Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-17 1 Gaai
2019-07-17 1 Tjiftjaf
2019-07-17 1 Blauwe Reiger
2019-07-17 3 Grauwe Vliegenvanger
2019-07-17 1 Zanglijster
2019-07-17 21 Krooneend
2019-07-17 1 Zwartkopmeeuw
2019-07-16 1 Sprinkhaanzanger
2019-07-16 1 Torenvalk
2019-07-16 25 Gierzwaluw
2019-07-16 1 Grote Bonte Specht
2019-07-16 3 Kneu
2019-07-16 1 Tjiftjaf
2019-07-16 1 Tjiftjaf
2019-07-15 1 Tjiftjaf
2019-07-14 5 Tafeleend
2019-07-14 1 Tafeleend
2019-07-14 1 Dodaars
2019-07-12 1 Buizerd
2019-07-12 3 Roodborsttapuit

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13319770548574, 4.339285265451695