Almelo - De Doorbraak - Vogelkijkscherm

Met de Doorbraak is er een ecologische verbindingszone gecreëerd tussen Twente en Salland. Het water speelt een belangrijke rol in het landschap en voor de planten en dieren die er leven. Rivieren en beken vormen ‘wegen' tussen leefgebieden waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden. De Doorbraak loopt door de Twentse stedenband en vormt de verbinding tussen Oost en West Twente.

Wintertaling, waterral, watersnip en groene specht behoren tot de mogelijkheden als u dit kijkscherm bezoekt.

Type Scherm
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 1 Waterral
2021-06-13 1 Boomvalk
2021-06-13 1 Wielewaal
2021-06-09 2 Buizerd
2021-06-09 1 Wulp
2021-06-07 6 Lepelaar
2021-06-05 2 Wulp
2021-06-05 10 Boerenzwaluw
2021-06-05 10 Huiszwaluw
2021-06-05 5 Blauwe Reiger
2021-06-05 1 Witgat
2021-06-05 1 Wielewaal
2021-06-05 2 Koekoek
2021-06-05 1 Kleine Karekiet
2021-06-05 1 Zanglijster
2021-06-05 1 Tjiftjaf
2021-06-05 1 Grasmus
2021-06-05 1 Torenvalk
2021-06-05 9 Knobbelzwaan
2021-06-05 2 Meerkoet

Parkeerplaats is gelegen aan de Iemenkampsweg.

Route via Google Maps

GPS 52.31934, 6.60595