Camperduin - Trektelpost

Vanaf de trektelpost bij Camperduin heb je een wijds uitzicht over de Noordzee. In het najaar heb je hier kans op zeevogels zoals noordse stormvogels, diverse soorten jagers, jan-van-gent en roodkeelduikers. Bedenk wel dat geduld een noodzakelijk kwaad is bij het observeren van zeevogels. Het kan soms lang duren voordat er iets te zien is en vaak vliegen de vogels ver op zee. Een telescoop of verrekijker met grote vergroting is daarom aan te raden.

Type Trektelpost
Beheerder onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 3 Nijlgans
2021-10-20 25 Grauwe Gans
2021-10-20 6 Scholekster
2021-10-20 300 Smient
2021-10-20 3 Lepelaar
2021-10-20 2 Roodkeelduiker
2021-10-20 1 Roodborsttapuit
2021-10-20 7 Zwarte Zee-eend
2021-10-20 8 Scholekster
2021-10-20 1 Steenloper
2021-10-20 3 Zeekoet
2021-10-20 13 Roodkeelduiker
2021-10-20 15 Kleine Mantelmeeuw
2021-10-20 2 Kuifeend
2021-10-20 5 Aalscholver
2021-10-20 1 Fuut
2021-10-20 2 Middelste Zaagbek
2021-10-20 4 Scholekster
2021-10-20 5 Zwarte Zee-eend
2021-10-20 5 Dwergmeeuw

Neem de weg van Groet naar Camperduin (de Heereweg). Aan het eind van deze weg ligt een parkeerplaats. Loop hier verder richting het paviljoen 'Minkema'. Loop aan de westkant van dit paviljoen, over het fietspad. Na ongeveer 250 meter vindt u aan uw rechterhand de zeetrektelpost.

Route via Google Maps

GPS 52.72364, 4.64064