Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-20 60 Smient
2020-09-20 4 Watersnip
2020-09-20 1 Torenvalk
2020-09-20 10 Slobeend
2020-09-20 6 Goudplevier
2020-09-20 70 Wulp
2020-09-20 10 Graspieper
2020-09-20 1 Wintertaling
2020-09-20 1 Wilde Eend
2020-09-20 1 Kievit
2020-09-20 1 Spreeuw
2020-09-20 1 Slobeend
2020-09-20 2 Wulp
2020-09-20 2 Torenvalk
2020-09-20 1 Boomvalk
2020-09-20 80 Spreeuw
2020-09-20 1 Boerenzwaluw
2020-09-20 1 Buizerd
2020-09-20 1 Torenvalk
2020-09-20 1 Kievit

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751