Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-22 1 Kramsvogel
2018-02-22 1 Smient
2018-02-22 1 Stormmeeuw
2018-02-22 1 Kokmeeuw
2018-02-22 1 Waterhoen
2018-02-22 1 Meerkoet
2018-02-22 1 Buizerd
2018-02-22 1 Torenvalk
2018-02-22 1 Kievit
2018-02-22 1 Scholekster
2018-02-22 1 Wilde Eend
2018-02-22 1 Krakeend
2018-02-22 1 Aalscholver
2018-02-22 1 Blauwe Reiger
2018-02-22 1 Grote Zilverreiger
2018-02-22 1 Knobbelzwaan
2018-02-22 1 Bergeend
2018-02-22 1 Spreeuw
2018-02-22 1 Grauwe Gans
2018-02-22 1 Kolgans

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751