Meijendel - Kijfhoek - Vogelkijkschermen

Dit uitgestrekte duingebied is een goede plek om nachtegalen te horen. Ook gekraagde roodstaarten en goudvinken worden hier van tijd tot tijd gezien.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Boomkruiper
2024-05-26 3 Kwartel
2024-05-26 2 Koekoek
2024-05-26 1 Visarend
2024-05-26 2 Appelvink
2024-05-26 1 Kwartel
2024-05-26 4 Sijs
2024-05-26 1 Visarend
2024-05-26 1 Wespendief
2024-05-26 3 Kwartel
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 2 Appelvink
2024-05-26 1 Boomklever
2024-05-26 1 Purperreiger
2024-05-26 1 Zwarte Roodstaart
2024-05-26 1 Graspieper
2024-05-26 1 Roodborsttapuit
2024-05-26 1 Tuinfluiter
2024-05-26 1 Kleine Karekiet

Op de N44 volgt u de afslag Wassenaar zuid. Daarna volgt u de bordjes richting Meyendel tot aan het eindpunt: boerderij Meyendel. Langs de blauwe route staat een bordje "Vogelobservatiewand". Om bij het kijkscherm te komen dient u door een klaphekje te gaan en het pad nog ongeveer 100 meter te volgen. Ongeveer honderd meter verder langs de blauwe route ligt een tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.13320, 4.33929