Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 2 Grote Zilverreiger
2023-02-02 4 Grote Zaagbek
2023-02-02 4 Meerkoet
2023-01-31 2 Slobeend
2023-01-31 1 Slobeend
2023-01-31 11 Kuifeend
2023-01-30 1 Roodborst
2023-01-30 1 Zwarte Kraai
2023-01-30 8 Kuifeend
2023-01-30 4 Smient
2023-01-30 3 Slobeend
2023-01-30 20 Meerkoet
2023-01-29 4 Wilde Eend
2023-01-29 3 Tafeleend
2023-01-29 5 Meerkoet
2023-01-29 8 Kuifeend
2023-01-29 1 Grote Zaagbek
2023-01-29 2 Knobbelzwaan
2023-01-29 60 Slobeend
2023-01-29 2 Krakeend

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13320, 4.33929