Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-10 1 Bruine Kiekendief
2019-06-10 11 Brandgans
2019-06-10 5 Spreeuw
2019-06-10 1 Knobbelzwaan
2019-06-10 30 Grauwe Gans
2019-06-10 1 Grutto
2019-06-10 2 Grote Zilverreiger
2019-06-10 1 Houtduif
2019-06-10 1 Buizerd
2019-06-10 1 Aalscholver
2019-06-10 1 Kleine Plevier
2019-06-10 1 Smient
2019-06-10 3 Zomertaling
2019-06-10 2 Nijlgans
2019-06-10 20 Bergeend
2019-06-10 4 Boerenzwaluw
2019-06-09 3 Buizerd
2019-06-09 1 Torenvalk
2019-06-09 1 Ooievaar
2019-06-04 1 Smient

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751