Westduinpark - Duinmeer - Vogelkijkscherm

Het Westduinpark is een ongeveer 240 hectare groot park gelegen tussen de haven van Scheveningen en Kijkduin. Het park heeft een belangrijke betekenis voor Den Haag op het gebied van natuur, recreatie, landschap en zeewering. Het is een afwisselend natuurgebied voor de Nederlandse duin- en kuststreek met beschermde leefgebieden voor planten-en diersoorten.

In dit park ligt een duinmeer bij de hoek van de Laan van Poot

Type Scherm
Beheerder Gemeente Den Haag
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 1 Torenvalk
2024-07-13 1 Torenvalk
2024-07-11 1 Roodborsttapuit
2024-07-11 1 Roodborsttapuit
2024-07-11 1 Grasmus
2024-07-08 1 Aalscholver
2024-07-08 1 Aalscholver
2024-07-08 1 Aalscholver
2024-07-08 1 Zilvermeeuw
2024-07-08 1 Torenvalk
2024-07-08 1 Bosuil
2024-07-08 1 Torenvalk
2024-07-07 2 Visdief
2024-07-07 6 Zwarte Zee-eend
2024-07-07 1 Koolmees
2024-07-07 1 Vink
2024-07-07 1 Tjiftjaf
2024-07-07 1 Pimpelmees
2024-07-07 1 Zwartkop
2024-07-07 1 Roodborst

Laan van Poot - Den Haag Aan het eind van de Laan van Poot gaat u het De Savornin Lohmanpad in. Als u direct rechts gaat, komt u bij het scherm

Route via Google Maps

GPS 52.07645, 4.23725