Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 2 Brilduiker
2020-01-26 1 Dodaars
2020-01-26 2 Nonnetje
2020-01-25 1 Waterral
2020-01-25 2 Krooneend
2020-01-25 2 Nonnetje
2020-01-25 1 Glanskop
2020-01-25 4 Nonnetje
2020-01-25 1 Klapekster
2020-01-25 22 Slobeend
2020-01-25 4 Krooneend
2020-01-25 23 Slobeend
2020-01-25 2 Nonnetje
2020-01-25 4 Krooneend
2020-01-25 14 Wilde Eend
2020-01-25 1 Krakeend
2020-01-25 1 Meerkoet
2020-01-25 1 Tafeleend
2020-01-25 1 Kuifeend
2020-01-25 4 Grauwe Gans

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13319770548574, 4.339285265451695