Camperduin - Trektelpost

Vanaf de trektelpost bij Camperduin heb je een wijds uitzicht over de Noordzee. In het najaar heb je hier kans op zeevogels zoals noordse stormvogels, diverse soorten jagers, jan-van-gent en roodkeelduikers. Bedenk wel dat geduld een noodzakelijk kwaad is bij het observeren van zeevogels. Het kan soms lang duren voordat er iets te zien is en vaak vliegen de vogels ver op zee. Een telescoop of verrekijker met grote vergroting is daarom aan te raden.

Type Trektelpost
Beheerder onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-01 11 Sneeuwgors
2024-03-01 1 Roodborsttapuit
2024-03-01 75 Kolgans
2024-03-01 4 Wulp
2024-03-01 2 Nijlgans
2024-03-01 1 Bergeend
2024-03-01 2 Dwergmeeuw
2024-03-01 3 Graspieper
2024-03-01 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-03-01 4 Sneeuwgors
2024-02-28 1 Drieteenstrandloper
2024-02-28 750 Kolgans
2024-02-28 3 Zilvermeeuw
2024-02-28 3 Bergeend
2024-02-28 21 Stormmeeuw
2024-02-28 1000 Brandgans
2024-02-28 2 Krakeend
2024-02-28 51 Smient
2024-02-28 1 Buizerd
2024-02-28 1 Graspieper

Neem de weg van Groet naar Camperduin (de Heereweg). Aan het eind van deze weg ligt een parkeerplaats. Loop hier verder richting het paviljoen 'Minkema'. Loop aan de westkant van dit paviljoen, over het fietspad. Na ongeveer 250 meter vindt u aan uw rechterhand de zeetrektelpost.

Route via Google Maps

GPS 52.72364, 4.64064