Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Boomvalk
2022-10-07 1 Buizerd
2022-10-07 1 Sperwer
2022-10-07 1 Dodaars
2022-10-07 1 Boomklever
2022-10-07 1 Grote Bonte Specht
2022-10-07 1 Gaai
2022-10-07 1 Staartmees
2022-10-07 15 Kleine Barmsijs
2022-10-07 2 Grote Barmsijs ssp flammea
2022-10-06 4 Staartmees
2022-10-06 2 Zwarte Kraai
2022-10-06 1 Kerkuil
2022-10-06 1 Bladkoning
2022-10-04 1 Houtduif
2022-10-04 1 Gaai
2022-10-04 1 Visarend
2022-10-04 1 Smelleken
2022-10-04 2 Krooneend
2022-10-04 1 Kuifeend

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13320, 4.33929