Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 5 Koperwiek
2021-10-20 1 Tafeleend
2021-10-20 3 Merel
2021-10-20 300 Koperwiek
2021-10-20 500 Koperwiek
2021-10-19 1 Siberische Tjiftjaf
2021-10-19 1 Siberische Tjiftjaf
2021-10-18 1 Europese Kanarie
2021-10-18 18 Krakeend
2021-10-18 32 Tafeleend
2021-10-18 44 Kuifeend
2021-10-18 12 Aalscholver
2021-10-18 28 Tafeleend
2021-10-18 2 Grote Zilverreiger
2021-10-18 1 Fuut
2021-10-18 1 Kuifeend
2021-10-18 1 Slobeend
2021-10-18 1 Krakeend
2021-10-18 22 Koperwiek
2021-10-18 1 Kneu

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13320, 4.33929