de Heereweg). Aan het eind van deze weg ligt een parkeerplaats. Loop hier verder richting het paviljoen 'Minkema'. Loop aan de westkant van dit paviljoen, over het fietspad. Na ongeveer 250 meter vindt u aan uw rechterhand de zeetrektelpost.

Route via Google Maps

GPS 52.72364, 4.64064