Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-11-26 4 Knobbelzwaan
2020-11-26 2 Knobbelzwaan
2020-11-26 9 Knobbelzwaan
2020-11-24 150 Goudplevier
2020-11-23 1 Kuifeend
2020-11-23 250 Smient
2020-11-23 5 Brandgans
2020-11-23 1 Witte Kwikstaart
2020-11-22 4 Grote Zilverreiger
2020-11-22 40 Wulp
2020-11-22 2000 Goudplevier
2020-11-22 1 Pijlstaart
2020-11-22 1 Goudplevier
2020-11-22 1 Meerkoet
2020-11-22 1 Slobeend
2020-11-22 20 Bergeend
2020-11-22 1 Spreeuw
2020-11-20 400 Smient
2020-11-14 1 Kolgans
2020-11-14 500 Smient

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751