Sallandse Heuvelrug - Vogelkijkpunten

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar u nog het korhoen kunt zien. Het gaat erg slecht met het korhoen en er is een zeer grote kans dat de vogel ook hier gaat verdwijnen. Er is nog maar een klein aantal vogels over en er is dus geen sprake meer van een duurzame populatie. Verder kunt u in dit gebied nachtzwaluw, raaf, roodborsttapuit en klapekster waarnemen. Het terrein bestaat uit heide en bos, met leuke hoogteverschillen. Het hoogste punt is de Koningsbelt van 75 meter boven NAP.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-12 1 Boompieper
2021-06-12 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-12 1 Grasmus
2021-06-05 1 Koekoek
2021-06-05 1 Raaf
2021-06-04 1 Koekoek
2021-06-04 2 Raaf
2021-06-04 1 Veldleeuwerik
2021-05-28 1 Torenvalk
2021-05-28 1 Kneu
2021-05-28 1 Fazant
2021-05-28 1 Roodborsttapuit
2021-05-28 1 Grote Bonte Specht
2021-05-28 1 Grote Bonte Specht ssp pinetorum
2021-05-28 1 Gekraagde Roodstaart ssp phoenicurus
2021-05-28 1 Gekraagde Roodstaart ssp phoenicurus
2021-05-23 1 Houtsnip
2021-05-23 3 Nachtzwaluw
2021-05-23 1 Korhoen
2021-05-23 2 Nachtzwaluw

Vanaf het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer start de Nijverdalse Bergweg. Langs deze weg die de Sallandse Heuvelrug doorkruist, komt u langs diverse kijkplatforms. Na 1 km is ten westen van de weg een kijkpunt en 500 meter verder naar het zuiden staat een telescoop op een uitkijkheuvel. Nog zuidelijker zijn er drie uitkijkpunten. Het bezoekerscentrum ligt anderhalve kilometer vanaf het treinstation Nijverdal (25 minuten lopen). Het bezoekerscentrum ligt aan de Grotestraat 281 te Nijverdal.

Route via Google Maps

GPS 52.33958, 6.39968