Solleveld - Vogelkijkscherm

Solleveld is een duin- en bosgebied van ongeveer 350 ha, direct ten zuiden van Den Haag en Kijkduin, langs de zee. Solleveld bestaat uit een aantal gebieden waarvan sommige vrij toegankelijk zijn (Ockenburg, Hyacintenbos en Van Leijden Hof). Een groot stuk is niet vrij toegankelijk. Dit gebied wordt gebruikt voor winning van drinkwater door de DZH of is privaat bezit. In dit gebied is in het voorjaar een beperkte wandeling mogelijk voor houders van een speciaal passepartout van het Zuid-Hollands Landschap. Het duingebied wordt momenteel deels heringericht in verband met uitbreiding van de waterwingebieden. Het kijkscherm is tijdelijk verplaatst naar de noordoostkant van de plassen. U kunt hier roodborsttapuiten en dodaarzen zien en natuurlijk de nachtegaal horen.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied is toegankelijk middels een dagkaart.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Tjiftjaf
2023-03-25 1 Kneu
2023-03-25 1 Fazant
2023-03-24 1 Zwarte Kraai
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Dodaars
2023-03-23 1 Waterral
2023-03-23 2 Boomleeuwerik
2023-03-23 1 Cetti's Zanger
2023-03-23 1 Groene Specht
2023-03-18 3 Kneu
2023-03-18 1 Tjiftjaf
2023-03-18 1 Veldleeuwerik
2023-03-18 1 Middelste Zaagbek
2023-03-18 2 Bontbekplevier
2023-03-18 1 Boomleeuwerik
2023-03-18 2 Witte Kwikstaart
2023-03-18 1 Roodborsttapuit
2023-03-18 1 Roodborsttapuit
2023-03-17 1 Cetti's Zanger

Vanuit Den Haag gaat u richting Monster / 's-Gravenzande (Monsterseweg). Sla rechtsaf bij Ockenburg. Daar is een parkeerplaats en een bushalte. Vervolgens loopt u via het Hyacintenbos naar Solleveld.

Route via Google Maps

GPS 52.05024, 4.19174