Hazerswoude - De Wilck Oost

Aan de Vierheemskinderenweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck oost’. Vanaf dit kijkscherm heeft u zicht op het veenweide slagenlandschap van het Natura 2000 gebied ‘De Wilck’. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels. In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de ochtend
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-23 1 Grauwe Gans
2019-04-23 1 Scholekster
2019-04-23 1 Meerkoet
2019-04-23 1 Kievit
2019-04-23 1 Grutto
2019-04-23 1 Scholekster
2019-04-23 1 Tureluur
2019-04-23 1 Oeverloper
2019-04-23 1 Witgat
2019-04-23 1 Watersnip
2019-04-23 1 Groenpootruiter
2019-04-23 1 Zwarte Ruiter
2019-04-23 1 Kemphaan
2019-04-23 1 Kluut
2019-04-23 1 Regenwulp
2019-04-23 1 Kleine Plevier
2019-04-23 1 Wintertaling
2019-04-23 1 Slobeend
2019-04-23 1 Bergeend
2019-04-23 1 Wilde Eend

Het scherm staat direct aan de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11694584950636, 4.561729430521751