Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 3 Gaai
2021-02-24 1 Goudvink
2021-02-24 1 Fuut
2021-02-24 1 Dodaars
2021-02-24 1 Kuifeend
2021-02-24 4 Krooneend
2021-02-24 1 Kuifeend
2021-02-24 1 Meerkoet
2021-02-24 1 Kleine Bonte Specht
2021-02-24 1 Staartmees
2021-02-24 1 Zwarte Kraai
2021-02-24 1 Houtduif
2021-02-24 1 Gaai
2021-02-24 1 Spreeuw
2021-02-24 1 Graspieper
2021-02-24 1 Appelvink
2021-02-24 1 Glanskop
2021-02-24 1 Halsbandparkiet
2021-02-24 1 Sijs
2021-02-24 1 Grote Lijster

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13319770548574, 4.339285265451695