Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-22 1 Pijlstaart
2021-02-21 1 Aalscholver
2021-02-21 1 Grote Zilverreiger
2021-02-21 1 Rietgors
2021-02-20 1 Kauw
2021-02-20 1 Zilvermeeuw
2021-02-20 1 Koolmees
2021-02-20 1 Turkse Tortel
2021-02-20 1 Nijlgans
2021-02-20 1 Grote Canadese Gans
2021-02-20 1 Slobeend
2021-02-20 2 Lepelaar
2021-02-20 1 Pijlstaart
2021-02-20 1 Torenvalk
2021-02-10 11 Kleine Zwaan
2021-02-09 1 Kleine Zilverreiger
2021-02-09 7 Kleine Zwaan
2021-02-05 1 Aalscholver
2021-02-05 1 Torenvalk
2021-02-05 1 Bergeend

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751