Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 2 Kleine Zwaan
2018-12-09 1 Torenvalk
2018-12-09 2000 Goudplevier
2018-12-09 300 Kolgans
2018-12-09 1000 Smient
2018-12-09 1500 Kievit
2018-12-09 1 Grote Zilverreiger
2018-12-09 20 Pijlstaart
2018-12-09 1 Wintertaling
2018-12-09 6 Kleine Zwaan
2018-12-09 3 Grote Canadese Gans
2018-12-09 2 Brandgans
2018-12-09 4 Kleine Zwaan
2018-12-03 1400 Smient
2018-12-03 120 Wulp
2018-12-03 659 Kievit
2018-12-03 1500 Goudplevier
2018-12-02 2000 Goudplevier
2018-11-28 1 Grote Zilverreiger
2018-11-28 1 Slechtvalk

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751