Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 1 Grote Lijster
2021-07-26 1 Roerdomp
2021-07-26 1 Wulp
2021-07-26 3 Goudplevier
2021-07-26 1 Regenwulp
2021-07-26 5 Kruisbek
2021-07-26 1 Sijs
2021-07-25 1 Kerkuil
2021-07-25 1 Graspieper
2021-07-24 3 Groenpootruiter
2021-07-24 1 Kleine Bonte Specht
2021-07-24 1 Boomkruiper
2021-07-24 1 Boomklever
2021-07-24 1 Winterkoning
2021-07-24 2 Gaai
2021-07-24 1 Zanglijster
2021-07-24 1 Grote Bonte Specht
2021-07-24 1 Witte Kwikstaart
2021-07-24 1 Krooneend
2021-07-24 1 Krooneend

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13320, 4.33929