Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Staartmees
2021-06-20 1 Winterkoning
2021-06-20 1 Meerkoet
2021-06-20 1 Wilde Eend
2021-06-20 1 Fuut
2021-06-20 1 Krooneend
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 1 Huiszwaluw
2021-06-20 1 Buizerd
2021-06-20 1 Cetti's Zanger
2021-06-20 2 Gierzwaluw
2021-06-20 1 Sprinkhaanzanger
2021-06-20 1 Boompieper
2021-06-20 1 Groene Specht
2021-06-20 1 Boompieper
2021-06-20 2 Nachtegaal
2021-06-20 1 Cetti's Zanger
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 1 Sprinkhaanzanger

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13320, 4.33929