Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 6 Krooneend
2018-12-07 1 Goudhaan
2018-12-07 1 Glanskop
2018-12-07 1 Pimpelmees
2018-12-07 1 Tafeleend
2018-12-07 1 Gaai
2018-12-07 1 Glanskop
2018-12-07 1 Koperwiek
2018-12-07 1 Houtsnip
2018-12-07 1 Zanglijster
2018-12-07 1 Koolmees
2018-12-06 1 Gaai
2018-12-06 4 Merel
2018-12-06 2 Halsbandparkiet
2018-12-06 1 Grote Bonte Specht
2018-12-06 1 Boomklever
2018-12-06 2 Gaai
2018-12-05 7 Krooneend
2018-12-05 14 Grote Zaagbek
2018-12-05 1 Waterral

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13319770548574, 4.339285265451695