Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-07-18 1 Torenvalk
2018-07-18 1 Visdief
2018-07-11 50 Kokmeeuw
2018-07-11 1 Bruine Kiekendief
2018-07-09 1 Ooievaar
2018-06-27 1 Velduil
2018-06-23 20 Wulp
2018-06-20 4 Holenduif
2018-06-13 1 Bruine Kiekendief
2018-06-13 1 Huiszwaluw
2018-06-13 1 Gierzwaluw
2018-06-13 1 Grutto
2018-06-13 1 Scholekster
2018-06-13 3 Buizerd
2018-06-13 1 Bruine Kiekendief
2018-06-11 1 Tureluur
2018-06-09 1 Bruine Kiekendief
2018-06-09 2 Boerenzwaluw
2018-06-09 1 Groenling
2018-06-09 1 Visdief

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751