Westduinpark - Duinmeer - Vogelkijkscherm

Het Westduinpark is een ongeveer 240 hectare groot park gelegen tussen de haven van Scheveningen en Kijkduin. Het park heeft een belangrijke betekenis voor Den Haag op het gebied van natuur, recreatie, landschap en zeewering. Het is een afwisselend natuurgebied voor de Nederlandse duin- en kuststreek met beschermde leefgebieden voor planten-en diersoorten.

In dit park ligt een duinmeer bij de hoek van de Laan van Poot

Type Scherm
Beheerder Gemeente Den Haag
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Halsbandparkiet
2023-03-25 1 Halsbandparkiet
2023-03-24 1 Buizerd
2023-03-24 1 Zwarte Kraai
2023-03-24 1 Merel
2023-03-24 1 Meerkoet
2023-03-24 3 Grote Canadese Gans
2023-03-24 1 Gele Kwikstaart
2023-03-24 2 Grote Stern
2023-03-23 2 Boomleeuwerik
2023-03-23 1 Havik
2023-03-23 1 Drieteenmeeuw
2023-03-23 1 Tureluur
2023-03-23 1 Boomleeuwerik
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-21 1 Blauwe Reiger
2023-03-19 1 Smelleken
2023-03-19 2 Wilde Eend
2023-03-19 1 Heggenmus
2023-03-19 1 Keep

Laan van Poot - Den Haag Aan het eind van de Laan van Poot gaat u het De Savornin Lohmanpad in. Als u direct rechts gaat, komt u bij het scherm

Route via Google Maps

GPS 52.07645, 4.23725