Wierdense Veld - Spikkenplasweg - Vogelkijkscherm

Landschap Overijssel beheert dit uniek hoogveengebied van ruim 440 hectare. In de zomermaanden graast hier een schaapskudde om de heide in tact te laten. De grazende schapen gaan vergrassing tegen en houden berkenopslag zo kort mogelijk. Ooit was dit een gebied met veel nat heideterrein en volop levend hoogveen. Nu is het een bijzonder weids natuurgebied met (vergraste) heide en hoogveen. Het Wierdense Veld is de laatste decennia steeds droger geworden. De uitdaging die wordt aangegaan is door waterpeilverhoging weer levend hoogveen te krijgen. Dat begint voorzichtig vruchten af te werpen. Soorten als eenjarig wollegras, zonnedauw, kleine veenbes, lavendelhei en veenmossen komen al weer terug. Voor veel vogelsoorten is het Wierdense Veld een eldorado. Rust, water, ruimte, beschutting en voedsel vinden ze hier volop.

Type Scherm
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Wielewaal
2021-06-19 1 Grote Bonte Specht
2021-06-19 1 Groene Specht
2021-06-19 1 Fitis
2021-06-19 1 Grauwe Klauwier
2021-06-19 1 Koekoek
2021-06-19 1 Bruine Kiekendief
2021-06-19 6 Kneu
2021-06-19 2 Kievit
2021-06-19 2 Fazant
2021-06-19 1 Grauwe Klauwier
2021-06-19 1 Grote Lijster
2021-06-19 1 Torenvalk
2021-06-19 1 Buizerd
2021-06-19 40 Spreeuw
2021-06-19 1 Ooievaar
2021-06-18 1 Torenvalk
2021-06-18 1 Zwartkop
2021-06-18 1 Bonte Vliegenvanger
2021-06-15 1 Grauwe Klauwier

U kunt parkeren aan de Spikkenplasweg, vanaf dit punt kunt u te voet naar het scherm. Helaas is het scherm wel aan vandalisme onderhevig geweest.

Route via Google Maps

GPS 52.37572, 6.49538