Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Sijs
2019-02-23 2 Boomleeuwerik
2019-02-23 1 Houtsnip
2019-02-23 1 Vuurgoudhaan
2019-02-23 2 Grote Zaagbek
2019-02-23 3 Dodaars
2019-02-23 1 Zanglijster
2019-02-23 1 Boomleeuwerik
2019-02-23 1 Staartmees
2019-02-23 2 Meerkoet
2019-02-23 2 Grote Canadese Gans
2019-02-23 4 Slobeend
2019-02-23 4 Wilde Eend
2019-02-23 2 Fuut
2019-02-23 12 Kuifeend
2019-02-23 1 Grote Zaagbek
2019-02-23 2 Dodaars
2019-02-23 6 Kuifeend
2019-02-23 1 Fuut
2019-02-23 2 Slobeend

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13319770548574, 4.339285265451695