Camperduin - Trektelpost

Vanaf de trektelpost bij Camperduin heb je een wijds uitzicht over de Noordzee. In het najaar heb je hier kans op zeevogels zoals noordse stormvogels, diverse soorten jagers, jan-van-gent en roodkeelduikers. Bedenk wel dat geduld een noodzakelijk kwaad is bij het observeren van zeevogels. Het kan soms lang duren voordat er iets te zien is en vaak vliegen de vogels ver op zee. Een telescoop of verrekijker met grote vergroting is daarom aan te raden.

Type Trektelpost
Beheerder onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Graspieper
2024-07-15 1 Blauwe Reiger
2024-07-14 1 Torenvalk
2024-07-14 1 Kneu
2024-07-14 1 Huiszwaluw
2024-07-14 5 Boerenzwaluw
2024-07-14 5 Huiszwaluw
2024-07-14 30 Spreeuw
2024-07-14 20 Huismus
2024-07-14 2 Stadsduif
2024-07-14 3 Witte Kwikstaart
2024-07-14 1 Aalscholver
2024-07-14 1 Aalscholver
2024-07-14 5 Kleine Mantelmeeuw
2024-07-14 6 Zilvermeeuw
2024-07-14 1 Graspieper
2024-07-14 1 Zilvermeeuw
2024-07-14 15 Grauwe Gans
2024-07-14 10 Grauwe Gans
2024-07-14 1 Merel

Neem de weg van Groet naar Camperduin (de Heereweg). Aan het eind van deze weg ligt een parkeerplaats. Loop hier verder richting het paviljoen 'Minkema'. Loop aan de westkant van dit paviljoen, over het fietspad. Na ongeveer 250 meter vindt u aan uw rechterhand de zeetrektelpost.

Route via Google Maps

GPS 52.72364, 4.64064